A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


ant 

蚂 蚁

ma3yi3

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

an ant hill 

一 窝 蚂 蚁

yi4 wo1 ma3yi3

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

a pile of ants  (lots of them gathered around a piece of food)

一 堆 蚂 蚁

yi4 dui1 ma3yi3

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

bat 

蝙 蝠

bian1fu2

Du Feng
AllenKaren Lee

bee, honey bee 

蜜 蜂

mi4feng1

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

A bluebird has an orange colored breast. 

青 鸟 的 胸 部 是 橘 黄 色 的 。

Qing1niao3 de xiong1 bu4 shi4 ju2huang2 se4 de.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

Birds use leaves to repair their nests. 

鸟 用 树 叶 修 巢 。

Niao3 yong4 shu4ye4 xiu1 chao2.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

The bird is sitting on a bough of the tree. 

小 鸟 站 在 树 枝 上 。

Xiao3 niao3 zhan4 zai4 shu4zhi1shang.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

He released the bird.  (Chinese sentence is in the passive voice, but it would not be a good translation to say "the bird was released by him")

他 把 鸟 放 了 。

Ta1 ba3 niao3 fang4 le.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremyFrank

robin 

知 更 鸟

zhi1geng1niao3

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

bluebird 

青 鸟

qing1niao3

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
NicAbbieBrian

The bird flew away from the cage. 

鸟 从 笼 子 里 飞 走 了 。

Niao3 cong2 long2zi li3 fei1 zou3 le.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

There's a bird's nest under the eaves. 

屋 檐 下 面 有 一 个 鸟 巢 。

Wu1yan2 xia4 you3 yi2 ge4 niao3chao2.

Li DiZhang MengWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremyAllen

Birds eat bugs. 

鸟 吃 虫 子 。

Niao3 chi1 chong2zi.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

lady bug 

瓢 虫

piao2chong2

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

insect 

昆 虫

kun1chong2

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

A swarm of insects came to the picnic. 

野 餐 引 来 了 一 大 群 昆 虫

Ye3can1 yin3 lai2 le yi2 da4 qun2 kun1chong2.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

Butterflies have bright colors. They grow from caterpillars. 

蝴 蝶 颜 色 鲜 艳 。 它 们 是 毛 虫 变 的 。

Hu2die2 yan2se4 xian1yan4. Ta1men shi4 mao2chong2 bian4 de.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

butterfly 

蝴 蝶

hu2die2

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

buzzard 

土 豹

tu3bao4

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAprilMichael

capon 

阉 鸡

yan1ji1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

crucian carp 

鲫 鱼

ji4yu2

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

caterpillar  (most often say mao2maochong2)

毛 虫

mao2chong2

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

caterpillar 

毛 毛 虫

mao2maochong2

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

A butterfly'll come out of this cocoon.  (literally -- to drill out)

蝴 蝶 会 从 这 个 茧 里 钻 出 来 。

Hu2die2 hui4 cong2 zhe4 ge jian3 li3 zuan1 chu1lai2.

Zhou ShuoZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

crow 

乌 鸦

wu1ya1

Liu QiuxiaHuaZhang MengLiu WeihongCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

fiery dragon 

火 龙

huo3long2

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

Eagles can fly very high. 

鹰 能 飞 得 很 高 。

Ying1 neng2 fei1 de hen3 gao1.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

earthworm 

地 龙

di4long2

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

firefly, fireflies 

飞 翔

fei1xiang2

fly, house fly 

苍 蝇

cang1ying

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
FredJenniferStevenQ

a fly 

一 只 苍 蝇

yi4 zhi1 cang1ying

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
FredJenniferStevenQ

a swarm of flies 

一 群 苍 蝇

yi4 qun2 cang1ying

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
FredJenniferStevenQ

grasshopper 

蚱 蜢

zha4meng3

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

owl  (literally -- cat head eagle)

猫 头 鹰

mao1tou2ying1

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieLennie

oyster 

蛎 黄

li4huang2

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

peacock 

孔 雀

kong3que4

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

pheasant, unregistered prostitute 

野 鸡

ye3ji1

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

a pair of pigeons 

一 对 ( 儿 ) 鸽 子

yi2 dui4(r) ge1zi

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

quail 

鹌 鹑

an1chun

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

sea cucumber, sea slug 

海 参

hai3shen1

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

seabird 

海 鸟

hai3niao3

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
AprilJamesBrian

serpent 

毒 蛇

du2she2

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

snake 

she2

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenZhou Hui
EricMaggyLennie

songbird 

鸣 禽

ming2qin2

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

The sparrow on the bush has a worm! 

灌 木 上 的 那 只 麻 雀 叼 着 一 条 虫 子 。

Guan4mu4shang de na4 zhi1 ma2que4 diao1zhe yi4 tiao2 chong2zi.

Wang YongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
CricketNick

sparrow 

麻 雀

ma2que4

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
AprilJamesBrian

spider 

蜘 蛛

zhi1zhu1

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesMaggy

squid  (long body and hydra type head, must either be cooked quickly over a high heat, or very slowly over low to be tender and light tasting)

尤 鱼

you2yu2

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

wasp, hornet 

胡 蜂

hu2feng1

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

woodpecker 

啄 木 鸟

zhuo2mu4niao3

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongZhao Mo
AprilJamesBrian

earthworm 

蚯 蚓

qiu1yin3

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012