A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


address  (street address)

地 址

di4zhi3

Zhang MengFeng XieLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMalMaggyTravis

alcove 

凹 室

ao1shi4

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

At least one of you should clean up this room.  (lai2 来 means 'to do' in this sentence)

你 们 至 少 有 一 个 人 应 留 下 来 打 扫 房 间 。

Ni3men zhi4shao3 you3 yi2ge4 ren2 ying1 liu2xia4 lai2 da2sao3 fang2jian1.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

basement 

地 下 室

di4xia4shi4

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank

The garden behind the house isn't very big. 

房 子 后 边 的 花 园 不 很 大 。

Fang2zi hou4bian1 de hua1yuan2 bu4 hen3 da4.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

We live in a brick house.  (fill in forms, fill in the blank)

我 们 住 在 一 座 砖 房 子 里 。

Wo3men zhu4 zai4 yi2 zuo4 zhuan1 fang2zi li3.

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
AshleyJeremyLynnNick

water and electricity charges 

水 电 费

shui3dian4fei4

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

clean, neat and tidy; completely, totally; to be clean and tidy 

干 净

gan1jing4

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

My mother told me to clean the room after I finished writing the letter.  (can also just say hou4 rather than zhi1hou4)

妈 妈 让 我 写 完 信 之 后 收 拾 房 间 。

Ma1ma rang4 wo3 xie3 wan2 xin4 zhi1hou4 shou1shi fang2jian1.

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

courtyard, yard  (surrounded by the house in traditional buildings)

院 子

yuan4zi

Jessie WangZhang MengLi SiWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

The house has five doors. 

房 子 有 五 扇 门 。

Fang2zi you3 wu3 shan4 men2.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

main door 

大 门

da4men2

Liu XiaoyunWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredMillieMikeApril

door 

men2

Liu XiaoyunFeng XieLi Yu ZhengWT Zheng
TimJulieMichael

doorbell 

门 铃

men2ling2

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
James

downstairs, ground floor 

楼 下

lou2xia4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

elevator 

电 梯

dian4ti1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

family, home  (but house= yi1 zhuo3 fang2zi)

jia1

Li Yu ZhengFeng XieCao HuiWT ZhengHua
KateBrienneScribMichael

first floor  (ground floor in Europe)

一 楼

yi4lou2

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

I live on the first floor. 

我 住 在 一 楼 。

Wo3 zhu4 zai4 yi1lou2.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

a cluster of fresh flowers  (see shu4 for the standard measure word for bouquet -- if you say "cu4" it means that the flowers are growing in a field -- means a group of flowers)

一 簇 鲜 花 儿

yi2 cu4 xian1 hua1r

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

garage 

车 库

che1ku4

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenLiu Mingke
JulieSethDavid

two layer garden  (terraced)

两 层 院 子

liang3 ceng2 yuan4zi

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
TimDaleJulie

alcove in wall, shelf recessed into hole in wall for storage  (qiang2dong4 is used most of the time to specify that it is on the wall -- in Shanghai, it's a greenhouse)

洞 子

dong4zi

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
KarenNickSarah

at home, around home 

家 里

jia1li3

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
TimJulieMichael

Is there anyone home? 

家 里 有 人 吗 ?

Jia1li3 you3ren2 ma?

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

a house 

一 所 房 子

yi4 suo(r)3 fang2zi

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshJulieEricKaren Lee

family house, family's house  (common combination -- my family's house -- that family's house)

家 房 子

jia1 fang2zi

Jessie WangZhang MengHuang XuLi SiCao Hui
TerryBrienneStephan

house 

房 子

fang2zi

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
TimJulieMichael

housing, accommodation 

住 房

zhu4fang2

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

He inserts the key into the keyhole.  (He inserts the key into the hole of the lock.)

他 把 钥 匙 插 进 锁 孔 。

Ta1 ba3 yao4shi cha1 jin4 suo3kong3.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

a key  (same character as 匙 chi2 = spoon, but it is pronounced shi when referring to a key)

一 把 钥 匙

yi4 ba3 yao4shi

Liu XiaoyunChu LinShao JingxianLi SiShu Chang
FredMillieMikeApril

a bunch of keys 

一 串 钥 匙

yi2 chuan4 yao4shi

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

key  (same character as 匙 chi2 = spoon, but it is pronounced shi when referring to a key)

钥 匙

yao4shi

Liu XiaoyunWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredMillieMikeApril

to knock  (at the door)

敲 门

qiao1 men2

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

a lock 

一 把 锁

yi4 ba3 suo3

Liu XiaoyunWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredMillieMikeApril

lock; to lock 

suo3

Li DiZhang MengCao HuiLi Si
TimMalLeslieKaren Lee

a door lock 

一 把 门 锁

yi4 ba3 men2 suo3

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimMalLeslieKaren Lee

to pull out the plug, to pull the plug, to remove the plug, to unbolt  (electric)

拔 插 销

ba2 cha1xiao1

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

rent, house rent 

房 租

fang2zu1

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

roof 

屋 顶

wu1ding3

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

in the room 

屋 里

wu1li3

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

room, partition  (measure word for amount of space)

jian1

Jessie WangZhang MengLi SiWT Zheng
DaveKarenCricketStephanStevenQ

room 

房 间

fang2jian1

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
TimJulieMichael

window screen 

纱 窗

sha1chuang1

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
TimDaleJulie

a layer of window screen 

一 层 纱 窗

yi4 ceng2 sha1chuang1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

to settle down, to set up house 

安 家

an1jia1

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

sink, pond (oral usage), pool  (kitchen sink -- "chi2" generally means an enclosed space with raised sides, will find it with modifiers to mean dance floor, garden, bathhouse pool, swimming pool -- or if the meaning is clear, will drop the modifier and just use chi2zi.)

池 子

chi2zi

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

steps  (of a staircase, usually stone or cement exterior steps or entry steps)

台 阶

tai2jie1

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
TimDaleJulie

five flights of stairs 

五 层 台 阶

wu3 ceng2 tai2jie1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

study  (study room)

书 房

shu1fang2

Zhang MengZhang LiShao JingxianCao HuiFeng KuiShu Chang
TimJulieMichael

This house belongs to his uncle.  (While this is proper, it is not used orally -- Would say 'This house is his uncle's.)

这 栋 房 子 属 于 他 ( 的 ) 叔 叔 。

Zhe4 dong4 fang2zi shu3yu2 ta1(de) shu1shu.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

This house is his uncle's.  (this is the usual way of saying orally that something belongs to someone)

这 栋 房 子 是 他 叔 叔 的 。

Zhe4 dong4 fang2zi shi4 ta1 shu1shu de.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

upstairs 

楼 上

lou2shang4

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

How much are the water and electricity charges for this month? 

这 个 月 的 水 电 费 是 多 少 ?

Zhe4 ge4 yue4 de shui3dian4fei4 shi4 duo1shao?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

window 

窗 户

chuang1hu

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephanStevenQ

double layer window 

双 层 窗

shuang1 ceng2 chuang1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
TimDaleJulie

a layer of glass 

一 层 玻 璃

yi4 ceng2 bo1li

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingMi ZhaoxiLiang Yan
TimDaleJulie

workshop 

车 间

che1jian1

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMikeKate
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012