A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


他 的 胳 膊 特 有 劲 儿 , 他 几 乎 可 以 搬 动 任 何 东 西 。

Ta1 de ge1bo te4 you3 jin4r, ta1 ji1hu1 ke3 yi3 ban1dong4 ren4he2 dong1xi1.

He has very strong arms, he can carry almost anything.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingWang WenjingZhang Zhida
JeremySarah GAnn

他 的 胳 膊 很 强 壮 , 他 几 乎 可 以 搬 动 任 何 东 西 。

Ta1 de ge1bo hen3 qiang2zhuang4, ta1 ji1hu1 ke3yi3 ban1dong4 ren4he2 dong1xi1.

He can carry almost anything because he has very strong arms.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingWang WenjingZhang Zhida
JeremySarah GAnn

他 的 胳 膊 特 别 有 劲 儿 , 他 几 乎 可 以 搬 动 任 何 东 西 。

Ta1 de ge1bo te4bie2 you3 jin4r, ta1 ji1hu1 ke3yi3 ban1dong4 ren4he2 dong1xi1.

He has very strong arms, he can carry almost anything.

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingWang WenjingZhang Zhida
JeremySarah GAnn

一 个 包

yi2 ge4 bao1

pimple

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

保 镖

bao3biao1

bodyguard

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
DavidRoryDanielleLennieChelsea

他 是 迈 克 尔 。 乔 丹 的 保 镖 。

Ta1 shi4 Mai4ke4er3 Qiao2dan1 de bao3biao1.

He's a bodyguard for Michael Jordan.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
DavidRoryDanielleLennieChelsea

包 囊

bao1nang2

cyst

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

我 在 电 脑 前 的 坐 姿 很 糟 糕 。 我 想 那 就 是 为 什 么 背 痛 的 原 因 。

Wo3 zai4 dian4nao3 qian2 de zuo4 zi1 hen3 zao1gao1. Wo3 xiang3 na4 jiu4shi4 wei4shen2me bei4 tong4 de yuan2yin1.

I have terrible posture at the computer. I know that's why my back aches.

我 的 背 晒 坏 了 , 因 为 我 在 游 泳 池 睡 着 了 。

Wo3de bei4 shai4huai4le, yin1wei2 wo3 zai4 you2yong3chi2 shui4zhao2le.

I got a bad sunburn on my back, I fell asleep at the pool.

Shao DanniLiu Yu RongSun BinWang WenjingGu Zheng
JeremySarah GAnn

背 着 小 孩 儿

bei1 zhe xiao3 hai2r

to give a piggy back ride

Zhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

我 不 喜 欢 背 后 说 闲 话 。

Wo3 bu4 xi3huan bei4hou4 shuo1 xian2hua4.

I don't like talking behind people's back.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

闭 上 眼 睛

bi4 shang4 yan3jing1

to close eyes

Du FengZhang JieHu SiyuZheng LeiRen Shuang
DavidRoryDanielleLennieChelsea

鼻 孔

bi2kong3

nostril

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

鼻 梁 儿

bi2liang2r

bridge of the nose

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

你 的 鼻 子 很 英 俊 。

Ni3 de bi2zi hen3 ying1jun4.

You have a handsome nose.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

鼻 子

bi2zi

nose

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

你 应 该 用 鼻 子 呼 吸 。

Ni3 ying1gai1 yong4 bi2zi hu1xi1.

You should breathe through your nose.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

脖 颈 儿

bo2jing3r

nape

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CricketAustinNick

脖 子

bo2zi

neck

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao LihuaWang YongWei Xing
AprilJeremyKateScott

小 肠

xiao3chang2

small intestine

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyFrank

大 肠

da4chang2

large intestine

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyFrank

肠 道

chang2dao4

intestines, gut, intestinal tract

Travis

你 穿 这 身 衣 服 很 帅 。

Ni3 chuan1 zhe4 shen1 yi1fu hen3 shuai4.

You look handsome in that suit.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

抗 菌 除 臭 剂

kang4jun4 chu2chou4ji4

anti-bacterial deodorant

Sarah GChelsea

痤 疮

cuo2chuang1

acne

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

青 年 期 痤 疮

qin1nian2qi1 cuo2chuang1

adolescent acne

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidEllen

这 副 手 套 太 小 了 , 我 戴 不 下 。

Zhe4 fu4 shou3tao4 tai4 xiao3 le, wo3 dai4 bu2 xia4.

These gloves are too small for my hands, I can't get them on.

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao JingxianZhang Zhida
JeremySarah GAnn

大 脚 趾

da4jiao3zhi3

big toe

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 的 大 脚 趾 ( 头 ) 青 了 。

Wo3 de da4jiao3zhi3(tou2) qing1 le.

My big toe has a bruise on it.

( 英 文 中 , 我 们 用 “ black and blue” 来 谈 论 瘀 伤 )

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

大 拇 指

da4muzhi3

thumb

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

胆 囊

dan3nang2

gallbladder

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

一 只 蜜 蜂 叮 了 我 的 大 腿 。

Yi4 zhi1 mi4feng1 ding1 le wo3 de da4tui3.

I got a bee sting on my thigh.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

大 腿

da4tui3

thigh

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

点 头

dian3tou2

to nod, to nod one's head

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

肚 脐

du4qi2

belly button, navel

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
KenAbbie

把 你 耳 朵 后 面 洗 洗 !

Ba3 ni3 er3duo hou4mian4 xi3xi!

Wash behind your ears!

Sun BinZhang XiutingZhu JingShao Jingxian
JeremySarah GAnn

她 的 头 发 盖 住 了 耳 朵 。

Ta1de tou2fa gai4zhu4le er3duo.

Her hair hides her ears.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

耳 朵

er3duo

ear

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

她 的 头 发 遮 住 了 耳 朵 。

Ta1de tou2fa zhe1zhu4le er3duo.

Her hair hides her ears.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

你 的 耳 朵 很 灵 。

Ni3 de er3duo hen3 ling2.

You have very sensitive hearing.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

音 乐 声 太 大 了 , 震 耳 朵 。

Yin1yue4 sheng1 tai4 da4 le, zhen4 er3duo1.

That music is so loud it hurts my ears.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

我 要 一 副 新 耳 机 。 是 DVD 上 用 的 。

Wo3 yao4 yi2 fu4 xin1 er3ji1. Shi4 DVD shang yong4 de.

I need a new set of earphones for my DVD player.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

耳 鸣

er3ming2

tinnitus, ringing in the ears

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

额 头

e2tou2

forehead

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

翻 查

fan1cha2

to leaf through, to thumb through

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

fei4

lung, lungs

Zhang MengFeng XieLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshKarenJeremy

肥 胖

fei2pang4

obesity; fat, obese

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

他 的 手 在 键 盘 上 飞 舞 。 我 都 看 不 清 他 在 打 什 么 。

Ta1de shou3 zai4 jian4pan2shang fei1wu3. Wo3 dou1 kan4bu4qing1 ta1 zai4 da3 shen2me.

His fingers moved like lightning on the keyboard, I couldn't tell what he was typing.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

肺 脏

fei4zang4

lung

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
JenniferAustin

gan1

liver

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

gang1

anus

Lynn

打 哈 欠 易 于 感 染 。

Da3 ha1qian yi4yu2 gan3ran3.

Yawning tends to be contagious.

Shao JingxianHu SiyuZheng LeiCao Lihong
AprilJeremyBrian

他 是 英 俊 而 高 大 的 男 青 年 。

Ta1 shi4 ying1jun4 er2 gao1da4 de nan2 qing1nian2.

He's a tall and handsome young man.

高 大

gao1da4

tall, lofty

玛 丽 的 胳 膊 上 有 个 疖 子 。

Ma3li4 de ge1boshang you3 ge4 jie1zi.

Mary has a boil on her arm.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

胳 膊 肘

ge1bozhou3

elbow

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

他 留 着 光 头 。

Ta1 liu2 zhe guang1tou2.

He keeps his head shaved.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

孩 子 们 正 跪 在 院 子 里 下 棋 。

Hai2zimen zheng4 gui4 zai4 yuan4zi li3 xia4qi2.

The kids were kneeling in the yard playing chess.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 喜 欢 跪 在 地 板 上 和 孩 子 们 一 起 玩 。

Wo3 xi3huan gui4 zai4 di4ban3shang he2 hai2zimen yi4qi3 wan2.

I like to kneel down and play with the kids on the floor.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

gui4

to kneel

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

你 得 跪 下 来 才 能 看 见 桌 子 下 面 。

Ni3 dei3 gui4xia4lai cai2 neng2 kan4jian4 zhuo1zi xia4mian4.

You have to kneel down to see under the table.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

骨 气

gu3qi4

backbone, moral integrity

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJennifer

他 需 要 的 , 只 是 一 些 骨 气 。

Ta1 xu1yao4 de, zhi3 shi4 yi4xie1 gu3qi4.

All he needs is a little backbone.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

骨 折

gu3zhe2

fracture; to fracture

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

我 的 腿 骨 折 了 , 需 要 打 六 个 星 期 的 石 膏 。

Wo3 de tui3 gu3zhe2 le, xu1yao4 da3 liu4ge4 xing1qi1 de shi2gao1.

I broke my leg and I'll have a cast for 6 weeks.

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

海 马

hai3ma3

seahorse

虹 膜

hong2mo2

iris

我 的 后 背 晒 坏 了 , 因 为 我 在 游 泳 池 睡 着 了 。

Wo3de hou4bei4 shai4huai4le, yin1wei2 wo3 zai4 you2yong3chi2 shui4zhao2le.

I got a bad sunburn on my back, I fell asleep at the pool.

Shao DanniLiu Yu RongSun BinWang WenjingGu Zheng
JeremySarah GAnn

后 背

hou4bei4

back (of body)

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

你 能 帮 我 挠 挠 后 背 吗 ?

Ni3 neng2 bang1 wo3 nao2nao hou4bei4 ma?

Would you scratch my back?

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

huai2

ankle

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

踝 骨

huai2gu3

ankle bone

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

踝 关 节

huai2guan1jie2

ankle joint

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

跑 步 时 , 你 的 呼 吸 加 快 。

Pao3bu4 shi2, ni3 de hu1xi1 jia1kuai4.

When you run, your breathing accelerates.

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 需 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 xu1yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

I need some sun block to put on the sunburn on my shoulders.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

肩 膀

jian1bang3

shoulder, shoulders

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 yao4 mo3 dian3r you2.

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders.

( 英 语 中 , 可 以 用 霜 , 油 , 或 乳 液 作 为 防 晒 霜 的 简 称 -- 我 们 也 用 “ block” 作 为 有 防 紫 外 线 功 能 的 防 晒 黑 霜 的 简 称 )

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 需 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 xu1yao4 mo3 dian3r you2.

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

I need to rub some suntan lotion on the sunburn on my shoulders.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao Jingxian
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 需 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 xu1yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

I need to rub some sun block on the sunburn on my shoulders.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 yao4 mo3 dian3r you2.

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders.

Zhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 坏 了 , 我 需 要 抹 点 儿 油 。

Wo3de jian1bang3 shai4huai4le, wo3 xu1yao4 mo3 dian3r you2.

I need to rub some oil on the sunburn on my shoulders.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao Jingxian
StephanJenniferKen

我 的 肩 膀 晒 黑 了 , 我 要 抹 一 些 防 晒 霜 。

Wo3de jian1bang3 shai4hei1le, wo3 yao4 mo3 yi4xie1 fang2shai4shuang1.

I need to rub some suntan lotion on the sunburn on my shoulders.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao Jingxian
StephanJenniferKen

健 硕

jian4shuo4

well-built (physique), strong and muscular

我 的 脚 崴 肿 了 。

Wo3de jiao3 wai3 zhong3 le.

I sprained my ankle.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 脚 崴 了 。 它 肿 了 。

Wo3de jiao3 wai3le. Ta1 zhong3 le.

I sprained my ankle.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 脚 扭 肿 了 。

Wo3de jiao3 niu3 zhong3le.

I sprained my ankle.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 脚 扭 了 。

Wo3de jiao3 niu3 le.

I twisted my ankle.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 脚 扭 了 。 它 肿 了 。

Wo3de jiao3 niu3 le. Ta1 zhong3 le.

I sprained my ankle.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 脚 崴 了 。

Wo3de jiao3 wai3le.

I twisted my ankle.

( 英 语 中 , 我 们 不 说 “ twisted foot” -- 用 “ ankle” 脚 踝 )

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 脚 受 伤 了 。

Wo3 de jiao3 shou4shang1 le.

My feet hurt.

( 英 语 中 , 我 们 天 天 这 么 讲 -- 尤 其 是 逛 街 和 观 光 的 时 候 ! 我 们 很 少 讲 为 什 么 )

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

他 的 脚 被 开 水 烫 伤 了 。

Ta1 de jiao3 bei4 kai1shui3 tang4shang1 le.

His feet were burnt by boiling water.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremyAnn

一 只 脚 比 另 一 只 脚 大 。

Yi1 zhi1 jiao3 bi3 ling4 yi1 zhi1 jiao3 da4.

One foot is bigger than the other.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 喜 欢 光 着 脚 在 沙 子 上 走 。

Wo3 xi3huan guang1zhe jiao3 zai4 sha1zishang zou3.

I like to go barefoot in the sand.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

瞧 , 他 的 脚 真 大 !

Qiao2, ta1de jiao3 zhen1 da4!

Wow, he has big feet!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

脚 脖 子

jiao3bo2zi

ankles

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

脚 尖 儿

jiao3jian1r

toe, toes

Hu XinyingSun JingsuJin YanShao Jingxian
TerryAllenCherieBrianCindy

脚 腕 ( 子 )

jiao3wan4(zi)

ankle

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

脚 趾

jiao3zhi3

toe

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

假 牙

jia3ya2

false teeth

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
NicAbbieBrian

指 甲 油

zhi3jia2you2

nail polish

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferFrank

结 肠

jie2chang2

colon, large intestine

睫 毛

jie2mao2

eyelash, eyelashes

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

解 剖 学

jie3pou1xue2

anatomy

胫 骨

jing4gu3

shin bone, tibia

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 在 冷 的 时 候 和 害 怕 的 时 候 起 鸡 皮 疙 瘩 。

Wo3 zai4 leng3 de shi2hou he2 hai4pa4 de shi2hou qi3 ji1pi2ge1da.

I get goose pimples when I'm cold and when I'm frightened.

( 英 语 的 结 构 是 说 有 两 种 情 况 你 会 起 鸡 皮 疙 瘩 -- 如 果 你 说 “ when I am cold and frightened” 指 的 是 一 种 情 况 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

肌 肉

ji1rou4

muscle

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

他 身 材 高 大 , 肌 肉 发 达 。

Ta1 shen1cai2 gao1da4, ji1rou4fa1da2.

He's tall and muscular.

肌 肉 发 达

ji1rou4fa1da2

muscular

雌 性 激 素

ci2xing4 ji1su4

estrogen

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

激 素

ji1su4

hormone

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

脊 髓

ji3sui3

spinal cord

脊 椎

ji3zhui1

spinal cord, spinal column, back

妈 妈 用 卷 发 器 给 周 梅 卷 头 发 。

Ma1ma yong4 juan3fa4qi4 gei3 Zhou1 Mei2 juan3 tou2fa4.

Mom curls Zhou Mei's hair with a curling iron.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesBrian

举 手

ju3shou3

to raise one's hand, to raise one's hands

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

磕 脚 趾 啦 !

Ke1 jiao3zhi3 la!

I stubbed my toe!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

磕 脚 趾 头 啦 !

Ke1 jiao3zhi3tou la!

I stubbed my toe!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

啊 ! 我 的 胳 膊 肘 磕 在 桌 子 角 上 啦 !

A! Wo3de ge1bozhou3 ke1 zai4 zhuo1zi jiao3 shang la!

Ouch! I hit my elbow on the corner of the desk.

Sun BinZhang XiutingShao Jingxian
StephanJenniferKen

啊 ! 我 的 胳 膊 肘 磕 在 桌 角 上 啦 !

A! Wo3de ge1bozhou3 ke1 zai4 zhuo1jiao3 shang la!

Ouch! I hit my elbow on the corner of the desk.

Zhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

kuan1

hip

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

髋 骨

kuan1gu3

hip bone

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

这 些 裤 子 的 裤 腰 紧 了 , 我 肯 定 胖 了 。

Zhe4xie1 ku4zi de ku4yao1 jin3 le, wo3 ken3ding4 pang4 le.

These pants are tight at the waist, I must be gaining weight.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

这 些 裤 子 的 裤 腰 松 了 , 我 肯 定 瘦 了 。

Zhe4xie1 ku4zi de ku4yao1 song1 le, wo3 ken3ding4 shou4 le.

These pants are loose at the waist, I must be losing weight.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

落 枕

lao4zhen3

stiff neck

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
JamesLindseyRick

肋 骨

lei4gu3

rib

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
AnnRorySarah

li4

nice looking, handsome, beautiful

Li DiChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
SarahJulieRoryLennie

lian3

face, cheek

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

她 进 来 的 时 候 脸 都 冻 红 了 。

Ta1 jin4lai2 de shi2hou lian3 dou1 dong4 hong2 le.

When she came inside, her cheeks were pink from the cold.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

量 身 材

liang2shen1cai2

to take somebody's measurements

Travis

卵 巢

luan3chao2

ovary, ovaries

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

膂 力

lu~3li4

brawn, physical strength

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

麻 辣 辣

ma2la4la4

numb and sore

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

mei3

beautiful

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate

眉 毛

mei2mao2

eyebrow, eyebrows

Zhu JingCheng HongRuan Yilang
TerryKenAbbie

美 人

mei3ren2

beautiful woman

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
SethJulieAustin

面 颊

mian4jia2

cheek, cheeks

Zhuo ShuoDeng YichenCao LihongLi Xinzhou
JeremyAbbie

拇 指

mu3zhi3

thumb

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

脑 袋

nao3dai

head

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

脑 门 儿

nao3men2r

forehead

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

动 动 脑 子 !

Dong4dong nao3zi!

Use your head!

( 英 文 中 , 教 师 可 以 这 样 对 学 生 说 话 , 没 有 任 何 侮 辱 的 意 思 -- 暗 示 学 生 有 能 力 找 到 答 案 , 他 们 只 是 需 要 再 努 力 一 些 。 可 以 用 不 同 的 语 调 表 示 否 定 或 愤 怒 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

泡 脚

pao4jiao3

foot bath, foot soak

Nick

pi4

fart, backside, buttocks

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
Jennifer

漂 亮

piao4liang

pretty, beautiful

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
TimJulieMichael

我 摔 了 个 屁 墩 儿 。

Wo3 shuai1 le ge4 pi4dun1r.

I fell on my rear end.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

屁 墩 儿

pi4dun1r

butt, rear end

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 一 屁 股 摔 在 了 地 上 。

Wo3 yi2 pi4gu shuai1 zai4 le di4shang.

I fell on my rear end.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

屁 股

pi4gu

rear end, buttocks, backside, end

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

前 额

qian2'e2

brow, forehead

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

前 额

qian2'e2

forehead

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

用 枪 指 着 我 也 不 说 。

Yong4 qiang1 zhi3 zhe wo3 ye3 bu4 shuo1.

They could put a gun to my head and I wouldn't tell.

( 在 美 国 , 这 句 英 文 通 常 被 用 来 下 保 证 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

骑 马

qi2ma3

to play horsey, horseback ride (game with a child)

Wang YongWT ZhengSun JingsuZhang JingGao Mingjiang
StephanJenniferKen

他 和 他 的 侄 子 在 玩 儿 骑 马 的 游 戏 。

Ta1 he2 ta1 de zhi2zi zai4 wan2r qi2ma3 de you2xi4.

He is playing horsey with his nephew.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

爸 爸 , 我 要 玩 儿 骑 大 马 !

Ba4ba, wo3 yao4 wan2r qi2da4ma3!

Daddy, give me a horsey back ride!

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

全 身

quan2shen1

whole body, entire body

拳 头

quan2tou2

fist

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

雀 斑

que4ban1

freckle; to freckle

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

妊 娠

ren4shen1

pregnancy, gestation

人 体 十 分 奥 秘 。

Ren2ti3 shi2fen1 ao4mi4.

The human body's a great mystery.

Da DiRuan YilangLiu Yu RongAn YufeiGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

人 体

ren2ti3

human body

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

she2

tongue

Travis

身 材

shen1cai2

physique, stature, build, figure

强 壮 身 体

qiang2zhuang4 shen1ti3

to make a sturdy build, to strengthen the body

干 这 种 建 筑 活 需 要 工 人 们 身 体 强 壮 。 他 看 上 去 身 体 太 弱 。

Gan1 zhe4 zhong3 jian4zhu4 huo2 xu1yao4 gong1ren2men shen1ti3 qiang2zhuang4. Ta1 kan4shangqu shen1ti3 tai4 ruo4.

This type of construction work requires workers with a sturdy build. He looks too weak.

食 管

shi2guan3

esophagus

Lynn

食 指

shi2zhi3

index finger

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 要 一 把 花 生 。

Wo3 yao4 yi4ba3 hua1sheng1.

Let me have a handful of peanuts.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

那 个 警 察 的 手 腕 上 挂 着 手 铐 。

Na4ge jing3cha2 de shou3wan4shang gua4zhe shou3kao4.

That policeman has handcuffs on his wrist.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

手 腕

shou3wan4

wrist, ability, finesse, knack

( 英 文 中 , 除 了 一 些 特 殊 的 活 动 , 手 腕 不 是 能 力 的 象 征 -- 网 球 和 乒 乓 球 是 例 外 )

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

那 个 警 察 的 手 腕 上 拷 着 手 铐 。

Na4ge jing3cha2 de shou3wan4shang kao4zhe shou3kao4.

That policeman has handcuffs on his wrists.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

手 腕 子

shou3wan4zi

wrist

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

手 掌

shou3zhang3

palm

她 的 手 指 头 很 长 。

Ta1 de shou3zhi3tou hen3 chang2.

She has very long fingers.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

你 每 只 手 有 五 个 手 指 头 。

Ni3 mei3 zhi1 shou3 you3 wu3 ge4 shou3zhi3tou2.

You have five fingers on each hand.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

手 指 头

shou3zhi3tou

finger, fingers

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
JeremySarah GAnn

我 每 天 刷 牙 , 你 呢 ?

Wo3 mei3 tian1 shua1 ya2, ni3 ne?

I brush my teeth every day, do you?

Cheng HongLiu Yu RongZheng HaotianLiu Weihong
NicAbbieBrian

他 很 帅 。

Ta1 hen3 shuai4.

He's handsome.

[I'm, he's, she's, it's, you're, we're, they're -- is / was / has been / had been]

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

你 最 好 饭 后 刷 牙 。

Ni3 zui4hao3 fan4hou4 shua1ya2.

You'd better brush your teeth after the meal.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

漱 口

shu4kou3

to rinse the mouth

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

我 的 耳 朵 疼 。

Wo3 de er3duo teng2.

I have an ear ache.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

他 举 手 提 问 。

Ta1 ju3shou3 ti2wen4.

He's raising his hand to ask a question.

[I'm, he's, she's, it's, you're, we're, they're / I was, he was, we were, you were, they were /I've been, he's been, they've been /*had been]

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

在 课 堂 上 你 应 该 举 手 提 问 。

Zai4 ke4tang2shang ni3 ying1gai1 ju3shou3 ti2wen4.

You ought to raise your hand to ask a question in the classroom.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

体 香 剂

ti3xiang1ji4

deodorant, body deodorant, personal deodorant

Sarah GChelsea

体 重

ti3zhong4

body weight

Travis

瞳 孔

tong2kong3

pupil, pupil of the eye

他 用 拐 棍 打 了 他 的 头 。

Ta1 yong4 guai3gun4 da3 le ta1 de tou2.

He hit him over the head with a cane.

Sun BinZheng JieZhang MengLi ChunjiangZhang Zhida
ScribBrian

他 刚 喝 了 一 点 酒 就 上 头 了 , 所 以 他 不 得 不 躺 下 休 息 。

Ta1 gang1 he1 le yi4 dian3 jiu3 jiu4 shang4 tou2 le, suo3yi3 ta1 bu4de2bu4 tang3xia xiu1xi.

The beer went straight to his head and he had to go lie down.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

他 用 铁 棍 打 了 他 的 头 。

Ta1 yong4 tie3gun4 da3 le ta1 de tou2.

He hit him over the head with a lead pipe.

( 在 美 国 , 孩 子 们 玩 一 种 叫 “ Clue” 的 游 戏 。 游 戏 中 他 们 抓 凶 手 。 凶 器 可 能 是 铁 棍 。 它 称 为 典 型 的 文 学 作 品 中 的 凶 器 。 铁 棍 在 现 实 生 活 中 并 不 常 见 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

今 天 的 头 版 头 条 还 是 有 关 选 举 的 消 息 , 没 有 什 么 新 消 息 。

Jin1tian1 de tou2ban3 tou2tiao2 hai2shi you3guan1 xuan3ju3 de xiao1xi, mei2you3 shen2me xin1 xiao1xi.

The headline in the newspaper today was still about the election. No real news.

( “ real” 在 这 句 话 中 表 示 新 -- 在 这 种 上 下 文 中 经 常 用 到 , 一 方 面 是 避 免 用 “ new news” , 另 一 方 面 是 强 调 报 纸 上 的 东 西 和 前 面 的 一 样 , 因 此 没 有 真 正 的 新 闻 )

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

我 不 喜 欢 我 剪 的 头 发 , 太 短 了 。

Wo3 bu4 xi3huan wo3 jian3 de tou2fa, tai4 duan3 le.

I don't like my haircut, it's too short.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouZhang Zhida
ScribBrian

我 的 头 发 淋 了 雨 之 后 变 卷 了 。

Wo3de tou2fa lin2 le yu3 zhi1hou4 bian4 juan3 le.

My hair curls in the rain.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

他 吓 得 头 发 都 竖 了 起 来 。

Ta1 xia4 de tou2fa dou1 shu4 le qi3lai2.

He was so frightened that his hair stood on end.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

这 个 婴 儿 的 头 发 是 黑 的 。

Zhe4 ge4 ying1er2 de tou2fa4 shi4 hei1 de.

The baby's hair's black.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

他 没 有 头 发 。

Ta1 mei2you3 tou2fa.

He doesn't have a hair on his head.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

他 的 腿 太 短 了 , 以 至 于 很 难 买 到 合 适 的 牛 仔 裤 。

Ta1 de tui3 tai4 duan3 le, yi3zhi4yu2 hen3 nan2 mai3dao4 he3shi4de niu2zai3ku4.

He has very short legs, it's hard to find jeans to fit.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

来 , 坐 我 腿 上 。

Lai2, zuo4 wo3 tui3shang.

Come sit on my lap.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 腿 断 了 , 需 要 打 六 个 星 期 的 石 膏 。

Wo3 de tui3 duan4le, xu1yao4 da3 liu4ge4 xing1qi1 de shi2gao1.

I broke my leg and I'll have a cast for 6 weeks.

Liu Yu RongHu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
JeremySarah GAnn

她 的 腿 太 长 了 , 以 至 于 很 难 买 到 合 适 的 裤 子 。

Ta1 de tui3 tai4 chang2 le, yi3zhi4yu2 hen3 nan2 mai3dao4 he2shi4de ku4zi.

She has very long legs, so it's hard to find slacks to fit.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

骑 车 对 你 的 腿 有 好 处 。

Qi2che1 dui4 ni3de tui3 you3 hao3chu4.

Riding a bike's good for your legs.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

wei4

stomach

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

我 的 胃 难 受 , 我 想 吐 。

Wo3 de wei4 nan2shou4, wo3 xiang3 tu4.

I am sick to my stomach, I feel like throwing up.

( 我 要 吐 ; 我 想 吐 ; 我 昨 天 晚 上 吐 了 -- 这 绝 不 是 一 个 愉 快 的 话 题 , “ throw up” 是 它 稍 好 一 点 的 说 法 )

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 胃 疼 。

Wo3 wei4 teng2.

I have a stomach ache.

Sun BinZhang XiutingZheng JieLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 (的 ) 胃 不 舒 服 。

Wo3(de) wei4 bu4 shu1fu.

My stomach doesn't feel very good.

Sun BinZhang XiutingZheng JieLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 ( 的 ) 胃 难 受。

Wo3(de) wei4 nan2shou4.

My stomach doesn't feel very good.

Sun BinZhang XiutingZheng JieLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah G

这 个 小 孩 病 了 。 他 胃 疼 。

Zhe4ge xiao3hai2r bing4 le. Ta1 wei4 teng2.

The boy was sick. He had a stomach ache.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
JamesMaggy

猫 把 老 鼠 尾 巴 咬 掉 了 。

Mao1 ba3 lao3shu3 wei3ba yao3 diao4 le.

The cat bit off the mouse's tail.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
NicAbbieBrian

握 拳

wo4quan2

to make a fist, to clench one's fist

五 官

wu3guan1

five facial sense organs

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

无 名 指

wu2ming2zhi3

ring finger

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

乌 眼 儿 青

wu1yan3r'qing1

black eye

Du FengFen RanRen ShuangZheng Jie
AprilRachelFrankAustin

她 的 腰 很 细 !

Ta1 de yao1 hen3 xi4!

Her waist is very small.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

下 巴

xia4ba

chin, lower jaw

Cheng HongSun JingsuJin YanShao Jingxian
JamesLindseyRick

这 个 男 人 下 巴 上 有 胡 须 。

Zhe4ge nan2ren2 xia4bashang you3 hu2xu1.

This man has a beard on his chin.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

爸 爸 给 狗 脖 子 带 了 个 项 圈 。

Ba4ba gei3 gou3 bo2zi dai4 le ge xiang4quan1.

Father put a collar around the dog's neck.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

消 化

xiao1hua4

to digest; digestion

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank

小 拇 指

xiao3muzhi3

little finger

小 腿

xiao3tui3

calf (of leg)

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 的 小 腿 肌 肉 拉 伤 了 。

Wo3de xiao3tui3 ji1rou4 la1shang1le.

I pulled a calf muscle.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

小 心 头 !

Xiao3xin1 tou2!

Watch your head!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

小 心 碰 脑 袋 !

Xiao3xin1 peng4 nao3dai!

Watch your head!

Cheng HongZheng JieGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

小 心 磕 头 !

Xiao3xin1 ke1 tou2!

Watch your head!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

小 心 碰 头 !

Xiao3xin1 peng4 tou2!

Watch your head!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

小 心 磕 脑 袋 !

Xiao3xin1 ke1 nao3dai!

Watch your head!

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

小 指

xiao3zhi3

little finger

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

当 你 的 咽 喉 疼 的 时 候 , 下 咽 很 难 。

Dang1 ni3 de yan1hou2 teng2 de shi2hou, xia4yan4 hen3 nan2.

It's hard to swallow when you have a sore throat.

Du FengZhao MoWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangZheng LeiZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

下 咽

xia4yan4

to swallow

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

这 双 鞋 太 紧 了 。

Zhe4 shuang1 xie2 tai4 jin3 le.

These shoes are too tight.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 穿 不 进 去 这 双 鞋 。

Wo3 chuan1 bu jin4qu zhe4 shuang1 xie2.

I can't get these shoes on.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

鞋 底

xie2di3

sole (shoe)

Nick

我 的 膝 盖 断 了 , 需 要 开 刀 。

Wo3 de xi1gai4 duan4le, xu1yao4 kai1dao1.

I broke my knee and I'll need surgery.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

她 穿 着 刚 到 膝 盖 的 裙 子 。

Ta1 chuan1zhe gang1dao4 xi1gai4 de qun2zi.

She wears her skirts just above the knee.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

爬 楼 梯 对 你 的 膝 盖 不 好 。

Pa2 lou2ti1 dui4 ni3 de xi1gai4 bu4 hao3

Climbing stairs can be very hard on your knees.

Cao LihongGao YanlinRen ShuangZhao MoLi Xinzhou
CashmeiraCherieEllen

他 把 孩 子 放 在 膝 盖 上 , 并 且 不 停 地 抖 动 着 双 腿 。

Ta1 ba3 hai2zi fang4zai xi1gai4shang, bing4qie3 bu4ting2de dou3dong4zhe shuang1tui3.

He bounced the baby on his knee.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

你 的 膝 盖 受 伤 了 , 爬 楼 梯 对 你 的 膝 盖 很 不 好 。

Ni3 de xi1gai4 shou4shang1 le, pa2 lou2ti1 dui4 ni3 de xi1gai4 bu4 hao3.

If your knees hurt, climbing stairs can be very hard on your knees.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
Jeremy

你 的 膝 盖 有 伤 , 爬 楼 梯 不 好 。

Ni3 de xi1gai4 you3 shang1, pa2 lou2ti1 hen3 bu4 hao3.

If your knees hurt, climbing stairs can be very hard.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
Jeremy

我 的 膝 盖 疼 , 我 要 去 医 院 看 看 。

Wo3de xi1gai4 teng2, wo3 yao4 qu4 yi1yuan4 kan4kan.

I need to see the doctor about the pain in my knee.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

当 我 从 自 行 车 上 摔 下 来 的 时 候 , 蹭 破 了 我 的 左 膝 盖 。 啊 ! 针 扎 一 样 的 疼 。

Dang1 wo3 cong2 zi4xing2che1 shang shuai1 xia4lai2 de shi2hou, ceng4 po4 le wo3de zuo3 xi1gai4. Ah! Zhen1 zha1 yi2yang4 de teng2.

When I fell off my bike I scraped my left knee. Boy, does it sting.

( “ boy” 是 俚 语 , 表 示 强 调 , 就 象 “ Wow” )

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

我 的 膝 关 节 断 了 , 需 要 动 手 术 。

Wo3 de xi1guan1jie2 duan4le, xu1yao4 dong4shou3shu4.

I broke my knee and I'll need surgery.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

膝 关 节

xi1guan1jie2

knee joint

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

擤 鼻 涕

xing3 bi2ti4

to blow one's nose

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

心 脏 在 胸 腔 偏 左 。

Xin1zang4 zai4 xiong1qiang1 pian1zuo3.

Your heart is on the left side of your chest.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
StephanJenniferKen

我 的 心 脏 跳 的 太 快 了 , 我 不 得 不 停 下 来 休 息 一 下 。

Wo3de xin1zang4 tiao4 de tai4 kuai4 le, wo3 bu4de2bu4 ting2xia4lai xiu1xi4 yi2xia4.

My heart is beating so fast, I have to stop and rest.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

心 脏

xin1zang4

heart

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 的 心 脏 跳 的 太 厉 害 了 , 我 不 得 不 停 下 来 休 息 一 下 。

Wo3de xin1zang4 tiao4 de tai4 li4hai le, wo3 bu4de2bu4 ting2xia4lai2 xiu1xi4 yi2xia4.

My heart is beating so fast, I have to stop and rest.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

男 孩 把 手 放 在 胸 上 。

Nan2hai2r ba3 shou3 fang4 zai4 xiong1 shang.

The boy put his hand on his chest.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

胸 腔

xiong1qiang1

chest, thoracic cavity

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

胸 膛

xiong1tang2

chest

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
JenniferAustin

血 型

xue4xing2

blood type, blood group

在 阳 光 下 看 书 , 对 你 的 眼 睛 有 害 。

Zai4 yang2guang1 xia4 kan4shu1, dui4 ni3 de yan3jing1 you3hai4.

Reading in the sun's bad for your eyes.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

他 的 左 眼 上 有 块 疤 。

Ta1 de zuo3 yan3 shang you3 kuai4 ba1.

He has a scar over his left eye.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

我 的 头 痒 痒 。

Wo3 de tou2 yang3yang.

My head itches.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

扬 眉

yang2mei2

to raise the eyebrows

我 怕 痒 痒 。

Wo3 pa4 yang3yang.

I'm ticklish.

Shao DanniCheng HongWang WenjingRuan Yilang
DavidApril

咽 喉

yan1hou2

throat

Du FengHu SiyuZheng LeiLiu WeihongWang Chen
AprilJeremyBrian

风 把 土 刮 进 了 我 的 眼 睛 里 。

Feng1 ba3 tu3 gua1 jin4 le wo3 de yan3jing1 li3.

The wind blew dust into my eyes.

Shao DanniLiu Yu RongDu FengWang WenjingJi XiaozheGu Zheng
DavidSarahBrian

眼 睛

yan3jing

eye

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

她 有 一 双 漂 亮 的 眼 睛 。

Ta1 you3 yi4 shuang1 piao4liang de yan3jing1.

She has a lovely pair of eyes.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

蓝 眼 睛

lan2 yan3jing1

blue eyes

Du FengJin YanSun BinAn YufeiShao Jingxian
AprilDaveFrank

眼 眶

yan3kuang4

eye socket, rim of the eye

眼 帘

yan3lian2

eyesight, eyes (literary)

眼 皮

yan3pi2

eyelid

yao1

waist, small of the back, middle

Du FengCheng MiaoLi XinzhouWang Chen
JeremyAbbie

摇 头

yao2 tou2

to shake one's head

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

腋 下

ye4xia4

armpit, underarm

英 俊

ying1jun4

handsome

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

啊 ! 那 个 小 孩 儿 踢 到 我 的 迎 面 骨 啦 !

A1! Na4ge xiao3hai2r ti1 dao4 wo3de ying2mian4gu3 la!

Ouch! That kid just kicked me in the shin!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

迎 面 骨

ying2mian4gu3

shin, shin bone

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

胰 腺

yi2xian4

pancreas

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
CricketDavidCindy

他 需 要 的 , 只 是 一 些 勇 气 。

Ta1 xu1yao4 de, zhi3 shi4 yi4xie1 yong3qi4.

All he needs is a little backbone.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

御 寒 耳 罩

yu4han2 er3zhao4

earmuff

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
JamesKaren LeeBrian

睁 开

zheng1kai1

to open eyes

Cheng MiaoZhao JianGao YanlinLi Xinzhou
JenniferAustin

zhi3

toe

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

止 汗 剂

zhi3han4ji4

antiperspirant

Sarah GChelsea

我 的 一 个 指 甲 劈 了 。

Wo3de yi2ge4 zhi1jia pi1 le.

I broke a nail.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

我 指 甲 劈 了 。

Wo3 zhi1jia pi1 le.

I broke a nail.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JeremySarah GAnn

脚 趾 甲

jiao3zhi3jia2

toenail

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferFrank

趾 甲

zhi3jia

toenail

Sun BinZheng JieSun XiaomeiLi Shiyan
CricketDavidJenniferFrank

指 节

zhi3jie2

knuckle

Zhu JingLi ChunjiangGu ChunleiRuan Yilang
TerryKenAbbie

马 没 有 趾 头 , 只 有 蹄 。

Ma3 mei2you3 zhi3tou2 zhi3 you3 ti2

Horses don't have toes, just a hoof.

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

中 指

zhong1zhi3

middle finger

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

皱 眉

zhou4mei2

to frown, to knit one's brow

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

这 个 男 孩 用 手 拄 着 下 巴 。

Zhe4 ge4 nan2hai2 yong4 shou3 zhu3 zhe xia4ba.

The boy's resting his chin on his hand.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

椎 间 盘

zhui1jian1pan2

spinal disc

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

椎 间 盘 突 出 是 一 种 常 见 的 脊 椎 病 。 它 可 以 引 起 腿 疼 。

Zhui1jian1pan2 tu1chu1 shi4 yi4 zhong3 chang2jian4 de ji3zhui1 bing4. Ta1 ke3yi3 yin3qi3 tui3 teng2.

A slipped disc is a common form of back injury. It often causes nerve pain in the legs.

Jin YanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

椎 间 盘 突 出 是 一 种 常 见 的 脊 柱 病 。 它 可 以 引 起 腿 疼 。

Zhui1jian1pan2 tu1chu1 shi4 yi4 zhong3 chang2jian4 de ji3zhu4 bing4. Ta1 ke3yi3 yin3qi3 tui3 teng2.

A slipped disc is a common form of back injury. It often causes nerve pain in the legs.

Li Shiyan

这 双 鞋 和 我 的 足 弓 不 相 配 。

Zhe4 shuang1 xie2 he2 wo3 de zu2gong1 bu4 xiang1 pei4.

These shoes hit the arch of my foot wrong.

(“wrong” 在 语 法 上 不 是 很 好 -- “ incorrectly” 更 好 一 些 , 但 是 没 人 这 样 讲 。 )

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

足 弓

zu2gong1

arch of the foot

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
AprilRickKen

zui3

mouth

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
AnselBrienneKarenJeremy

你 的 嘴 很 漂 亮 。

Ni3 de zui3 hen3 piao4liang.

You have a beautiful mouth.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

嘴 巴

zui3ba

mouth; slap in the face

一 张 嘴 巴

yi4 zhang1 zui3ba

a mouth

阻 止

zu3zhi3

to head off, to prevent, to stop (something from happening); prohibition

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
Scrib
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012