A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Good afternoon!  (the usual greeting is Ni3 hao3 at all times of the day)

午 安 !

Wu3 an1!

Wang WenjingFeng XieZhang MengLi SiCao HuiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

How old are you? 

你 的 年 龄 有 多 大 ?

Ni3 de nian2ling2 you3 duo1 da4?

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

I don't know how to speak Chinese. 

我 不 会 说 汉 语 。

Wo3 bu2 hui4 shuo1 Han4yu3.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
TerryJulieAustinSarah

Let's wait a minute and let them catch up with us.  (You will hear "Hui3r" from some people, because it softens it.)

咱 们 等 会 儿 , 让 他 们 赶 上 来 。

Zan2men deng3 hui4r, rang4 ta1men gan3shang4lai2.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

Please come in. 

请 进

Qing3 jin4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshJulieAustinSarahTerry

Come out, someone's waiting for you outside. 

出 来 , 有 人 在 外 面 等 你 。

Chu1lai, you3ren2 zai4 wai4mian4 deng3 ni3.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

Congratulations! 

恭 喜 ! 恭 喜 !

Gong1xi3! Gong1xi3!

Liu Yu RongLi XinzhouCheng MiaoLi ChunjiangGu ZhengGao YanlinRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

Do you want to dance? 

能 请 你 跳 舞 吗 ?

Neng2 qing3 ni3 tiao4wu3 ma?

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

Nice day!  (Beijing colloquial -- strong 'r' -- any day that is mostly clear and nice.)

晴 天 儿 !

Qing2 tian1r#!

Zhang MengZhang NingLi LongfeiJin Yan
DavidChelsea

It's a beautiful day!  (Beijing colloquial -- the kind of day that makes you enjoy doing your errands)

天 儿 太 好 了 !

Tian1r tai4 hao3 le!

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

It's a great day!  (short form)

大 晴 天 儿 !

Da4 qing2 tian1r.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

It's a fantastic day!  (Beijing colloquial -- the kind of day where you make excuses to go out and enjoy it)

天 儿 真 好 !

Tian1r zhen1 hao3.

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
DavidChelsea

I'm sorry to disturb you. 

很 抱 歉 打 扰 你 。

Hen3 bao4qian4 da3rao3 ni3.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHua
KarenDaveStevenQ

What are you doing now? 

你 在 干 什 么 ?

Ni3 zai4 gan4 shen2me?

Shao DanniCheng HongWang WenjingZhang Ning
DavidApril

What are you doing? 

你 干 什 么 ?

Ni3 gan4 shen2me?

Li ZhenZhang MengHuang JialiZhang LiGao MingjiangHuaLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

Have you eaten?  (A common form of greeting instead of ni3 hao3)

你 吃 饭 了 吗 ?

Ni3 chi1fan4 le ma?

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Good evening!  (although correct, no one actually says this, it is a translation from English. People say 'Ni3 hao3' all day.)

晚 上 好 !

Wan3shang hao3!

Wang WenjingFeng XieZhang MengLi SiCao HuiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

Where are you going?  (A familiar form of greeting instead of ni3 hao3 - sort of like 'what are you doing?' 'What's up?' Can be said in either of two orders, depending on the person.)

你 哪 儿 去 啊 ?

Ni3 na3r qu4 a1?

Li Yu ZhengFeng XieLiu MingkeMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Good luck! 

祝 你 好 运 !

Zhu4 ni3 hao3 yun4!

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

Good night!  (Said in English, not in Chinese. In Chinese -- see zai4jian4 or shui4 ge hao3 jiao4)

晚 安 。

Wan3 an1.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

They saw me off at the airport. 

他 们 在 机 场 给 我 送 行 。

Ta1men zai4 ji1chang3 gei3 wo3 song4xing2.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

See you in Beijing! 

北 京 见 !

Bei3jing1 jian4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

See you shortly. 

回 头 见 !

Hui2tou2 jian4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

See you next year. 

明 年 见 !

Ming2nian2 jian4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

See you tomorrow! 

明 天 见 !

Ming2tian1 jian4!

Li Yu ZhengFeng XieLi LongfeiLi SiCao HuiWei Xing
TerryJulieBrienneStephan

to see someone off 

送 行

song4xing2

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

to say good-bye 

再 见

zai4jian4

WT ZhengZhang LiLi ZhenLiu MingkeShu ChangLiu Xuechun
KateBrienneScribMichael

See you at home! 

回 家 见 !

Hui2jia1 jian4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

See you at the dormitory! 

宿 舍 见 !

Su4she4 jian4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

See you soon. 

一 会 儿 见 !

Yi2hui4r jian4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi Si
TerryJulieBrienneStephan

Goodbye!  (since this means "see you again" patients and doctors seldom say it -- the doctor will say, "take care of yourself" or something similar -- the patient says "thank you" but leaves off the zai4jian4)

再 见 !

Zai4jian4!

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
TimKaren LeeJeremyMaggy

See you next time.  (a little formal- goodbye)

再 会 !

Zai4 hui4!

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

See you tomorrow!  (goodbye)

明 天 见 。

Ming2tian1 jian4.

Shao DanniLi ZhenZheng HaotianLiu Weihong
DaveSarahMichael

Hope to see you again next time.  (a little formal)

希 望 下 次 再 见 到 你 。

Xi1wang4 xia4ci4 zai4 jian4 dao4 ni3.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

Smooth sailing!  (literal = Wish you smooth sailing - one common form of saying goodbye at the start of a major trip -- not going to a store...)

祝 你 一 帆 风 顺 。

Zhu4 ni3 yi4 fan1 feng1shun4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredDaveJeremyGlisonStevenQFrank

Sweet dreams!  (literally -- have good dreams)

做 个 好 梦 !

Zuo4 ge hao3 meng4!

Sun BinFeng XieZhu JingShao Jingxian
FredApril

Sleep well!  (said to close friends and family to say goodnight)

睡 个 好 觉 !

Shui4 ge hao3 jiao4!

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

I appreciate your goodwill, but I can't accept your gift.  (literally -- I receive your goodwill -- very polite thing to say when being given a gift)

我 领 了 你 的 一 片 好 意 , 但 是 我 不 能 接 受 你 的 礼 物 。

Wo3 ling3 le ni3 de yi2 pian4 hao3yi4, dan4shi4 wo3 bu4 neng2 jie1shou4 ni3 de li3wu4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

I appreciate your goodwill, but I can't accept your gift.  (literally -- I receive your goodwill -- very polite thing to say when being given a gift - this is the shortened version -- colloquial)

你 的 好 意 我 领 了 , 礼 物 就 不 收 了 。

Ni3 de hao3yi4 wo3 ling3 le, li3wu4 jiu4 bu4 shou1 le.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

to be a guest  (literally -- be a guest -- the same as 做 客 with the same pronunciation)

作 客

zuo4 ke4

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

Don't bother to see me out. 

请 留 步 。

Qing3 liu2 bu4.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

Welcome, be our guest!  (this is a bit formal -- more likely to hear "Ni3 hao3" "Qing3 jin4")

欢 迎 来 做 客 。

Huan1ying2 lai2 zuo4 ke4.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
CricketMikeKaren LeeJeremy

You're welcome to my home.  (this is an invitation to come to someone's house -- you might be at work and the person wants to say that you are always welcome to their home)

欢 迎 到 我 家 做 客 。

Huan1ying2 dao4 wo3 jia1 zuo4 ke4.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

I am happy you are coming. 

我 高 兴 你 来 。

Wo3 gao1xing4 ni3 lai2.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
KarenFredSarah

Hello. Hi! How are you? How you doin'? Howdy! How do you do? 

你 好 ?

Ni3 hao3!

Shao DanniWei XingZhang MengLi SiCao HuiShu Chang
TerryJulieAustinSarah

Hello, Mr. Wang. 

你 好 , 王 先 生 !

Ni3 hao3, Wang2 Xian1sheng!

Shao DanniWei XingZhang MengLi SiCao HuiShu Chang
TerryJulieAustinSarah

Let me introduce you to each other. 

我 给 你 们 介 绍 一 下 。

Wo3 gei3 ni3men jie4shao4 yi2 xia4.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

I would like to invite you to go to the movies tonight. I have two tickets. 

今 天 晚 上 我 想 请 你 去 看 电 影 。 我 有 两 张 票 。

Jin1tian1 wan3shang wo3 xiang3 qing3 ni3 qu4 kan4 dian4ying3. Wo3 you3 liang3 zhang1 piao4.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

It's a great day! 

天 儿 真 棒 !

Tian1r zhen1 bang4!

Feng XieCheng HongDu FengJin YanGu Zheng
DavidChelsea

if you're late I'll wait  (literally -- not meet, not come loose)

不 见 不 散

bu2jian4bu2san3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen

I lost your address. 

我 丢 了 你 的 地 址 。

Wo3 diu1 le ni3 de di4zhi3.

Zhang MengLi ZhenZhang JingMi ZhaoxiCao HuiLiang Yan
KarenMichaelAprilRory

Glad to meet you! 

见 到 你 我 很 高 兴 !

Jian4dao4 ni3 wo3 hen3 gao1xing4!

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
TerryJulieAustinSarah

Pleased to meet you. 

遇 见 您 很 高 兴 。

Yu4jian4 nin2 hen3 gao1xing4.

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

"Meeting and parting are both hard."  (quote from a poem by Li Shangyin)

相 见 时 难 别 亦 难 。

Xiang1jian4 shi2 nan2 bie2 yi4 nan2.

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

Glad to meet you! 

见 到 你 很 高 兴 !

Jian4dao4 ni3 hen3 gao1xing4!

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryJulieBrienneStephan

Where will we meet? 

我 们 在 哪 儿 见 面 ?

Wo3men zai4 na3r jian4mian4?

Shao DanniZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJosh

we'll meet again someday 

后 会 有 期

hou4hui4 you3 qi1

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

I miss you. 

我 想 你 。

Wo3 xiang3 ni3.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
KenGlison

This is Miss Li. 

这 位 是 李 小 姐 。

Zhe4 wei4 shi4 Li3 xiao3jie3.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Good morning! 

早 上 好 !

Zao3shang hao3!

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
TerryJulieAustinSarah

Morning!  Young people don't use it, but older people meeting to do exercises very early in the morning may.)

你 早 !

Ni3 zao3!

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredAprilSarah

That's Mr. Yao. 

那 位 是 姚 先 生 。

Na4 wei4 shi4 Yao2 xian1sheng.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryAustinSarah

I'm Michael. 

我 是 迈 克 尔

Wo3 shi4 Mai4ke4er3.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

What was his name again? 

他 叫 什 么 名 字 来 着 ?

Ta1 jiao4 shen2me ming2zi lai2zhe?

Du FengCao LihongDeng YichenTan LiZhuo Shuo
AnnRorySarahLennie

My last name's Jordan, my first name's Michael.  (may leave out the shi4 in the second phrase)

我 姓 乔 丹 , 叫 迈 克 尔 。

Wo3 xing4 Qiao2dan1, jiao4 Mai4ke4er3 .

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Say Hi to Professor Shen! 

请 代 问 沈 教 授 好 。

Qing3 dai4 wen4 Shen3 jiao4shou4 hao3!

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Haven't seen you for quite awhile. 

好 久 不 见 !

Hao3 jiu3 bu2 jian4!

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

Please take a seat. 

请 坐 !

Qing3 zuo4!

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Is this seat taken?  (said on a bus, theater or in a restaurant)

这 儿 有 人 吗 ?

Zhe4r you3 ren2 ma?

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Please sit down and have a cup of tea. 

请 坐 下 , 喝 杯 茶 。

Qing3 zuo4xia4, he1 bei1 cha2.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

Thank you. 

谢 谢 你 !

Xie4xie ni3!

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

Have a good trip!  (literally -- Wishing you a tailwind for your sail! Wishing you a speedy sail! -- wishing good wind -- for a major trip)

祝 你 一 路 顺 风 !

Zhu4 ni3 yi2 lu4 shun4feng1!

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

Bon Voyage! Have a safe trip!  (literally -- Wishing you a safe journey back home! -- may see this on signs at the airport or leaving a city)

祝 你 一 路 平 安 !

Zhu4 ni3 yi2 lu4 ping2'an1!

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiLiu Yu RongWei Xing
DaveSarahMichael

Have a good trip!  (literally -- Wish you a happy journey! used before a major trip to hope the actual travel is pleasant -- but the most common thing to say is "Wan2r de gao1xing" for family or friends, or "Zhu4 ni3 lu~3tu2 yu2kuai4." for acquaintances or your boss)

祝 你 路 途 愉 快 。

Zhu4 ni3 lu4tu2 yu2kuai4!

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael

to visit; to pay a visit, to tour 

参 观

can1guan1

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
TimJulieMichael

to visit, to interview, to pay a diplomatic call  (formal visit)

访 问

fang3wen4

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
TimJulieMichael

Let's meet at 6:45, if you're not there I'll wait until you come. 

咱 们 七 点 差 一 刻 见 , 不 见 不 散 !

Zan2men qi1 dian3 cha4 yi2 ke4 jian4, bu2 jian4 bu2 san4.

Du FengZhao MoWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

Let's walk.  (preferred colloquial expression, replaces zou3lu4 found in the Reader)

我 们 步 行 吧 。

Wo3men bu4xing2 ba.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHua
KarenDaveStevenQ

They welcomed me warmly. 

他 们 热 烈 的 欢 迎 我 。

Ta1men re4lie4 de huan1ying2 wo3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

Let's play! 

咱 们 玩 吧 !

Zan2men wan2r ba!

Li DiChu LinWT ZhengShu ChangZhang JinShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

Welcome to my family. 

欢 迎 到 我 家 来 。

Huan1ying2 dao4 wo3 jia1 lai2.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenDaveJeremyFrank

to welcome; Welcome! 

欢 迎

huan1ying2

Zhang MengLi ZhenLi Yu ZhengLi SiHua
JoshBrienneJeremyCricket

Make yourself at home. Feel at home.  (Don't feel like a guest)

别 客 气 。

Bie2 ke4qi4.

Li Yu ZhengLi ZhenHuang XuHuang Jiali
MalStephan

What's up? 

有 什 么 新 闻 ?

You3 shen2me xin1wen2?

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

Who are you? 

你 是 谁 ?

Ni3 shi4 shui2?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

It's hard to part with friends.  (to cause one feel sad)

与 好 友 分 别 是 令 人 难 过 的 。

Yu3 hao3 you3 fen1bie2 shi4 ling4ren2 nan2guo4 de.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

Please come with me. 

请 跟 我 来 。

Qing3 gen1 wo3 lai2.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

You look very young. 

你 的 样 子 很 年 轻 。

Ni3 de yang4zi hen3 nian2qing1.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
DaveSarahMichael
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012