A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


按 照 地 图 , 我 们 到 酒 店 还 要 过 五 条 街 。

An4zhao4 di4tu2, wo3men dao4 jiu3dian4 hai2yao4 guo4 wu3 tiao2 jie1.

According to the map, we are 5 blocks from the hotel.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

bei3

north

Zhang MengLi ZhenLi SiWT ZhengCao Hui
JoshBrienneJeremyCricket

我 的 房 子 在 北 京 的 北 边 儿 。

Wo3 de fang2zi zai4 Bei3jing1 de bei3 bian1r.

My house is in the north part of Beijing.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

北 边

bei3bian1

north, northern part

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

她 的 学 校 在 北 京 的 北 边 。

Ta1 de xue2xiao4 zai4 Bei3jing1 de bei3bian1.

Her school's in the north of Beijing.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
MichaelKaren LeeBrianNic

北 方

bei3fang1

the North, northern area

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
SethKateKaren LeeBrian

北 极

Bei3ji2

North Pole, Arctic Pole, north magnetic pole

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

北 京 动 物 园 在 北 京 的 西 部 。

Bei3jing1 Dong4wu4yuan2 zai4 Bei3jing1 de xi1 bu4

The Beijing Zoo's on the west side of Beijing.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

本 地

ben3di4

this locality, this area, local

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

在 故 宫 北 边 。

Zai4 Gu4gong1 bei3bian1.

To the north of the Forbidden City.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHua
LynnMikeTerryDanielle

天 坛 公 园 西 边 。

Tian1tan2 Gong1yuan2 xi1bian1.

West of Tian Tan Park.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

朝 鲜 离 中 国 很 近 。

Chao2xian3 li2 Zhong1guo2 hen3 jin4.

North Korea's near China.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

请 问 , 四 路 车 站 在 哪 儿 ?

Qing3 wen4, si4 lu4 che1zhan4 zai4 na3r?

Excuse me, could you tell me where I could find number 4 bus stop?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

去 左 边 第 三 个 窗 口 。

Qu4 zuo3bian1 di4san1 ge4 chuang1kou3.

Go to the third window on the left.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianFeng KuiShu Chang
ScribMal

这 次 到 南 方

zhe4 ci4 dao4 nan2fang1

this time to the south

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

从 这 儿 到 城 里 有 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3 you3 ji3 li3 lu4?

How many miles is it to the city from here?

( 在 英 语 中 , 我 们 用 'miles' -- 一 mile 等 于 三 里 )

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

从 这 儿 到 城 里 要 走 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3 yao4 zou3 ji3 li3 lu4?

How many miles is it to the city from here?

( 在 英 语 中 , 我 们 用 'miles' -- 一 mile 等 于 三 里 )

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

从 这 儿 走 。

Cong2 zhe4r zou3.

Come this way.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

她 大 概 今 天 从 北 京 来 。

Ta1 da4gai4 jin1tian1 cong2 Bei3jing1 lai2.

She'll probably come from Beijing today.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

他 到 中 国 念 书 来 吗 ?

Ta1 dao4 Zhong1guo2 nian4shu1 lai2 ma?

Is he coming to China to study?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

我 喜 欢 到 书 店 去 。

Wo3 xi3huan dao4 shu1dian4 qu4.

I like to go to the bookstore.

Shao DanniLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

他 到 美 国 来 。

Ta1 dao4 Mei3guo2 lai2.

He's coming to America.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

走 这 条 道 。

Zou3 zhe4 tiao2 dao4.

Go this way.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT ZhengCao Hui
AnselJulieBrienneStephan

从 你 家 到 图 书 馆 怎 么 走 ?

Cong2 ni3 jia1 dao4 tu2shu1guan3 zen3me zou3.

How do you get from your house to the library?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

到 达

dao4da2

to reach, to arrive

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

到 达 站

dao4da2zhan4

destination

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

底 层

di3ceng2

lowest level, first floor, ground floor, bottom rung, bottom

Da DiFeng XieJin YanLiu WeihongLi Shiyan
CherieJamesGlisonDavid

这 个 地 方 离 我 家 很 远 。

Zhe4 ge4 di4fang li2 wo3 jia1 hen3 yuan3.

This place is far away from my house.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

地 方

di4fang

place, room or space

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

顶 层

ding3ceng2

top level, top floor, top

Da DiFeng XieJin YanLiu WeihongLi Shiyan
CherieJamesGlisonDavid

地 平 线

di4ping2xian4

horizon

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAprilMichael

这 个 地 区

zhe4 ge4 di4qu1

this place, district

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

地 图

di4tu2

map

Zhang MengLi ZhenShao JingxianWT ZhengChu Lin
JoshBrienneJeremyCricket

dong1

east

Zhang MengLi ZhenHuaWT ZhengLi SiCao Hui
KarenMichaelAprilRory

东 北

dong1bei3

northeast

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

商 店 在 东 边 儿 。

Shang1dian4 zai4 dong1 bian1r.

The shop's in the east.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

东 边

dong1bian1

east, eastern part

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

太 阳 从 东 边 升 起 。

Tai4yang2 cong2 dong1bian1 sheng1qi3.

The sun rises in the east.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

东 方

dong1fang1

the east, the Orient

Zhao HeShao DanniZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

东 南

dong1nan2

southeast

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
TerryJulieAustinSarah

对 不 起 , 你 能 告 诉 我 怎 么 去 电 影 院 吗 ?

Dui4buqi3, ni3 neng2 gao4su wo3 zen3me qu4 dian4ying3yuan4 ma?

Excuse me, can you tell me how to get to the cinema?

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

我 住 在 医 院 对 面 。

Wo3 zhu4 zai4 yi1yuan4 dui4mian4.

I live across from the hospital.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

把 它 放 在 桌 角 。

Ba3 ta1 fang4 zai4 zhuo1jiao3.

Put that on the corner of the desk.

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

fang1

direction, side, place, region

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

他 们 从 小 山 上 滚 下 去 了 。

Ta1men cong2 xiao3shan1 shang4 gun3xia4qu4le.

They rolled down the hill.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
AprilJamesBrian

在 街 上 走 路 要 分 清 方 向 。

Zai4 jie1shang zou3 lu4 yao4 fen1qing1 fang1xiang4.

When you are walking on the street, you want the directions.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

方 向

fang1xiang4

direction

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

路 上 的 人 告 诉 我 方 向 。

Lu4shang de ren2 gao4su wo3 fang1xiang.

The people on the road gave me directions.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

湖 边 的 风 景 不 错 。

Hu2 bian1 de feng1jing3 bu2 cuo4.

The scenery at the edge of the lake isn't bad.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
MichaelKaren LeeBrianNic

在 中 信 大 楼 附 近 。

Zai4 Zhong1xin4 Da4lou2 fu4jin4.

Near the CITIC building.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

劲 松 大 街 附 近 。

Jin4song1 Da4jie1 fu4jin4.

Near Jin Song Road.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

甘 肃 省 兰 州 市 位 于 中 国 中 部 。

Gan1su4sheng3, Lan2zhou1shi4 wei4yu2 Zhong1guo2 zhong1bu4.

Lanzhou, Gansu's in the middle of China.

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin

guai3

to turn, to change direction

Zhang NingLi Yu ZhengZhang MengZheng Jie
KarenFredSarahJoshKate

往 左 拐 还 是 往 右 拐 ?

Wang4 zuo3 guai3 hai2shi wang4 you4 guai3?

Do you turn left or right?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJosh

你 从 路 口 儿 往 左 拐 。

Ni3 cong2 lu4kou3r wang3 zuo3 guai3.

You turn left at the corner.

( corner = 转 角 , 英 文 中 不 经 常 说 路 口 ; 十 字 路 口 -- 但 是 你 可 以 用 。 )

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

拐 角

guai3jiao3

corner, turning

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremyAllen

在 第 一 个 拐 角 拐 弯 。

Zai4 di4 yi1 ge4 guai3jiao3 guai3wan1.

Turn at the first corner.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

拐 弯

guai3wan1

to turn a corner

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

故 宫 售 票 处 在 午 门 的 左 边 。

Gu4gong1 shou4piao4chu4 zai4 Wu3men2 de zuo3bian1.

The ticket office for the Imperial Palace is on the left as you approach the Meridian Gate.

Feng XieShao DanniChu LinCao Hui
KarenNickSarah

从 这 儿 到 食 堂 过 三 个 红 绿 灯 。

Cong2 zhe4r dao4 shi2tang2 guo4 san1 ge4 hong2lu~4deng1.

You pass two stoplights from here to the restaurant.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnEricKaren Lee

我 想 过 马 路 去 看 那 只 猴 子 。

Wo3 xiang3 guo4ma3lu4 qu4 kan4 na4 zhi1 hou2zi.

I want to cross the street to look at that monkey.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
MichaelKaren LeeBrianNic

海 南 岛 在 越 南 东 边 儿 在 南 中 国 海 。

Hai3nan2 Dao3 zai4 Yue4nan2 dong1bian1r zai4 Nan2 Zhong1guo2 Hai3.

Hainan Island's east of Vietnam in the South China Sea.

Liu QiuxiaDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
JoshLynnAnselAustin

红 绿 灯 可 以 给 警 察 许 多 帮 助 。

Hong2lu~4deng1 ke3yi3 gei3 jing3cha2 xu3duo1 bang1zhu4.

Traffic lights can help the police a lot.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

hou4

rear

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

我 在 后 边 儿 。

Wo3 zai4 hou4bianr.

I'm in the back.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

后 边 儿

hou4bianr

rear, back, behind

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiLiang Yan
KarenMichaelAprilRory

后 方

hou4fang1

rear, behind, back side, behind

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
AustinStephan

后 头

hou4tou

rear, back, behind, in the future

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

jian1

interval, space; between, among, in the midst

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiCao HuiSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

。 。 。 在 他 们 中 间

...zai4 ta1men zhong1jian1

...between them

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
MichaelKaren LeeBrianNic

。 。 。 在 他 们 之 间

...zai4 ta1men zhi1jian1

...between them

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
MichaelKaren LeeBrianNic

在 路 口 叫 我 下 车 。

Zai4 lu4kou3 jiao4 wo3 xia4 che1.

Drop me off at the corner.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

交 叉

jiao1cha1

to intersect, to cross, to crisscross, to overlap, to alternate, to stagger

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

交 叉 点

jiao1cha1dian3

intersection

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

郊 区

jiao1qu1

suburb, outskirts

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

在 长 安 街 上

zai4 Chang2'an1 Jie1 shang4

on Chang'an Road

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

我 从 大 学 到 图 书 馆 借 书 去 。

Wo3 cong2 da4xue2 dao4 tu2shu1guan3 jie4 shu1 qu4.

I went from the university to the library to borrow some books.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

这 条 街 叫 什 么 名 字 ?

Zhe4 tiao2 jie1 jiao4 shen2me ming2zi?

What's the name of this street?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

图 书 馆 离 大 学 很 近 。

Tu2shu1guan3 li2 da4xue2 hen3 jin4.

The library's very close to the university.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

远 远 地 落 下

yuan3yuan3 de la4xia4

far behind

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilJeremyBrian

。 。 。 离 。 。 。 很 近 。

...li2...hen3 jin4.

close -- (noun) distance between (noun) very near.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
DaveMichael

我 家 离 你 家 很 远 。

Wo3 jia1 li2 ni3 jia1 hen3 yuan3.

It's very far from my house to your house.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

li2

plow; to plow

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
DaveSarahMichael

li2

from, separated from, distant, apart from; to leave, to part from, to separate, to defy

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

li3

inside, internal, interior; inside, neighborhood, village, place

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

我 的 房 子 离 大 学 很 近 。

Wo3 de fang2zi li2 da4xue2 hen3 jin4.

My house is very close to the University.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

我 的 房 子 离 图 书 馆 有 三 里 路 。

Wo3 de fang2zi li2 tu2shu1guan3 you3 san1 li3 lu4.

My house is 3 miles from the library.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

。 。 。 离 。 。 。 很 远 。

...li2...hen3 yuan3.

distant, far -- (noun) distance between (noun) very far.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
DaveMichael

我 将 离 开 北 京 去 上 海 呆 一 个 星 期 。

Wo3 jiang1 li2kai1 Bei3jing1 qu4 Shang4hai3 dai1 yi2 ge4 xing1qi1.

I'm leaving Beijing to go to Shanghai for a week.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

这 条 路 通 往 森 林 。

Zhe4 tiao2 lu4 tong1wang3 sen1lin2.

The road leads to the forest.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

路 标

lu4biao1

signpost, street sign

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

路 口 儿

lu4kou3r

intersection, street corner

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

路 口 很 拥 挤 。

Lu4kou3 hen3 yong1ji3.

It is very crowded at the intersection.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

下 一 路 口 向 左 。

Xia4 yi2 lu4kou3 xiang4 zuo3.

Turn left at the next intersection.

( 可 能 通 常 说 -- 转 角 而 不 是 十 字 路 口 。 )

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

路 口

lu4kou3

crossing, intersection

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMike

第 二 个 路 口 左 转 。

Di4 er4 ge4 lu4kou3 zuo3 zhuan3.

Turn left at the second corner.

Zheng JieZhang XiutingWang WenjingShao JingxianZhang Zhida
StephanJenniferKen

他 想 去 南 非 旅 行 。

Ta1 xiang3 qu4 Nan2fei1 lu~3xing2.

He wants to travel to South Africa.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

我 迷 路 了 !

Wo3 mi2lu4 le!

I'm lost.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

迷 失

mi2shi1

to lose one's way, to get lost

[I lose my way, he loses his way, she loses her way, they lose their way /*lost / I have lost, he has lost, they have lost /* had lost /// I get lost, he gets lost, they get lost /*got lost /I have gotten lost, he has .. , they have .. /*had gotten lost]

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

你 看 见 她 去 哪 里 了 吗 ?

Ni3 kan4jian4 ta1 qu4 na3li3 ma?

Did you see where she went?

到 我 家 去 不 难 。

Dao4 wo3 jia1 qu4 bu4 nan2.

Going to my home's not difficult.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

南 边

nan2bian1

south, southern part

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenMike

他 的 房 子 在 北 京 的 南 边 儿 。

Ta1 de fang2zi zai4 Bei3jing1 de nan2bian1r.

His house is in the south of Beijing.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

南 方

nan2fang1

the South, southern region

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
SethKateKaren LeeBrian

街 那 头 就 有 一 家 书 店 。

Jie1 na4tou2 jiu4you3 yi4jia1 shu1dian4.

There's a bookstore at the end of this block.

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

nei4

inside

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

旁 边

pang2bian1

side; beside, next to, nearby, right by

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
TimJulieMichael

在 朝 鲜 食 堂 旁 边 儿 等 我 。

Zai4 Chao2xian3 shi2tang2 pang2bian1r deng3 wo3.

Wait for me next to the Korean cafeteria.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

旁 边 儿

pang2bian1r

side; beside, near

Liu XiaoyunZhang MengHuang XuHuang Jiali
KarenFredSarahJoshKate

偏 右

pian1you4

right side

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

偏 左

pian1zuo3

left side

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

前 边

qian2bian1

front; in front, ahead, above, preceding

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
FredKateSarahJeremy

在 商 店 前 边 的 人 是 谁 ?

Zai4 shang1dian4 qian2bian de ren2 shi4 shei2?

Who's the man who's in front of the store?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

王 朋 坐 在 墙 角 。

Wang2 Peng2 zuo4 zai4 qiang2jiao3.

Wang Peng is sitting in the corner.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

前 边 的 那 个 女 的 是 我 很 好 的 朋 友 。

Qian2bian de na4 ge4 nu~3 de shi4 wo3 hen3 hao3 de peng2you.

That woman in front's my good friend.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

前 头

qian2tou

front; in front, at the head; ahead, preceding

Shao DanniZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

人 民 英 雄 纪 念 碑 在 天 安 门 广 场 中 央 。

Ren2min2 Ying1xiong2 Ji4nian4bei1 zai4 Tian1'an1men2 Guang3chang3 zhong1yang1.

The Monument to the People's Heroes is in the middle of Tiananmen Square.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

在 我 们 前 边 有 一 座 山 。

Zai4 wo3men qian2bian1 you3 yi2 zuo4 shan1.

There's a hill in front of us.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

看 上 边 !

Kan4 shang4bian1!

Look UP!

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

上 边

shang4bian1

on top, on, over, above

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

上 边 儿

shang4bian1r

above, on the surface of, higher authorities; previously mentioned

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

上 头

shang4tou

above, over, on; higher authorities, aspect, respect

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

师 傅 , 往 右 。

Shi1fu, wang3 you4!

Driver, turn right.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

车 正 向 南 驶 去 。

Che1 zheng4 xiang4nan2 shi3qu4.

The car is going south.

首 都 剧 场 离 我 家 不 远 。

Shou3du1 Ju4chang3 li2 wo3 jia1 bu4 yuan3.

The Capital Theater isn't far from my home.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

卧 室 中 间 有 一 张 双 人 床 。

Wo4shi4 zhong1jian1 you3 yi4 zhang1 shuang1ren2chuang2.

There's a double bed in the middle of the bedroom.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

随 地

sui2di4

anywhere, everywhere

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

这 辆 车 到 泰 晤 士 广 场 吗 ?

Zhe4 liang4 che1 dao4 Tai4wu4shi4 Guang3chang3 ma?

Does this bus go to Times Square?

Hu XinyingShao JingxianDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CricketDavidCindy

地 坛 体 育 场 在 北 边 儿 。

Di4tan2 ti3yu4chang3 zai4 bei3 bian1r.

Ditan Stadium's in the north.

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
DaveCeCeliaBrian

通 往

tong1wang3

to lead (to somewhere)

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

外 边

wai4bian1

outside

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

wang4, wang3

to, towards

Zhang MengLi Yu ZhengLi DiLi SiFeng Kui
TimKaren LeeJeremyMaggy

wang3

to go toward, leave for; previous, former

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
KarenJulieMikeKate

长 安 街 往 东 是 建 国 门 外 大 街 。

Chang2'an1 Jie1 wang3 dong1 shi4 Jian4guo2men2 Wai4 Da4jie1.

Chang'an becomes Jianguomen Wai Road on the east end

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerry

往 前 走 !

Wang4qian2 zou3!

Go straight ahead.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

下 一 个 红 绿 灯 往 右 。

Xia4 yi2 ge4 hong2lu~4deng1 wang3 you4.

Turn right at the next light.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

你 往 哪 儿 去 ?

Ni3 wang3 na3r qu4?

Where are you going?

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

如 果 你 顺 着 这 条 街 往 前 走 , 在 第 一 个 拐 角 处 向 右 拐 ,你 进 到 了 高 街 。

Ru2guo3 ni3 shun4zhe zhe4 tiao2 jie1 wang3qian2 zou3, zai4 di4 yi1 ge4 guai3jiao3chu4 xiang4you4 guai3, ni3 jin4 dao4 le Gao1 jie1.

If you go along this street and turn right at the first corner, you'll be on High Street.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CricketAustinNick

新 疆 位 于 西 北 部 , 有 大 量 的 森 林 。

Xin1jiang1 wei4yu2 xi1bei3bu4, you3 da4 liang4 de sen1lin2.

Xinjiang, in the north-west, has large forests.

Shao DanniDa DiWang YongFeng Xie
JoshLynnAnselAustin

当 你 迷 路 的 时 候 , 问 问 路 。

Dang1 ni3 mi2lu4 de shi2hou, wen4wen lu4.

Ask directions when you are lost.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

西

xi1

west

Zhang MengLi ZhenMi ZhaoxiLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

北 京 大 学 在 北 京 的 西 边 儿 。

Bei3jing1 Da4xue2 zai4 Bei3jing1 de xi1 bian1r.

Beijing University's in the west of Beijing.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshAustinSarahTerry

下 边 的 书

xia4bian de shu1

the bottom book

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

下 边 儿

xia4bianr

next, following

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

下 边 儿

xia4bianr

underneath, below, under

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

下 面

xia4mian

lower level; below, next, the following

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

xiang4

to, towards; to face, to go towards, to side with

Zhang MengLi DiMi ZhaoxiLi SiCao Hui
TimKaren LeeJeremyMaggy

走 到 头 向 右 。

Zou3 dao4 tou2 xiang4 you4.

Turn right at the end of the road.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

这 条 路 通 向 农 村 。

Zhe4 tiao2 lu4 tong1 xiang4 nong2cun1.

This road goes to the country.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

向 前

xiang4qian2

forward, ahead

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

下 头

xia4tou

underneath, lower level; under, subordinate

Zhang LiZhang MengZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

西 边 儿

xi1bianr

west side

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

那 个 盒 子 这 时 候 应 该 到 达 北 京 。

Na4 ge4 he2zi zhe4 shi2hou ying1gai1 dao4da2 Bei3jing1.

The box should've arrived in Beijing by now.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

我 从 英 国 来 中 国 。

Wo3 cong2 Ying1guo2 lai2 Zhong1guo2.

I came from Britain to China.

WT ZhengFeng XieLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

一 直 向 前 走

yi4zhi2 xiang4qian2 zou3

go straight

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

一 直

yi4zhi2

to continue straight (directions); straight

Zhang LiShao DanniHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

向 右 拐

xiang4 you4 guai3

to turn to the right, to turn right

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

从 第 二 个 红 绿 灯 向 右 拐

Cong2 di4er4 ge4 hong2lu~4deng1 xiang4 you4 guai3

At the second stoplight, turn to the right.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

you4

right

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

右 边 的 是 你 的 。

You4 bian4 de shi4 ni3 de.

The one on the right is yours.

在 右 边 。

Zai4 you4bian1.

Over there on the right.

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

右 边 儿

you4bian1r

right, the right, right side

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

汽 车 右 边 有 一 个 坑 儿 。

Qi4che1 you4bian1 you3 yi2 ge4 keng1r.

The right side of the car has a dent.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

树 右 边 儿 是 什 么 ?

Shu4 you4bian1r shi4 shen2me?

What's that to the right of the tree?

Wang YongDa DiGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

书 店 在 这 条 街 的 右 侧 。

Shu1dian4 zai4 zhe4 tiao2 jie1 de you4ce4.

The bookstore's on the right side of this street.

Feng XieCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

右 侧

you4ce4

right side

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

离 这 儿 最 近 的 邮 局 在 哪 儿 ?

Li2 zhe4r zui4jin4 de you2ju2 zai4 na3r?

Where's the nearest post office?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
LynnMalStephan

友 谊 商 店 离 故 宫 不 远 。

You3yi4shang1dian4 li2 Gu4gong1 bu4 yuan3.

The Friendship Store's not far from the Forbidden City.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

我 家 离 学 校 不 远 。

Wo3 jia1 li2 xue2xiao4 bu4 yuan3.

My home's not far from my school.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

yuan3

far; distant

Feng XieLiu XiaoyunZhang MengCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

远 远 地

yuan3yuan3 de

way far, far

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

中 国 离 美 国 很 远 。

Zhong1guo2 li2 Mei3guo2 hen3 yuan3.

China's very far from the United States.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

在 暂 停 路 标 处 左 转 。

Zai4 zan4ting2 lu4biao1 chu4 zuo3 zhuan3.

Turn left at the stop sign.

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

我 怎 么 去 银 行 ?

Wo3 zen3me qu4 yin2hang2?

How do I get to the bank?

( how = 询 问 方 法 )

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

转 向

zhuan3xiang4

to change direction

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

转 向

zhuan4xiang4

to lose one's bearings, to lose one's sense of direction

Zhang MengLiu Xiao YunChu PinganGao MingjiangWei Xing
DavidSarahBrian

正 北

zheng4bei3

due north

Zhao HeShao DanniLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

正 东

zheng4dong1

due east

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

正 南

zheng4nan2

due south

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

正 西

zheng4xi1

due west

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

直 走 !

Zhi2 zou3!

Straight ahead.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

。 。 。 之 间

. . . zhi1jian1

between, amongst . . .

Zhang MengLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

指 向

zhi3xiang4

to point to, to direct

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
JeremyAprilShawnStevenQ

。 。 。 之 中

. . . zhi1zhong1

between, amongst . . .

Shao DanniLi Yu ZhengSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

去 蓝 岛 购 物 中 心 , 坐 二 十 八 路 到 终 点 。

Qu4 Lan2dao3 Gou4Wu4 Zhong1xin1, zuo4 er4shi2ba1 lu4 dao4 zhong1dian3.

To go to the Landau Shopping Center, take the number 28 bus and get off at the terminal.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

我 从 中 国 到 英 国 去 了 。

Wo3 cong2 Zhong1guo2 dao4 Ying1guo2 qu4 le.

I went from China to Britain.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

中 间 有 一 只 大 老 虎 。

Zhong1jian1 you3 yi4 zhi1 da4 lao3hu3.

In the middle there's a big tiger.

Feng XieWT ZhengChu LinCao Hui
KarenAllen

转 车

zhuan3 che1

to change buses

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

走 这 儿 。

Zou3 zhe4r.

Come this way.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnMikeTerryDanielle

zuo3

left

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

在 左 边

Zai4 zuo3 bian1.

On the left.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

银 行 在 左 边 儿 还 是 右 边 儿 , 你 知 道 吗 ?

Yin2hang2 zai4 zuo3bian1r hai2shi you4bian1r, ni3 zhi1dao ma?

Is the bank on the left or the right, do you know?

Wang YongDa DiZheng HaotianLiu WeihongWei Xing
CricketAustinNick

左 边

zuo3bian1

left, the left, left side

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

左 侧

zuo3ce4

left side

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012