A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


半 导 体

ban4dao4ti3

semiconductor

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

超 级 计 算 机

chao1ji2 ji4suan4ji1

supercomputer

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKate

串 行

chuan4xing2

series, serial

串 行 ATA

chuan4xing2 ATA

SATA, Serial ATA, Serial Advanced Technology Attachment

处 理 器

chu3li3qi4

processor

触 摸 屏

chu4mo1ping2

touch screen

随 机 存 取 存 储 器

sui2ji1cun2qu3 cun2chu3qi4

random access memory, RAM

电 缆 调 制 解 调 器

dian4lan3 tiao2zhi4jie3tiao2qi4

cable modem

笔 记 本 电 脑

bi3ji4ben3 dian4nao3

notebook computer

Sun BinCheng HongZhu JingShao Jingxian
RickMaggy

掌 上 电 脑

zhang3shang4 dian4nao3

hand-held computer, Pocket PC, PDA, personal data assistant

CeCelia

电 脑

dian4nao3

computer

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

手 提 电 脑

shou3ti2 dian4nao3

laptop, portable computer, notebook

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
Chris

电 子 计 算 机

dian4zi3ji4suan4ji1

computer

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
KarenNickSarah

翻 版 碟

fan1ban3die2

copy of a DVD, pirated DVD

Lynn

非 屏 蔽

fei1ping2bi4

unshielded

分 配 器

fen1pei4qi4

allocator

Chelsea

高 清

gao1qing1

high definition, HD (computers, TV, cameras)

Lynn

骨 干

gu3gan4

backbone

缓 存

huan3cun2

buffer

原 生 解 析 度

yuan2sheng1 jie2xi1du4

native resolution

Travis

个 人 计 算 机

ge4ren2 ji4suan4ji1

PC, personal computer

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

微 型 计 算 机

wei1xing2 ji4suan4ji1

microcomputer

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

计 算 机

ji4suan4ji1

computer, calculating machine

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
SethJulieAustin

巨 型 计 算 机

ju4xing2 ji4suan4ji1

supercomputer

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

控 制 器

kong4zhi4qi4

control unit

并 口

bing4kou3

parallel port

并 行 口

bing4xing2kou3

parallel port

串 口

chuan4kou3

serial port

串 行 口

chuan4xing2kou3

serial port

宽 频

kuan1pin2

broadband

光 纤 电 缆

guang1xian1 dian4lan3

optical fiber, optical cable

光 缆

guang1lan3

optical cable

补 丁 电 缆

bu3ding1 dian4lan3

patch cable

累 加 器

lei3jia1qi4

accumulator

三 十 二 位

san1shi2er4 wei4

32 bit

六 十 四 位

liu4shi2si4 wei4

64 bit

内 存

nei4cun2

internal storage, RAM, computer memory

内 置

nei4zhi4

built-in, internally installed

配 件

pei4jian4

component

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

喷 墨 打 印 机

pen1mo4 da3yin4ji1

inkjet printer

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

驱 动 器

qu1dong4qi4

driver

Nick

人 机 工 程 学

ren2ji1 gong1cheng2xue2

ergonomics, human engineering

扫 描 器

sao3miao2qi4

scanner

水 平 扫 瞄 线

shui3ping2 sao3miao2xian4

horizontal scan lines

Travis

色 带 打 印 机

se4dai4 da3yin4ji1

dot matrix printer

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

升 级

sheng1ji2

to upgrade

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

声 卡

sheng1ka3

sound card

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

高 清 网 络 摄 像 头

gao1qing1 Wang3luo4 she4xiang4tou2

HD Internet webcam, high definition Internet webcam

Lynn

十 六 位

shi4liu4 wei4

16 bit, 2 bytes

适 配 器

shi4pei4qi4

adapter

双 绞 线

shuang1jiao3xian4

twisted pair

鼠 标

shu3biao1

mouse (computer)

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

数 码

shu4ma3

digital

枢 纽

shu1niu3

hub (computer)

输 入 设 备

shu1ru4she4bei4

input device

康 位 视 讯 介 面

shu4wei4 shi4xun4 jie4mian4

digital video interface, DVI

Travis

数 字

shu4zi4

digital

数 字 订 购 线 路

shu4zi4 ding4gou4 xian4lu4

digital subscriber line, DSL

数 字 化 写 字 板

shu4zi4hua4 xie3zi4ban3

tablet, computer tablet

数 字 计 算 机

shu4zi4ji4suan4ji1

digital computer

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

算 术 逻 辑 部 件

suan4shu4 luo2jibu4jian4

arithmetic logic unit, ALU

特 大 型 机

te4da4xing2ji1

mainframe

通 用 机

tong1yong4ji1

general purpose machine

通 用 串 行 总 线

tong1yong4 chuan4xing2 zong3xian4

Universal Serial Bus, USB

电 子 盘

dian4zi3 pan2

USB flash drive, thumb drive

闪 存 盘

shan3cun2pan2

USB flash drive, thumb drive

Chelsea

U 盘

U pan2

USB flash drive, thumb drive

Chelsea

优 盘

you1pan2

USB flash drive, thumb drive

Chelsea

USB手 指

USB shou3zhi3

USB flash drive, thumb drive

Chelsea

wei4

bit

微 机

wei1ji1

microcomputer

Shao DanniZhang MengFeng XieSong JiaZheng Lei
KarenJeremyMaggy

位 元 组

wei4yuan2zu3

byte

无 线

wu2xian4

wireless

Chelsea

无 线 电

wu2xian4dian4

wireless

Chelsea

无 线 网 路

wu2xian4wang3lu4

wireless network

Sarah GChelsea

线

xian4

thread, line, route, wire, in computers and telephones on or off line, political line, (demarcation) line, clue (a line to follow), measure word for abstractions such as hope

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

显 卡

xian3ka3

video card

Chelsea

显 示 器

xian3shi4qi4

monitor

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChelseaAustinChrystal

小 型 巨 型 计 算 机

xiao3xing2 ju4xing2 ji4suan4ji1

mini-supercomputer

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

小 型 计 算 机

xiao3xing2 ji4suan4ji1

minicomputer

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

芯 片

xin1pian4

computer chip, microchip

镭 射 印 表 机

lei2she4 yin4biao3ji1

laser printer

撞 击 式 印 表 机

zhuang4ji1shi4 yin4biao3ji1

impact printer

油 墨 块

you2mo4kuai4

ink cartridge

CeCelia

扎 线 带

za1xian4dai4

cable ties, zip ties

指 针

zhi3zhen1

pointer, needle, hand, indicator (on a machine dial), guide, guiding principle

Chelsea

终 端

zhong1duan1

terminal

周 边

zhou1bian1

peripheral

专 用 机

zhuan1yong4ji1

special purpose machine

主 机

zhu3ji1

mainframe, main board

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremy

主 线

zhu3xian4

bus (computer)
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012