A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


拔 插 头

ba2 cha1tou2

to pull out the plug, to remove the plug

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

拔 塞 子

ba2 sai1zi

to pull out the plug, to remove the cork

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

她 搬 家 时 买 了 许 多 盘 子 。

Ta1 ban1jia1 shi2 mai3 le xu3duo1 pan2zi.

She bought many dishes when she moved.

( 在 这 儿 , “ dish” 是 盘 子 , 杯 子 , 碟 子 , 碗 的 总 称 --- 你 用 来 吃 饭 或 盛 食 物 的 东 西 。)

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

一 只 杯 子

yi4 zhi1 bei1zi

a glass

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

冰 柜

bing1gui4

freezer

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

冰 箱

bing1xiang1

refrigerator

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

玻 璃

bo1li

glass

Li Yu ZhengZhang MengZhang JingMi ZhaoxiLiang Yan
FredJenniferStevenQ

玻 璃 杯

bo1libei1

glass

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

ca1

to wipe, to clean, to erase, to rub, to scrape

( 擦 桌 子 , 擦 玻 璃 等 )

Liu XiaoyunZhang MengHuang XuHuang Jiali
FredShawnCricketChelsea

擦 干

ca1gan1

to dry, to dry dishes, to wipe dry

Cao LihongZheng LeiZhou HuiRen Shuang
JenniferAustin

一 份 菜

yi2 fen4 cai4

a small dish

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
FredJenniferStevenQ

菜 刀

cai4dao1

kitchen knife

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

餐 刀

can1dao1

dinner knife

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

昨 天 , 我 打 破 了 两 把 茶 壶 。

Zuo2tian1, wo3 da3po4 le liang3 ba3 cha2hu2.

I broke two teapots yesterday.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

那 把 茶 壶 好 看 。

Na4 ba3 cha2hu2 hao3kan4.

That's a pretty teapot.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

一 把 茶 壶

yi4 ba3 cha2hu2

a teapot

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredMillieMikeApril

茶 壶

cha2hu2

teapot

Feng XieWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
KarenJulieMikeKate

我 喜 欢 你 那 套 新 茶 具 , 特 别 是 茶 杯 。

Wo3 xi3huan ni3 na4 tao4 xin1 cha2ju4, te4bie2 shi4 cha2bei1.

I like your new tea set, particularly the cups.

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredJenniferStevenQ

妈 妈 炒 菜 的 时 候 总 是 放 一 些 糖 。

Ma1ma chao3cai4 de shi2hou zong3shi4 fang4 yi4xie1 tang2.

Mom always puts some sugar into dishes while cooking.

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

叉 子

cha1zi

fork

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao HuiCao HuiWT Zheng
JulieSethDavid

池 子

chi2zi

sink

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

厨 房

chu2fang2

kitchen

Zhang MengLi Yu ZhengLiu WeihongCao HuiChu Lin
TimJulieMichael

他 们 正 在 厨 房 做 饭 。

Ta1men zheng4zai4 chu2fang2 zuo4fan4.

They're cooking in the kitchen.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveFrank

炊 具

chui1ju4

cooking utensils

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

瓷 器

ci2qi4

chinaware, porcelain

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenBrienneMikeKate

勺 子 在 厨 房 从 右 边 数 第 二 个 抽 屉 里 。

Shao2zi zai4 chu2fang2 cong2 you4bian1 shu3 di4 er4 ge4 chou1ti li3.

Spoons are in the second drawer from the right in the kitchen.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

dao1

knife

Zhang MengZhang LiWT ZhengHou Ying
FredMillieMikeApril

刀 子

dao1zi

knife

Zhang MengZhang LiWT ZhengHou Ying
JulieSethDavid

打 扫

da3sao3

to clean up, to sweep, to clean, to clear away

Li DiLi Yu ZhengZhang MengWei XingSun Gang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

灯 泡

deng1pao4

lightbulb

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

我 昨 天 换 了 灯 泡 。

Wo3 zuo2tian1 huan4 le deng1pao4.

I changed the lightbulb yesterday.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLi SiShu ChangSun Gang
KarenJeremyMaggy

九 只 灯 泡

jiu3 zhi1 deng1pao4

9 lightbulbs

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangDa DiSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

墩 布

dun1bu4

mop

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
AnselKarenFrank

一 把 墩 布

yi4 ba3 dun1bu4

a mop

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

我 把 苹 果 放 在 冰 箱 的 最 底 层 。

Wo3 ba3 ping2guo3 fang4 zai4 bing1xiang1 de zui4 di3ceng2.

I put the apples on the bottom shelf of the refrigerator.

Wang YongDa DiJin YanGao Mingjiang
CricketAustinNick

把 餐 巾 纸 放 在 右 边 的 柜 子 里 , 把 餐 巾 放 在 左 边 的 抽 屉 里 。

Ba3 can1jin1zhi3 fang4 zai4 you4bian1 de gui4zi li3, ba3 can1jin1 fang4 zai4 zuo3bian1 de chou1ti li3.

Put the paper napkins in the right cabinet and the cloth napkins in the left drawer.

( cupboards = cabinets -- kitchen cabinet。“ cupboard” 是 相 当 老 式 的 词 , 但 是 仍 然 用 它 来 表 示 厨 房 中 , 落 地 的 有 门 的 高 柜 子 。)

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

饭 厅

fan4ting1

dining room

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

一 壶 开 水

yi4 hu2 kai1 shui3

a pot of boiling water

Wang WenjingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
TerryJulieStephan

hu2

pot

Feng XieWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
KarenJulieMikeKate

hu2

kettle, pot, bottle, flask

Feng XieWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
KarenJulieMikeKate

一 包 火 柴

yi4 bao1 huo3chai2

a pack of matches

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

烤 面 包 机

kao3mian4bao1ji1

toaster

Du FengGao YanlinZheng LeiCheng Miao
AprilJeremyBrian

一 把 筷 子

yi4 ba3 kuai4zi

a bundle of chopsticks

Liu XiaoyunZhang MengHuang XuHuang Jiali
FredMillieMikeApril

kuang1

bushel basket

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
FredKateSarahJeremy

垃 圾

la1ji1

garbage, refuse

Zhang MengZhang LiZhang MengHou Ying
CricketMalLeslieKaren Lee

一 撮 儿 垃 圾

yi4 cuo1r la1ji1

a pile of garbage

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

篮 子

lan2zi

basket

Li DiWT ZhengZhu MengxiCao HuiMi ZhaoxiZhao He
SarahJulieRoryLennie

晾 衣 服

liang4 yi1fu

to hang out the clothes

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Chen
StephanJenniferKen

她 正 在 晾 衣 服 。

Ta1 zheng4zai4 liang4 yi1fu.

She's hanging out the clothes.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

Shao DanniCheng HongWang Wenjing
DavidApril

量 杯

liang2bei1

measuring cup

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
LynnMikeTerryDanielle

妈 妈 把 衣 服 挂 在 晾 衣 绳 上 。

Ma1ma ba3 yi1fu gua4 zai4 liang4yi1sheng2shang.

Mother hung the clothes on the clothesline.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

晾 衣 绳

liang4yi1sheng2

clothesline

Zhou ShuoZhao JianWang ChengZhou HuiLi XinzhouNa Zitao
ScribBrian

龙 头

long2tou2

faucet, water tap

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
SethJulieAustin

炉 灶

lu2zao4

stove, cooking stove

Sun BinLi ChunjiangZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

毛 巾

mao2jin1

towel

Liu XiaoyunZhang MengHuang XuHuang Jiali
SethJulieAustin

暖 壶

nuan3hu2

thermos

Feng XieWT ZhengLiu WeihongWei XingShu Chang
KarenMikeKate

一 把 暖 壶

yi4 ba3 nuan3hu2

a thermos

Feng XieWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
TimSarahAbbie

一 暖 壶 开 水

yi4 nuan3hu2 kai1shui3

a thermos of hot water

( 在 美 国 , 暖 壶 通 常 是 一 升 或 更 小 一 点 -- 它 被 用 于 带 饮 料 去 工 作 , 去 度 假 , 或 去 野 营 等 等 。 很 少 在 家 里 用 )

Gao YanlinLiu Yu RongHu SiyuRen Shuang
NicAbbieBrian

一 摞 盘 子

yi2 luo4 pan2zi

a stack of dishes

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

盘 子

pan2zi

plate, dinner plate

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

pen2

basin

Lin QingFeng XieWang WenjingWT Zheng
KateBrienneScribMichael

在 中 国 , 器 皿 可 以 是 杯 子 、盘 子 或 碗 。

Zai4 Zhong1guo2, qi4min3 ke3yi3 shi4 bei1i, pan2zi huo4 wan2.

In China, utensils can be glasses, dishes or bowls.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

在 美 国 , 厨 房 用 具 是 指 刀 子 , 勺 子 一 类 的 物 件 儿 , 但 不 包 括 杯 子 或 盘 子 。

Zai4 Mei3guo2, chu2fang2 yong4ju4 shi4 zhi3 dao1zi, shao2zi, yi2 lei4 de wu4jian4r, dan4 bu4 bao1kuo4 bei4zi huo4 pan2zi.

In America, utensils are things like knives and spoons, but not cups or plates.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

热 水 瓶

re4shui3ping2

thermos

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

热 水 瓶

re4shui3ping2

thermos flask

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

sao3

to sweep

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
DaveKarenCricketStephanStevenQ

一 把 扫 帚

yi4 ba3 sao4zhou

a broom

Zhang MengFeng XieHuang JialiBai Jing
JoshKarenFrank

扫 帚

sao4zhou

broom

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
AnselKarenFrank

我 要 两 把 勺 子 做 汤 。

Wo3 yao4 liang3 ba3 shao2zi zuo4 tang1.

I need two ladles to cook soup.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredMillieMikeApril

勺 子

shao2zi

spoon, scoop

Zhang MengZhang LiHou YingCao Hui
FredKarenGlison

一 把 勺 子

yi4 ba3 shao2zi

a spoon, a ladle, scoop

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredMillieMike

时 钟

shi2zhong1

clock

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
JeremyAprilShawnStevenQ

刷 盘 子

shua1 pan2zi

to wash dishes

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

刷 碗

shua1 wan3

to wash dishes, to wash plates

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

一 池 子 水

yi4 chi2zi shui3

a sink of water

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

水 桶

shui3tong3

bucket, pail

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

一 锅 汤

yi4 guo1 tang1

a pot of soup

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredMillieMikeApril

汤 勺

tang1shao2

soup spoon

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

烫 衣 架

tang4yi1jia4

ironing board

Zhang MengWang MeiLiu MingkeHuang XuZhang Xiaowei
FredKaren

天 平

tian1ping2

set of scales, weighing scales, scales for weighing

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
FredKaren

我 去 商 店 买 一 把 苕 帚 。

Wo3 qu4 shang1dian4 mai3 yi4 ba3 tiao2zhou.

I'm going to the store to buy a broom.

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

苕 帚

tiao2zhou

broom

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

一 把 笤 帚

yi4 ba3 tiao2zhou

a whisk broom

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredMillieMikeApril

tong3

bucket, barrel, casket

Zhang MengLi DiLi DiCao HuiFeng KuiHua
TimJulieMichael

wan3

bowl

Li Yu ZhengLi ZhenWT ZhengWei XingSun Gang
JeremyAprilShawnStevenQ

碗 盏

wan3zhan3

dishes

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

微 波 炉

wei1bo1lu2

microwave oven

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

洗 起

xi3 qi3

to wash together

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredShawnCricketChelsea

洗 完

xi3 wan2

to complete the wash, to finish washing

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredCricketChelsea

我 需 要 一 块 新 的 洗 碗 布 , 这 块 太 脏 了 。

Wo3 xu1yao4 yi2 kuai4 xin1 de xi3wan3bu4, zhe4 kuai4 tai4 zang1 le.

I need a new dish sponge, this one is too dirty.

Liu Yu RongCheng MiaoRen ShuangLi ChunjiangGu ZhengLi Xinzhou
DavidAbbie

洗 碗 池

xi3wan3chi2

kitchen sink

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

洗 碗 机

xi3wan3ji1

dishwasher

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

洗 衣 粉

xi3yi1fen3

detergent

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
JeremyAnn

妈 妈 在 熨 衣 服 。

Ma1ma zai4 yun4 yi1fu.

Mom's ironing clothes.

( 因 为 我 们 只 会 熨 衣 服 , 通 常 我 们 省 略 为 -- “ Mom's ironing.” 。 )

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
TimKaren LeeJeremy

熨 斗

yun4dou3

iron, clothes iron

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
TimKaren LeeJeremyMaggy

熨 衣 板

yun4yi1ban3

ironing board

Sun BinZheng JieChu PinganLi Shiyan
NicAbbieBrian

zao4

kitchen stove

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenDaveStevenQ

zhan3

cup, a small cup, wine cup, cup for oil for the lamp

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

蒸 笼

zheng1long2

cooking pot for baozi

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

自 动 洗 衣 机

zi4dong4 xi3yi1ji1

automatic washing machine

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012