A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


measure word for things with a handle  (umbrella, knife, chair, scissors, key, fan, violin, ruler, teapot, axe, etc.)

ba3

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

shoes 

xie2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

a pair of shoes 

一 双 鞋

yi4 shuang1 xie2

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveJenniferCeCeliaBrian

backpack 

双 肩 包

shuang1jian1bao1

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

piece, case, situation or instance  (piece -- (dress, blouse, shirt, things), case (accident), situation or instance (matters, business, happenings))

jian4

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
KateBrienneScribMichael

shirt, blouse  (this is most generally assumed to be a shirt -- if you specifically want a blouse see -- nu~3shi4chen4shan1 or nu~3shi4chen4yi1)

衬 衫

chen4shan1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu Zheng
KateBrienneScribMichael

five white shirts 

五 件 白 衬 衫

wu3 jian4 bai2 chen4shan1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
KateBrienneScribMichael

blouse 

女 士 衬 衣

nu~3shi4chen4yi1

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

blouse 

女 士 衬 衫

nu~3shi4chen4shan1

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

a shirt 

一 件 衬 衫

yi2 jian4 chen4shan1

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

book bag, satchel 

书 包

shu1bao1

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

I'm buying a bracelet.  (said to the shop assistant when she/he asks you "Ni3 yao4 shen2me?" -- that is, if you actually want a bracelet!)

我 买 一 只 手 镯 。

Wo3 mai3 yi4 zhi1 shou3zhuo2.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

a bracelet 

一 只 手 镯

yi4 zhi1 shou3zhuo2

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

belt buckle 

带 扣

dai4kou4

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
JeremyAprilShawnStevenQ

button 

扣 子

kou4zi

Wang WenjingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

button, knot, buckle 

扣 儿

kou4r

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
CricketAprilMichael

Li Ming wears a cap on his head. 

李 明 头 上 戴 着 帽 子 。

Li3 Ming2 tou2shang dai4 zhe mao4zi.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AllenAnnChris

Mary made a cape for her doll. 

玛 丽 给 她 的 娃 娃 做 了 件 斗 篷 。

Ma3li4 gei3 ta1 de wa2wa zuo4 le jian4 dou3peng.

Cheng HongShao JingxianWang WenjingGu ZhengZhang Zhida
AnnChris

cape 

斗 篷

dou3peng

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
AllenAnnChris

to wear, to carry, to bring, to take  (to take as in bring -- bring them to the store)

dai4

Zhang MengFeng XieShao JingxianLi SiWei Xing
TimDaleJulie

barrette 

发 卡

fa4qia3

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

There are almost a hundred pieces of clothing in her closet. 

她 的 衣 柜 中 几 乎 有 一 百 件 衣 服 。

Ta1 de yi1gui4 zhong1 ji1hu1 you3 yi4 bai3 jian4 yi1fu.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremyFrank

Many people in China wear cloth shoes because they're so comfortable. 

很 多 中 国 人 穿 布 鞋 因 为 它 们 很 舒 服 。

Hen3 duo1 Zhong1guo2ren2 chuan1 bu4xie2 yin1wei2 ta1men hen3 shu1fu.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa XiaoyuanWT Zheng
LynnMalStephan

Cloth shoes are cooler than leather shoes. 

布 鞋 比 皮 鞋 凉 快 。

Bu4xie2 bi3 pi2xie2 liang2kuai.

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
CricketMikeKaren LeeJeremy

cloth shoes 

布 鞋

bu4xie2

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
KarenJulieMikeKate

clothes, clothing 

衣 服

yi1fu

Li DiZhang MengLi SiLiu Xiaoyun
KarenJulieMikeKate

Girls like beautiful clothes.  (Beijing accent adds 'r' to nu~3hai2, but it is not written)

女 孩 喜 欢 漂 亮 衣 服 。

Nu~3hai2r xi3huan piao4liang yi1fu.

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
CricketMikeKaren LeeJeremy

clothes, dress, apparel, coat 

yi1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
KateBrienneScribMichael

silk clothing 

丝 织 品

si1zhi1pin3

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
EricLynn

overcoat, coat 

外 套

wai4tao4

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

down coat  (as in goose down)

羽 绒 服

yu3rong2fu2

Du FengZhao MoHu SiyuZheng LeiRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

collar 

领 子

ling3zi

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

The color's too bright. 

颜 色 太 艳 了 。

Yan2se4 tai4 yan4 le.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

She can design magnificent clothes. 

她 能 设 计 特 别 好 看 的 衣 服 。

Ta1 neng2 she4ji4 te4bie2 hao3kan4 de yi1fu.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanStevenQ

dress, gown  (woman's one piece dress)

连 衣 裙

lian2yi1qun2

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
David

I ruined my best shoes walking on the beach by the water. 

我 在 海 滩 上 散 步 , 我 最 好 的 鞋 子 因 进 水 而 毁 了 。

Wo3 zai4 hai3tan1shang san4bu4, wo3 zui4 hao3de xie2zi yin1 jin4shui3 er2 hui3le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

Chinese-style dress 

旗 袍

qi2pao2

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenJulieMikeKate

a dress, a gown  (long dress)

一 条 连 衣 裙

yi4 tiao2 lian2yi1qun2

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
SarahJulieRoryLennie

This outfit isn't bad.  (refers to clothing -- the measure word can be used alone instead of saying shen1 yi1fu -- said to a man or woman)

这 身 不 错 。

Zhe4 shen1 bu2 cuo4.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

This outfit isn't bad.  (refers to clothing - not bad - used to say very good - said to a man or woman)

这 身 衣 服 不 错 。

Zhe4 shen1 yi1fu bu2 cuo4.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

dress, clothing, costume, clothes 

服 装

fu2zhuang1

I bought a new pair of earrings 

我 买 了 一 对 新 耳 环 。

Wo3 mai3 le yi2 dui4 xin1 er3huan2.

Liu Yu RongCao HuiZhao MoZheng LeiHua
KarenNickSarah

I lost an earring. 

我 丢 了 一 只 耳 环 。

Wo3 diu1 le yi4 zhi1 er3huan2.

Liu Yu RongCao HuiZhao MoZheng LeiHua
KarenNickSarah

light silk fabric 

绸 ( 子 )

chou2(zi)

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

Clothes made with light silk fabric are very comfortable. 

绸 子 做 的 衣 服 很 舒 服 。

Chou2zi zuo4 de yi1fu hen3 shu1fu.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

women's style 

女 式 的

nu~3shi4 de

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

I want to get rid of my old clothes, so I can close the closet door.  (chu3li3 implies that you will arrange different things for the clothes -- throw some away, sell some, give some away)

我 要 处 理 我 的 旧 衣 服 , 所 以 可 以 关 上 衣 柜 门 。

Wo3 yao4 chu3li3 wo3 de jiu4 yi1fu, suo3yi3 ke3yi3 guan1shang yi1gui4 men2.

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
AprilJeremyBrian

glove, gloves 

手 套

shou3tao4

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

a pair of gloves  (see yi2 fu4 shou3tao4 for the more common usage)

一 双 手 套

yi4 shuang1 shou3tao4

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
FredKarenGlison

These gloves are too small for my hands, I can't get them on. 

这 副 手 套 太 小 了 , 我 戴 不 进 去 。

Zhe4 fu4 shou3tao4 tai4 xiao3 le, wo3 dai4 bu2 jin4qu4.

Du FengFen RanZheng HaotianLiu Weihong
MaggyLynnFrank

leather gloves 

皮 手 套

pi2 shou3tao4

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

bag, handbag 

手 提 包

shou3ti2bao1

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

leather handbag, purse 

皮 包

pi2bao1

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

She's hanging out the clothes. 

她 正 在 晾 衣 服 。

Ta1 zheng4zai4 liang4 yi1fu.

Shao DanniCheng HongWang Wenjing
DavidApril

You look smart in the red hat.  (literally -- You wearing the red hat are smart looking.)

你 戴 红 帽 子 很 漂 亮 。

Ni3 dai4 hong2 mao4zi hen3 piao4liang.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

measure word for hat 

ding3

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

hat, cap 

帽 子

mao4zi

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWT ZhengLiu Xiaoyun
FredKateSarahJeremy

Do you have any black or red headbands? 

你 有 黑 的 或 红 的 发 卡 吗 ?

Ni3 you3 hei1de huo4 hong2de fa4qia3 ma?

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Do you have any black or red headbands? 

你 有 黑 色 的 或 者 红 色 的 发 卡 吗 ?

Ni3 you3 hei1se4 de huo4zhe3 hong2se4 de fa4qia3 ma?

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

to iron, to press 

yun4

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

Mother bought a new ironing board yesterday.  (yun4yi1ban3 熨 衣 板 is the standard term for ironing board -- this one is regional)

妈 妈 昨 天 买 了 一 个 新 的 烫 衣 架 。

Ma1ma zuo2tian1 mai3le yi2 ge4 xin1 de tang4yi1jia1.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

jacket 

上 衣

shang4yi1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMalMaggyTravis

cotton-padded jacket 

棉 袄

mian2'ao3

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
KarenJulieMikeKate

Wear a coat, it's a little cold out. 

外 面 冷 , 穿 上 外 衣 。

Wai4mian4 leng3, chuan1shang4 wai4yi1.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

down jacket 

鸭 绒 衣

ya1rong2yi1

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

It's warm in winter now, so many children don't need to wear cotton-padded jackets. 

现 在 冬 天 暖 和 了 , 许 多 孩 子 不 需 要 穿 棉 袄 了 。

Xian4zai4, dong1tian1 nuan3huo le, xu3duo1 hai2zi bu4 xu1yao4 chuan1 mian2'ao3 le.

Li DiZhang MengLi SiWang Jun
CricketMikeKaren LeeJeremy

jacket  (may also say 夹 克 衫 jia2ke4shan1 -- see shang4yi1 for short formal coat with buttons -- see da4yi1 for top coat)

夹 克

jia2ke4

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

His jacket and trousers matched. 

他 的 上 衣 和 裤 子 很 配 。

Ta1 de shang4yi1 he2 ku4zi hen3 pei4.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

jeans, blue jeans 

牛 仔 裤

niu2zai3ku4

Zhang MengZhang LiLi SiLiu MingkeFeng KuiShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

man's style 

男 式 的

nan2shi4 de

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

Is this a man's shirt? 

这 件 衬 衫 是 男 式 的 吗 ?

Zhe4 jian4 chen4shan1 shi4 nan2shi4 de ma?

Zhang MengFeng XieHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

matched, matching, alike, suitable; to join in marriage, to mate, to mix, to deserve, to be worthy of 

pei4

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerry

meter  (measure word)

mi3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

necklace, collar  (this has a fixed, rigid shape, 项 链 xiang1lian4r is a chain necklace)

项 圈

xiang4quan1

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

It's raining. I need my nylon jacket. 

下 雨 了 。 我 需 要 我 的 尼 龙 外 衣 。

Xia4yu3 le. Wo3 xu1yao4 wo3 de ni2long2 wai4yi1.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

overcoat, topcoat  (winter coat - heavy - long -- see "shang4yi1" for a short formal jacket or "jia2ke4" for a zipped jacket)

大 衣

da4yi1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
KateBrienneScribMichael

This is a very warm coat. 

这 件 大 衣 很 暖 和 。

Zhe4 jian4 da4yi1 hen3 nuan3huo.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

coat, jacket, overcoat, parka, windbreaker  (can be used for spring, winter, or autumn jacket or coat -- general term)

外 衣

wai4yi1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

pair  (shoes, things that come in pairs -- see dui4 to specify one of a pair)

shuang1

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredKateSarahJeremy

bell-bottom pants 

喇 叭 裤

la3baku4

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

The pattern is very beautiful. 

花 色 美 观 。

Hua1se4 mei3guan1.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

pearl, bead 

珠 子

zhu1zi

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee

a string of pearls  (some readers added "r", most didn't)

一 串 珠 子

yi2 chuan4r zhu1zi

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee

piece (measure word)  (measure word -- for flat things like paper, magazine, pants)

zhang1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
KateBrienneScribMichael

correspondence, paper, document; also used as a measure for articles of clothing, luggage, furniture, and matters  (in combination with other words means correspondence, etc. see wen2jian4, shi4jian4, fa3lu~4 wen2jian4)

jian4

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
SethJulieAustin

This skirt's beautiful. 

这 条 裙 子 很 漂 亮 。

Zhe4 tiao2 qun2zi hen3 piao4liang.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

to put on (clothes) 

穿 上

chuan1shang4

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

raincoat, trench coat  (a trench coat is translated as a military waterproof coat 军 用 防 水 短 上 衣 but would normally just be called a rain coat)

雨 衣

yu3yi1

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

ribbon 

丝 带

si1dai4

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
TerryJulieStephan

bathrobe 

浴 衣

yu4yi1

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JeremyAprilShawnStevenQ

You'd better put on a dry bathrobe after having a bath, otherwise, you'll catch a cold. 

洗 澡 后 你 最 好 穿 上 干 浴 衣 , 否 则 会 感 冒 。

Xi3zao3hou4 ni3 zui4hao3 chuan1shang gan1 yu4yi1, fou3ze2 hui4 gan3mao4.

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
KarenDaveJeremyFrank

sandals 

凉 鞋

liang2xie2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

scarf, muffler, shawl  (this is a long scarf or muffler -- both men and women wear this type and use the same term -- see fang4jin1 for a square scarf)

围 巾

wei2jin1

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
James

scarf  (this is a square scarf, often silk or polyester -- only women wear this type -- see wei2jin1 for a long scarf or muffler)

方 巾

fang1jin1

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng LeiTan Li
RickLindsayJames

a scarf  (this is a square scarf -- often silk or polyester)

一 条 方 巾

yi4 tiao2 fang1jin1

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

His hair was all scraggly and his clothes looked like he had slept in them. 

他 的 头 发 乱 糟 糟 的 , 衣 服 很 皱 , 像 是 他 睡 觉 时 压 在 衣 服 上 了 。

Ta1 de tou2fa luan4zao1zao1 de, yi1fu hen3 zhou4, xiang4 shi4 ta1 shui4jiao4 shi2 ya1 zai4 yi1fu shang le.

undershirt, t-shirt 

圆 领 汗 衫

yuan2ling3 han4shan1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyLynnFrank

t-shirt 

t 恤

t xu4

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyLynnFrank

sweat shirt 

运 动 衫

yun4dong4shan1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyLynnFrank

That's a good-looking shirt!  (can refer to a blouse, as well)

衬 衫 真 漂 亮 !

Chen4shan1 zhen1 piao4liang!

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

undershirt 

汗 衫

han4shan1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggyLynnFrank

shoelace, bootlace, shoestring 

鞋 带

xie3dai4

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouWang Chen
EricLynn

short  (in length)

duan3

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMike

three meters of silk 

三 米 丝 绸

san1 mi3 si1chou2

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

silk 

丝 绸

si1chou2

Li DiZhang MengLi SiCao HuiFeng Kui
KarenJulieMikeKate

a simple shirt 

一 件 简 单 衬 衫

yi2 jian4 jian3dan1 chen4shan1

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
JoshKarenFrank

skirt 

裙 子

qun2zi

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenWT Zheng
KateBrienneScribMichael

two skirts 

两 条 裙 子

liang3 tiao2 qun2zi

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
KateBrienneScribMichael

I found the neatest silk skirt in the market for 20 kuai! 

我 在 这 个 市 场 上 买 的 这 条 很 不 错 的 真 丝 裙 子 才 二 十 块 钱 。

Wo3 zai4 zhe4 ge4 shi4chang3shang mai3 de zhe4 tiao2 hen3 bu2 cuo4 de zhen1si1 qun2zi cai2 er4shi2kuai4 qian2.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

sleeve 

袖 子

xiu4zi

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
TerryJulieStephan

You look handsome in that suit.  (usually said to a man -- even boys like to hear this)

你 穿 这 身 衣 服 很 帅 。

Ni3 chuan1 zhe4 shen1 yi1fu hen3 shuai4.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

socks, stockings 

袜 子

wa4zi

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

Women have a lot of socks. 

女 士 有 许 多 袜 子 。

Nu~3shi4 you3 xu3duo1 wa4zi.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

sports shoes 

旅 游 鞋

lu~3you2 xie2

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

clothing store 

服 装 店

fu2zhuang1dian4

Da DiFeng XieZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

Chinese style 

中 式

zhong1shi4

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenJulieMikeKate

Chinese tunic suit  (literally this means Sun Yat-sen suit - developed in the early 1900s, eventually became standard "Mao" jacket)

中 山 装

zhong1shan1zhuang1

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenJulieMikeKate

Now fewer Chinese wear Chinese tunic suits. 

现 在 很 少 的 中 国 人 穿 中 山 装 。

Xian4zai4 hen3 shao3 de Zhong1guo2ren2 chuan1 zhong1shan1zhuang1.

Wang WenjingFeng XieLiu XiaoyunCao Hui
CricketMikeKaren LeeJeremy

suit (clothing) 

套 装

tao4zhuang1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
AprilScribLynnKen

Western style suit 

西 装

xi1zhuang1

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenJulieMikeKate

suit (clothing) 

套 服

tao4fu2

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
AprilScribLynnKen

jogging suit 

跑 步 衣

pao3bu4yi1

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
AprilScribLynnKen

a suit of clothes 

一 套 衣 服

yi2 tao4 yi1fu

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

In formal situations, men wear western style suits. 

在 正 式 场 合 , 男 士 穿 西 装 。

Zai4 zheng4shi4 chang3he2, nan2shi4 chuan1 xi1zhuang1.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

suitable, becoming, right, appropriate  (exactly the same as shi2he2 -- take your pick, whichever you find easier to say)

合 适

he2shi4

Li DiZhang MengLi SiMa XiaoyuanFeng Kui
KarenJulieMikeKate

Those sunglasses look really good on you. 

那 副 太 阳 镜 很 适 合 你 。

Na4 fu4 tai4yang2jing4 hen3 shi4he2 ni3.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

sunglasses  (what they are called in stores in Beijing)

太 阳 镜

tai4yang2jing4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
FredKaren

a pair of sunglasses 

一 副 太 阳 镜

yi2 fu4 tai4yang2jing4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

sunglasses  (this is used for short in Beijing)

墨 镜

mo4jing4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
Sarah GTimGlisonSarah

I want the brown sweater on that chair. 

我 想 要 椅 子 上 的 那 件 棕 色 的 毛 衣 。

Wo3 xiang3yao4 yi3zishang de na4 jian4 zong1se4de mao2yi1.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

People wear sweaters in autumn and winter. 

人 们 在 秋 冬 穿 毛 衣 。

Ren2men zai4 qiu1 dong1 chuan1 mao2yi1.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

sweater  (woollen)

毛 衣

mao2yi1

Li DiZhang MengLi SiCao HuiLiu XiaoyunLi Zhen
KarenJulieMikeKate

sweatshirt 

绒 衣

rong2yi1

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

Throw away that old pair of shoes! 

丢 掉 那 双 旧 鞋 。

Diu1diao4 na4 shuang1 jiu4 xie2.

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

Tie your shoelaces. 

把 你 的 鞋 带 系 上 。

Ba3 ni3 de xie2dai4 ji4shang.

Du FengCao LihongZheng LeiLi XinzhouGu ZhengWang Chen
EricLynn

a tie  (men's wear)

一 条 领 带

yi4 tiao2 ling3dai4

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMalStephan

Men have many ties like women have many hats. 

男 人 有 很 多 领 带 , 就 象 女 人 有 许 多 帽 子 。

Nan2ren2 you3 hen3duo1 ling3dai4, jiu4xiang4 nu~3ren2 you3 xu3duo1 mao4zi.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrianAllen

trousers, pants, slacks 

裤 子

ku4zi

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenWT Zheng
LynnMalMaggyTravis

umbrella 

雨 伞

yu3san3

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KateBrienneScribMichael

umbrella  (see yu3san3)

san3

Liu XiaoyunChu LinWT ZhengZheng JieShu Chang
FredMillieMikeApril

It's raining, I want to buy an umbrella. 

下 雨 了 , 我 想 买 一 把 雨 伞 。

Xia4yu3 le, wo3 xiang3 mai3 yi4 ba3 yu3san3.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

thermal underwear, long johns, woolies 

保 暖 内 衣 裤

bao3nuan3 nei4yi1ku4

long johns, woolies, thermal underwear 

长 内 衣 裤

chang2 nei4yi1ku4

to put on, to wear, to pass through, to cross  (clothes)

穿

chuan1

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenLi Yu Zheng
LynnMalMaggyTravis

to wear  (hats, gloves, glasses -- accessories)

dai4

Zhang MengZhang LiHou YingWT Zheng
DaveTimKarenStephanStevenQCricket

He wears a hat every day. 

他 成 天 都 戴 帽 子 。

Ta1 cheng2 tian1 dou1 dai4 mao4zi.

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

I don't have a thing to wear! 

我 没 有 穿 的 了 。

Wo3 mei2you3 chuan1 de le!

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

Wear your sunglasses because it's very bright today.  (you may leave out "yin1wei2" in this sentence, it would be understood)

戴 上 太 阳 镜 因 为 今 天 太 阳 很 刺 眼 。

Dai4 shang4 tai4yang2jing4 yin1wei2 jin1tian1 tai4yang2 hen3 ci4yan3.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

zipper 

拉 链

la1lian4

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012