A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


皮 肤 癌

pi2fu1ai2

skin cancer

胃 癌

wei4ai2

stomach cancer, gastric carcinoma

肺 癌

fei4ai2

lung cancer, carcinoma of the lungs

乳 腺 癌

ru3xian4ai2

breast cancer, cancer of the mammary gland

癌 症

ai2zheng4

cancer

阿 司 匹 林

a1si1pi3lin2

aspirin

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

拔 罐 子

ba2 guan4zi

to practice cupping

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
FredApril

你 的 手 指 受 伤 了 , 请 包 上 。

Ni3 de shou3zhi3 shou4shang1 le, qing3 bao1shang.

Your finger's hurt, please bandage it.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

保 重

bao3zhong4

to take care of oneself

Shao JingxianCheng MiaoRen ShuangLi Xinzhou
DavidAbbieChris

一 场 病

yi4 chang2 bing4

an incident of illness, sickness, ailment

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
TimDaleJulie

bing4

illness, ailment, sickness, disease; to be ill, to fall ill, to get sick

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
JoshBrienneKarenJeremy

我 有 一 点 儿 病 了 。

Wo3 you3 yi4 dian3r bing4 le.

I got a little sick.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

病 毒

bing4du2

virus

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
AprilJeremyKateScott

这 间 病 房 很 干 净 。

Zhe4 jian1 bing4fang2 hen3 gan1jing4.

The ward's very clean.

Zhang NingZhang JingLin QingWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

一 间 病 房

yi4 jian1 bing4fang2

a hospital room

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

病 房

bing4fang2

hospital ward, hospital room, sickroom

Li Yu ZhengZhang LiHou YingWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

一 个 病 房

yi2 ge4 bing4fang2

a hospital room

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

一 排 病 房

yi4 pai2 bing4fang2

a row of hospital rooms

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

病 人 需 要 好 好 休 息 。

Bing4ren2 xu1yao4 hao3hao1 xiu1xi.

Patients require good rest.

Lin QingFeng XieWang WenjingWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

病 人

bing4ren2

patient, sick person, invalid

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephan

您 哪 儿 不 舒 服 ?

Nin2 na3r bu4 shu1fu?

What's wrong, where do you hurt?

不 舒 服

bu4 shu1fu

to feel uncomfortable, to feel unwell, to feel sick, to feel ill; uneasy, unwell

不 省 人 事 。

bu4 xing3ren2shi4.

fainting, unconscious, senseless

CashmeiraEllen

不 要 紧 , 不 用 上 医 院 , 吃 点 儿 药 就 行 。

Bu2yao4jin3, bu2 yong4 shang4 yi1yuan4, chi1 dian3r yao4 jiu4xing2.

It's okay, I don't need to go to the hospital, I'll just take some medicine.

草 药

cao3yao4

herbal medicine

难 产

nan2chan3

difficult delivery; to be slow in coming

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou

把 这 药 吃 了 。

Ba3 zhe4 yao4 chi1 le.

Take this medicine.

出 血

chu1 xie3

to be bleeding

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi ZhaoxiWT ZhengZhang Meng
AprilMaggy

我 出 血 了 !

Wo3 chu1 xie3 le!

I'm bleeding!

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi ZhaoxiWT Zheng
AprilMaggy

我 希 望 爷 爷 能 早 日 出 院 。

Wo3 xi1wang4 ye2ye neng2 zao3ri4 chu1yuan4.

I hope my grandpa can leave the hospital soon.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephan

出 院

chu1 yuan4

to leave the hospital

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

性 病 的 传 播 已 呈 下 降 趋 势 。

Xing4bing4 de chuan2bo1 yi3 cheng2 xia4jiang4 qu1shi4.

The transmission of sexual related diseases has been declining.

传 染 病

chuan2ran3 bing4

contagious disease

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

传 染 的

chuan2ran3 de

contagious

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

出 恭

chu1gong1

to defecate, to have a bowel movement (literally to send out respect - polite euphemism)

Lynn

她 从 医 二 十 余 年 。

Ta1 cong2 yi1 er4shi2 yu2 nian2.

She has practiced medicine for more than twenty years.

Zheng HaotianLiu WeihongAn Yufei
DavidAbbie

从 医

cong2yi1

to practice medicine

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

打 喷 嚏

da3 pen1ti

to sneeze

打 针

da3 zhen1

to give a shot, to have an injection

( “ shot” 是 一 种 普 遍 的 方 式 来 表 示 “ injection” -- “ Ihave to have shots for school” -- “ injection” 用 于 写 作 或 医 药 业 。 )

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephanStevenQ

如 果 你 打 针 , 就 会 好 得 快 一 些 。

Ru2guo3 ni3 da3zhen1, jiu4 hui4 hao3 de kuai4 yi4 xie1.

You can get better soon if you have a shot.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
Karen LeeBrianNic

大 便

da4bian4

stool, human excrement

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

那 位 是 大 夫 。

Na4 wei4 shi4 dai4fu.

That's a doctor.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
TimSarahAbbie

大 夫

dai4fu

doctor

Zhang MengLi ZhenChu PinganWT ZhengGao Mingjiang
JoshBrienneJeremyCricket

请 打 电 话 让 大 夫 到 旅 馆 来 。 我 丈 夫 病 了 。

Qing3 da3 dian4hua4 rang4 dai4fu dao4 lu~3guan3 lai2. Wo3 zhang4fu bing4 le.

Please call a doctor to come to the hotel. My husband is ill.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

我 需 要 看 大 夫 。

Wo3 xu1yao4 kan4 dai4fu.

I need a doctor.

Jiang JieMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

带 状 疱 疹

dai4zhuang1pao4zhen3

shingles (illness)

他 在 芝 加 哥 当 医 生 。

Ta1 zai4 Zhi1jia1ge1 dang1 yi1sheng1.

He practices medicine in Chicago.

Zheng HaotianLiu WeihongGu ChunleiAn Yufei
DavidAbbie

打 喷 嚏

da3pen1ti4

to sneeze

Lynn

三 个 搭 桥

san1 ge4 da1qiao2

triple bypass

心 脏 搭 桥 手 术

xin1zang4 da1qiao2 shou3shu4

coronary bypass operation

搭 桥 手 术

da1qiao2 shou3shu4

bypass operation

打 伤

da3shang1

to bruise, to injure

他 得 病 了 。

Ta1 de2bing4 le.

He's sick.

[I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're / I was, he was, we were, you were, they were /I have been, he has been, they have been /*had been]

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

得 病

de2bing4

to fall ill, to contract a disease, to be sick

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

动 脉 瘤

dong4mai4liu2

aneurysm

Lynn

动 脉 硬 化

dong4mai4ying4hua4

arteriosclerosis, hardening of the arteries

Lynn

动 手 术

dong4shou3shu4

to be operated on, to operate (surgery)

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 发 烧 三 十 八 度 。

Wo3 fa1shao1 san1shi2ba1 du4.

I have a fever of 38 degrees.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

我 讨 厌 锻 炼 。

Wo3 tao3yan4 duan4lian4.

I hate working out.

对 眼 儿

dui4 yan3r

cross-eyed

Zheng HaotianSun XiaomeiAn YufeiLi Shiyan
NicLindsayScribFrank

腭 裂

e4lie4

cleft palate

Lynn

颚 裂

e4lie4

cleft palate

Lynn

恶 性 肿 瘤

e4xing4zhong3liu2

malignant tumor

发 烧

fa1 shao1

to have a fever, to be feverish; fever

Jessie WangZhang MengLi SiWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

夏 天 发 烧 很 难 受 。

Xia4tian1 fa1shao1 hen3 nan2shou4.

It's very uncomfortable to have a fever in summer.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

你 发 烧 了 。

Ni3 fa1 shao1 le.

You have a fever.

产 房

chan3 fang2

delivery room

Du FengWang ChenRen ShuangTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

肺 炎

fei4yan2

pneumonia

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

我 以 前 从 来 没 得 过 肺 炎 。

Wo3 yi3qian2 cong2lai2 mei2 de2guo4 fei4yan2.

I never had pneumonia before.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

风 疹

feng1zhen3

rubella

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

妇 科 学

fu4ke1xue2

gynecology

腹 腔 镜 胆 囊 切 除 术

fu4qiang1jing4 dan3nang2que1chu2shu4

laparoscopic cholecystectomy, LC

Lynn

腹 腔 镜

fu4qiang1jing4

laparoscopic

Lynn

我 现 在 感 觉 很 冷 。

Wo3 xian4zai4 gan3jue2 hen3 leng3.

I feel cold now.

今 天 你 感 觉 怎 么 样 ?

Jin1tian1 ni3 gan3jue2 zen3meyang4?

How are you feeling today?

在 寒 冷 的 冬 天 很 容 易 感 冒 。

Zai4 han2leng3 de dong1tian1 hen3 rong2yi4 gan3mao4.

It's very easy to catch cold in a cold winter.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

我 觉 得 很 冷 , 可 能 感 冒 了 。

Wo3 jue2de hen3 leng3, ke3neng2 gan3mao4 le.

I think it's chilly, maybe I've caught a cold.

可 能 感 冒 了 。

Ke3neng2 gan3mao4 le.

Maybe I've got a cold.

我 感 冒 了 。

Wo3 gan3mao4 le.

I caught a cold.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

感 冒

gan3mao4

to catch cold; common cold

Shao DanniZhang MengLi SiWT ZhengWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

关 节 炎

guan1jie2yan2

arthritis

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

我 需 要 一 些 阿 斯 匹 林 治 疗 我 的 关 节 炎 。

Wo3 xu1yao4 yi4 xie1 a1si2pi1lin2 zhi4liao2 wo3 de guan1jie2yan2.

I need some aspirin for my arthritis.

Wang YongDa DiGao Mingjiang
AustinNick

过 敏 性 休 克

guo4min3xing4xiu1ke4

anaphylactic shock

海 洛 因

hai3luo4yin1

heroin

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

hua2

to scratch

Du FengCao LihongZhuo ShuoZheng Lei
AprilKen

划 伤

hua2shang1

to scratch (resulting in injury)

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
AnnChris

恢 复

hui1fu4

to recover

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

你 会 很 快 恢 复 。

Ni3 hui4 hen3 kuai4 hui1fu4.

You'll recover soon.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLiu MingkeWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

拔 火 罐 儿

ba2 huo3guan4r

to apply a cupping jar

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

火 罐 儿

huo3guan4r

cupping jar

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen

护 士 的 工 作 很 辛 苦 。

Hu4shi de gong1zuo4 hen3 xin1ku3.

The work of nurses is very hard.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

护 士

hu4shi

nurse

Liu XiaoyunChu LinShao JingxianWT ZhengShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

如 果 你 喝 了 这 剂 汤 药 , 我 就 给 你 两 块 儿 糖 。

Ru2guo3 ni3 he1 le zhe4 ji4 tang1yao4, wo3 jiu4 gei3 ni3 liang3 kuai4r tang2.

If you take the medicine, then I'll give you two pieces of candy.

( 我 们 不 说 “ dose” -- 通 常 我 们 “ take” 药 。 )

Zheng JieFeng XieWang WenjingShao Jingxian
KarenAllenApril

检 查

jian3cha2

to check, to examine, to inspect, to have a check-up, check-up, a physical examination

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

健 康

jian4kang1

health; healthy

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenLi Yu ZhengLi Si
FredKateSarahJeremy

为 了 保 持 健 康 ,她 每 天 走 路 上 学 。

Wei4le bao3chi2 jian4kang1, ta1 mei3tian1 zou3lu4 shang4xue2.

She walks to school everyday, in order to keep healthy.

( 英 文 中 , 我 们 可 以 省 略 “in order” , 只 说 “to” , 表 示 同 样 的 意 思 。)

Zhang MengLiu XiaoyunShao DanniCao HuiWei XingLiu Yu Rong
CricketJeremyGlison

我 的 左 脚 受 伤 了 。

Wo3 de zuo3 jiao3 shou4shang1 le.

My left foot hurts.

Feng XieShao DanniChu LinCao Hui
KarenNickSarah

节 食 和 心 脏 病 联 系 密 切 。 而 红 酒 则 会 减 少 心 脏 发 病 的 机 会 。

Jie2shi2 he2 xin1zang4bing4 lian2xi4 mi4qie4. Er2 hong2 jiu3 ze2 hui4 jian3shao3 xin1zang4 fa1bing4 de ji1hui4.

Diet is closely related to heart disease. Red wine is supposed to decrease the chance of a heart attack.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

她 有 静 脉 曲 张 。 他 们 都 不 忍 心 看 她 走 路 的 样 子 。

Ta1 you3 jing4mai4qu1zhang1. Ta1men dou1 bu4 ren2xin1 kan4 ta1 zou3lu4 de yang4zi.

She has varicose veins. They are very painful when she walks.

悸 痛

ji4tong4

throbbing pain

Jin YanLi ShiyanShao DanniZheng Haotian
Kaylee

急 性 病

ji2xing4bing4

acute illness

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

开 刀

kai1dao1

to be operated on, to operate (surgery), to behead

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

看 病

kan4 bing4

to see a doctor, (if you're a doctor, it means 'to see a patient')

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

我 得 去 医 院 看 病 。

Wo3 dei3 qu4 yi1yuan4 kan4bing4.

I have to go to the hospital to see a doctor.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

可 待 因

ke3dai4yin1

cocaine

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

咳 嗽

ke2sou

to cough

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

咳 嗽 使 人 很 不 舒 服 。

Ke2sou shi3 ren2 hen3 bu4 shu1fu.

Coughing makes people very uncomfortable.

Zhang NingShao DanniLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

咳 嗽

ke2sou4

to cough

嗓 子 不 那 么 疼 了 , 可 是 还 咳 嗽 。

San3zi bu2 na4me teng2 le, ke3shi hai2 ke2sou.

My throat isn't that sore, but I still have a cough.

恐 高 症

kong3gao1zheng4

acrophobia, fear of heights

拉 大 便

la1da4bian4

to defecate, to have a bowel movement

Lynn

拉 大 条

la1da4tiao2

to defecate, to drop a pile, to go to the bathroom, (literally - to drag out a long one)

Lynn

拉 伤

la1shang1

to pull, to twist

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

拉 屎

la1shi3

to defecate, to shit, to take a crap

Lynn

他 的 脸 色 不 好 。

Ta1 de lian3se4 bu4 hao3.

His color isn't good.

Zhang NingLi ZhenCao HuiShu ChangFeng Kui
JoshKarenFrank

他 病 得 很 厉 害 。

Ta1 bing4 de hen3 li4hai.

He's terribly sick.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

请 立 刻 把 我 送 到 医 院 。

Qing3 li4ke4 ba3 wo3 song4 dao4 yi1yuan4.

Please get me to the hospital immediately.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

流 鼻 涕

liu2 bi2ti4

to have a runny nose

流 鼻 血

liu2bi2xue4

bloody nose

CeCelia

流 感

liu2gan3

flu

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

流 感 症 状 常 包 括 恶 心 和 发 烧 。

Liu2gan3 zheng4zhuang4 chang2 bao1kuo4 e3xin1 he2 fa1shao1.

Flu symptoms often include nausea as well as a fever.

慢 性 疾 病

man4xing4ji2bing4

chronic disease, chronic ailment

麻 疹

ma2zhen3

measles

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

梅 毒

mei2du2

syphilis

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

内 科

nei4ke1

medical department

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

niu3

to twist, to sprain, to wrench, to pull (muscle)

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

扭 伤

niu3shang1

to sprain, to wrench

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

擦 屁 股

ca1 pi4gu

to wipe the buttocks, to wipe the bottom

Lynn

医 生 平 心 静 气 地 向 我 母 亲 解 释 这 次 手 术 。 母 亲 感 觉 更 自 信 了 。

Yi1sheng1 ping2xin1jing4qi4 de xiang4 wo3 mu3qin1 jie3shi4 zhe4 ci4 shou3shu4. Mu3qin1 gan3jue2 geng4 zi4xin4 le.

The doctor calmly explained the operation to my mother. It made her feel much more confident.

贫 血

pin2xue4

anemia

破 伤 风

po4shang1feng1

tetanus

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

现 在 许 多 孩 子 很 胖 , 因 为 他 们 吃 得 好 但 缺 乏 锻 炼 。

Xian4zai4 xu3duo1 hai2zi hen3 pang4, yin1wei ta1men chi1 de hao3 dan4 que1fa2 duan4lian4.

Many children are fat now, because they eat well but lack exercise.

Zhang MengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenMichael

缺 嘴

que1zui3

harelip, cleft lip

Lynn

人 参

ren2shen1

ginseng

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

散 步 对 健 康 有 益 。

San4bu4 dui4 jian4kang1 you3yi4.

Taking a stroll can be good for your health.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

身 上 有 好 几 处 伤

shen1 shang4 you3 hao3ji3 chu4 shang1

have many wounds on the body

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

烧 心

shao1xin1

heartburn

Lynn

烧 心 是 胃 酸 引 起 的 食 管 刺 激 症 状 。

Shao1xin1 shi4 wei4suan1 yin3qi3 shi2guan3 ci4ji1 zheng4zhuang4.

Heartburn is caused by esophageal acid irritation.

Lynn

如 果 你 生 病 了 , 你 必 须 马 上 去 看 医 生 。

Ru2guo3 ni3 sheng1bing4 le, ni3 bi4xu1 ma3shang4 qu4 kan4 yi1sheng1.

If you are sick, you must go to see a doctor immediately.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao HeZheng Lei
AnselAustin

医 生 挽 救 了 她 的 生 命 。

Yi1sheng1 wan3jiu4 le ta1 de sheng1ming4.

The doctor saved her life.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

生 物 医 学

sheng1wu4 yi1xue2

biomedicine, biomedical

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

肾 结 石

shen4jie2shi2

kidney stone

她 身 体 很 好 。

Ta1 shen1ti3 hen3 hao3.

She's in good health.

[I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're / I was, he was, we were, you were, they were /I have been, he has been, they have been /*had been]

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

肾 炎

shen4yan2

kidney infection, nephritis

你 是 大 夫 吗 ?

Ni3 shi4 dai4fu ma?

Are you a doctor?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKarenFrank

失 血

shi1 xie3

to lose blood

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi ZhaoxiWT Zheng
AprilMaggy

在 那 起 车 祸 中 , 她 失 了 许 多 血 。

Zai4 na4 qi3 che1huo4 zhong1, ta1 shi1 le xu3duo1 xie3.

She lost a lot of blood in the car accident.

Zhang MengWang YongLi LongfeiMi ZhaoxiWT ZhengGao Mingjiang
AprilMaggy

我 有 一 次 事 故 。

Wo3 you3 yi2 ci4 shi4gu4.

I had an accident

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

事 故

shi4gu4

accident

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

在 泰 国 我 食 物 中 毒 了 , 我 发 现 那 里 有 很 好 的 医 院 。

Zai4 Tai4guo2 wo3 shi2wu4 zhong4du2 le, wo3 fa1xian4 na4li you3 hen3 hao3 de yi1yuan4.

I had food poisoning in Thailand. I found out that they have great hospitals!

Liu Yu RongSun JingsuShao JingxianLi Chunjiang
JamesLindseyRick

这 是 那 个 大 夫 今 天 做 的 第 三 次 手 术 吗 ?

Zhe4 shi4 na4 ge4 dai4fu jin1tian1 zuo4 de di4 san1 ci4 shou3shu4 ma?

Is this the doctor's third operation?

Shao DanniWT ZhengWang YongZheng JieGao Mingjiang
CricketMalLeslieKaren Lee

手 术

shou3shu4

operation, surgery

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketLeslieKaren Lee

内 视 镜 手 术 器

nei4 shi4jing4 shou3shu4 qi4

endoscopic surgery instrument

Lynn

腹 腔 镜 手 术

fu4qiang1jing4 shou3shu4

laparoscopic surgery

Lynn

迷 你 内 视 镜 手 术

mi2ni3 nei4 shi4jing4 shou3shu4

endoscopic surgery

Lynn

蔬 菜 有 益 健 康 。

Shu1cai4 you3yi4 jian4kang1.

Vegetables are good for your health.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

水 痘

shui3dou4

chicken pox

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

水 痘

shui3dou4

chickenpox

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
DavidAbbie

水 泡

shui3pao4

blister

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
CricketAllenKaren LeeStephan

一 剂 汤 药

yi2 ji4 tang1yao4

a dose of medicine (liquid traditional Chinese medicine)

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

teng2

ache, pain, sore

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT Zheng
DaveTimKarenStephanStevenQCricket

疼 死 了 !

Teng2 si3 le!

The pain is killing me.

我 头 有 点 儿 疼 ,觉 得 很 冷 。

Wo3 tou2 you3 dian3r teng2, jue2de hen3 leng3.

I have a headache and I feel cold.

鼻 子 不 通 , 嗓 子 疼 得 厉 害 , 头 也 疼 。

Bi2zi bu4tong1, sang3zi teng2 de li4hai, tou2 ye3 teng2.

I have a stuffy nose, a sore throat, and a headache, too.

我 的 耳 朵 疼 。

Wo3 de er3duo teng2.

I have an ear ache.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

她 有 较 好 的 体 格 , 从 来 不 得 病 。

Ta1 you3 jiao4 hao3 de ti3ge2, cong2lai2 bu2 de2 bing4.

She has a strong constitution, she never gets sick.

Du FengWang ChenSun BinTan LiLi Xinzhou
TerryDawn

我 听 说 你 病 了 。

Wo3 ting1shuo1 ni3 bing4le.

I was told that you were ill.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

听 诊 器

ting1zhen3qi4

stethoscope

Zhuo ShuoDeng YichenCao LihongLi Xinzhou
ChrisKenGlison

如 果 你 觉 得 你 发 烧 了 , 应 该 测 一 下 体 温 。

Ru2guo3 ni3 jue2de ni3 fa1shao1 le, ying1gai1 ce4 yi2xia4 ti3wen1.

If you think you have a fever you should take your temperature.

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
KarenAllen

体 温

ti3wen1

body temperature

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

我 给 你 量 量 体 温 。

Wo3 gei3 ni3 liang2liang ti3wen1.

I'll take your temperature.

医 院 不 再 使 用 水 银 的 体 温 表 。 所 有 设 备 都 是 数 字 的 !

Yi1yuan4 bu2zai4 shi3yong4 shui3yin2 de ti3wen1biao3, suo3you3 she4bei4 dou1 shi4 shu4zi4 de.

Mercury thermometers are no longer used in hospitals. Everything is digital!

痛 痛

tong4tong4

boo boo

( 英 文 中 , 妈 妈 会 说 “ Ahhh,you have a boo boo” , 声 音 中 带 着 同 情 。 )

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

医 生 说 ; “ 你 必 须 做 一 下 透 视 。 ”

Yi1sheng1 shuo1; 'Ni3 bi4xu1 zuo4 yi2xia4 tou4shi4.'

The doctor said: "You must have an X-ray."

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
Ansel

透 视

tou4shi4

to examine by X-ray

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

头 疼

tou2teng2

headache

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

你 怎 么 了 ? // 我 头 疼 得 厉 害 。

Ni3 zen3me le? // Wo3 tou2teng2 de li4hai.

What's the matter with you? // I have a bad headache.

我 头 疼 。

Wo3 tou2teng2.

I have a headache.

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

兔 唇

tu4chun2

harelip, cleft lip

Lynn

赵 末 滑 旱 冰 扭 伤 了 腿 。

Zhao4 Mo4 hua2 han4bing1 niu3shang1 le tui3.

Zhao Mo hurt her leg roller skating.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

外 科 手 术

wai4ke1shou3shu4

surgical

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

外 科 手 术 医 生

wai4ke1shou3shu4 yi1sheng1

surgeon

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

外 科 医 生

wai4ke1 yi1sheng1

surgeon

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

腕 隧 道 症 候 群

wan4 sui4dao4 zheng4hou4qun2

carpel tunnel syndrome

Lynn

我 胃 疼 , 我 吃 得 太 多 了 !

Wo3 wei4 teng2, wo3 chi1 de tai4 duo1 le!

My stomach aches, I ate too much.

( 取 决 于 讲 话 时 的 情 景 。 可 以 是 饭 后 的 赞 叹 -- 饭 太 好 吃 了 , 我 吃 得 太 多 了 , “ My stomach aches” -- 也 可 以 是 真 的 表 示 疼 -- “ I have a stomach ache” 。)

Zhang MengZhang LiLiu MingkeShu ChangSun Gang
ScribMal

wai3

to twist, to sprain

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

我 们 要 讲 卫 生 。

Wo3men yao4 jiang3 wei4sheng1.

We should pay attention to hygiene.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

胃 痛

wei4tong4

stomach ache, bellyache

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

乌 青

wu1qing1

black and blue

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

哮 喘

xiao4chuan3

asthma

Du FengZhuo ShuoTan LiRuan Yilang
AnnRoryGlison

性 病

xing4bing4

venereal disease

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

心 梗

xin1geng3

heart attack. myocardial infarction (colloquial)

Lynn

心 肌 梗 塞

xin1ji1geng3se4 (xin1ji1geng3sai4)

heart attack. myocardial infarction

Lynn

心 肌 梗 死

xin1ji1geng3si3

heart attack. myocardial infarction

Lynn

心 跳 停 止

xin1tiao4 ting2zhi3

cardiac arrest

Lynn

心 脏 病

xin1zang4bing4

heart disease

Zhu JingGu ChunleiJiang JiePan ZilongMeng Sichen
Ellen

你 要 是 病 了 , 就 应 该 好 好 休 息 。

Ni3 yao4shi4 bing4 le, jiu4 ying1gai1 hao3hao1r xiu1xi.

If you're sick, you ought to get some rest.

Du FengZhao MoWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangZheng LeiZhang Zhida
RoryDanielleLennieChelsea

西 医

xi1yi1

Western medicine, medicine, Western medicine doctor

Travis

彼 得 因 为 饿 而 犯 晕 。 他 的 血 糖 很 低 。

Bi3de2 yin1wei e4 er2 fan4 yun1. Ta1 de xue4tang2 hen3 di1.

Peter was dizzy with hunger. His blood sugar was low.

高 血 压

gao1xue4ya1

high blood pressure, hypertension

Lynn

大 约 半 数 高 血 压 患 者 有 家 族 史 。

Da4yue1 ban4shu4 gao1xue4ya1 huan4zhe3 you3 jia1zu2 shi3.

About half of hypertension sufferers have a family history of the disease.

Lynn

收 缩 压

shou1suo1ya1

systolic blood pressure

Lynn

舒 张 压

shu1zhang1ya1

diastolic blood pressure

Lynn

我 血 压 高 。

Wo3 xue4ya1 gao1.

My blood pressure's high.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

血 压

xue4ya1

blood pressure

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
JoshBrienneKarenJeremy

低 血 压

di1xue4ya1

low blood pressure, hypotension

Lynn

我 觉 得 很 虚 弱 。 我 想 我 病 了 。

Wo3 jue2de hen3 xu1ruo4. Wo3 xiang3 wo3 bing4 le.

I feel very weak. I think I am getting sick.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

牙 齿 的

ya2chi3 de

dental

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

牙 垢

ya4gou4

plaque, dental plaque, tartar

牙 菌 斑

ya4jun1ban4

plaque, dental plaque

牙 科 医 生

ya2ke1 yi1sheng1

dentist

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

我 脒 眼 了 。

Wo3 mi3 yan3 le.

I have something in my eye.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu ZhengCheng Hong
MaggyLynnFrank

在 阳 光 下 看 书 , 对 你 的 眼 睛 有 害 。

Zai4 yang2guang1 xia4 kan4shu1, dui4 ni3 de yan3jing1 you3hai4.

Reading in the sun's bad for your eyes.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

我 的 头 痒 痒 。

Wo3 de tou2 yang3yang.

My head itches.

Sun BinZhang XiutingWang WenjingZheng JieZhang Zhida
JamesMaggy

眼 科 专 家

yan3ke1 zhuan1jia1

opthamologist, eye doctor

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

眼 神 不 好

yan3shen2 bu4 hao3

to have poor eyesight

眼 神 不 济

yan3shen2 bu4ji4

to have poor eyesight

我 觉 得 我 可 吞 不 下 这 丸 药 ! 它 足 有 泡 泡 糖 那 么 大 。

Wo3 jue2de wo3 ke3 tun1 bu2 xia4 zhe4 wan2 yao4. Ta1 zu2 you3 pao4pao4tang2 na4me da4.

I don't think I can swallow this pill! It is the size of a gumball.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

yao4

medicine, drug, remedy

Zhang MengLi Yu ZhengLi SiHuaWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephanStevenQ

大 多 数 的 药 是 苦 的 。

Da4duo1shu4 de yao4 shi4 ku3 de.

Most medicines are bitter.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

爸 爸 病 了 。宋 国 强 跑 到 药 店 给 他 买 了 一 些 药 。

Ba4ba bing4 le. Song4 Guo2qiang2 pao3 dao4 yao4dian4 gei3 ta1 mai3 le yi4 xie1 yao4.

Father was sick. Song Guoqiang ran to the drug store to get some medicine for him.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / * had been /// run, ran, have run, had run]

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
DavidSarah

药 方

yao4fang1

prescription

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

你 可 以 按 药 方 拿 药 。

Ni3 ke3yi3 an4 yao4fang1 na2yao4.

You can get the medicine by prescription.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

药 剂 师

yao4ji4shi1

druggist, pharmacist

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

在 中 国 , 药 剂 士 不 象 西 方 药 剂 士 接 受 那 么 长 的 培 训 。

Zai4 Zhong1guo2, yao4ji4shi4 bu2 xiang4 xi1fang1 yao4ji4shi4 jie1shou4 na4me chang2 de pei2xun4.

In China, the person who sells medicine is not trained as long as a western pharmacist.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
KarenAllen

一 片 药 片

yi2 pian4 yao4pian4

a tablet of medicine

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenAllenApril

我 盘 子 洗 了 一 天 了 。 全 身 都 腰 酸 背 痛 。

Wo3 pan2zi xi3 le yi4 tian1 le. Quan2shen1 dou1 yao1suan1bei4tong4.

I have been washing dishes all day. My body aches all over.

腰 酸 背 痛

yao1suan1bei4tong4

to have a sore waist and an aching back !? to be aching all over

一 丸 药 丸

yi4 wan2 yao4wan2

a pill of medicine

Zhang MengFeng XieMi ZhaoxiZheng Jie
KarenAllenApril

药 物

yao4wu4

medicine, medication, drug, pharmaceutical

药 效

yao4xiao4

medicinal effectiveness

Du FengLui WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

鸦 片

ya1pian4

opium

Huang XuZhao HeZhang MengWang YongWT ZhengGao Mingjiang
KarenFredBrianAllen

牙 痛

ya2tong4

toothache

牙 龈 炎

ya4yin2yan2

gingivitis

医 院 的 护 士 一 般 都 是 三 班 儿 倒 。

Yi1yuan4 de hu4shi4 yi4 ban1 dou1 shi4 san1 ban1r dao3.

Hospital nurses generally work in three shifts.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

她 疼 得 一 个 劲 儿 地 打 滚 。

Ta1 teng2 de yi1ge4jin4r de da3gun3.

She continuously rolled about in pain.

银 杏

yin2xing4

ginkgo

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng Lei
KarenFredAllen

疫 情

yi4qing2

epidemic, epidemic situation

医 生

yi1sheng1

doctor, physician

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

最 近 的 医 务 室 在 哪 儿 ?

Zui4jin4 de yi1wu4shi4 zai4 na3r?

Where's the nearest clinic?

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

医 务 室

yi1wu4shi4

clinic

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

医 学

yi1xue2

medicine, study of medicine

Shao JingxianHu SiyuWang ChenLi Xinzhou
DavidAbbieChris

你 知 道 医 院 在 哪 里 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 yi1yuan4 zai4 na3li3 ma?

Do you know where the hospital is?

Da DiFeng XieLiu Yu RongLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

你 知 道 医 院 在 哪 儿 吗 ?

Ni3 zhi1dao4 yi1yuan4 zai4 na3r ma?

Do you know where the hospital is?

Du FengFen RanRen ShuangLiu Weihong
MaggyLynnFrank

我 会 开 车 送 你 去 医 院 。

Wo3 hui4 kai1che1 song4 ni3 qu4 yi1yuan4.

I can drive you to the hospital.

我 觉 得 最 好 去 医 院 看 看 。

Wo3 jue2de zui4hao3 qu4 yi1yuan4 kan4kan.

I think I'd better go to the hospital.

医 院

yi1yuan4

hospital

Liu XiaoyunShao DanniLi SiWT ZhengShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

有 益

you3yi4

useful, good for, beneficial, profitable

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

预 防

yu4fang2

to prevent, to guard against

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

预 防 针

yu4fang2 zhen1

immunization shot

Liu Yu RongZhao JianCao LihongLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
CricketAnselChrisKen

不 吃 早 饭 对 健 康 不 利 。

Bu4 chi1 zao3fan4 dui4 jian4kang1 bu2li4.

Not eating breakfast's bad for your health.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenFrank

著 凉

zhao2liang2

to catch cold

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee

扎 针

zha1zhen1

to give acupuncture, to have acupuncture

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

zhen1

injection, needle

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

孩 子 们 害 怕 打 针 。

Hai2zimen hai4pa4 da3 zhen1.

Children are afraid of getting shots.

Liu Yu RongDu FengTan LiLi ChunjiangGu Zheng
JeremyJenniferKen

孩 子 们 害 怕 针 。

Hai2zimen hai4pa4 zhen1.

Children are afraid of needles.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

zhen1

needle, pin, injection, shot, acupuncture

Liu XiaoyunFeng XieShao JingxianWT ZhengCao Hui
TimJulieMichael

诊 断

zhen3duan4

diagnosis

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

病 症

bing4zheng4

illness, disease

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

他 半 边 脸 因 为 这 场 火 灾 留 下 了 疤 。 他 要 动 整 容 手 术 。

Ta1 ban4bian1 lian3 yin1wei zhe4 chang2 huo3zai1 liu2xia4 le ba1. Ta1 yao4 dong4 zheng3rong2 shou3shu4.

Half his face was scarred by the fire. He needed plastic surgery.

zhong3

to swell; swelling

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

你 的 膝 盖 又 红 又 肿 。

Ni3 de xi1gai4 you4 hong2 you4 zhong3.

Your knee is red and swollen.

肿 块

zhong3kuai4

tumor, lump, phyma, skin tumor

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

肿 瘤

zhong3liu2

tumor

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

中 西 医

Zhong1xi1yi

Chinese and Western medicine, a doctor trainined in both Western and Chinese medicine

肿 胀

zhong3zhang4

swelling

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

住 院

zhu4 yuan4

to be in hospital, to be hospitalized

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

住 院 没 有 意 思 。

Zhu4yuan4 mei2you3 yi4si.

Being in the hospital is boring.

Zhang NingZhang JingLiu MingkeWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

紫 斑

zi3ban1

bruise spot

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLiu Xuechun
TerryGlison
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012