A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


唱 片

chang4pian4

record (for a record player)

Sun BinFeng XieLi ZhenFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

插 头

cha1tou2

plug

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

插 座

cha2zuo4

socket, outlet

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

窗 帘

chuang1lian2

curtain

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

磁 带

ci2dai4

tape

( 当 对 话 情 景 很 明 确 时 , 可 以 只 用 "tape"来 表 示 录 音 带 或 录 像 带 。)

Zhang MengLi Yu ZhengCao HuiLi SiMa Xiaoyuan
TerryJulieBrienneStephan

我 买 了 一 盘 音 乐 磁 带 。

Wo3 mai3 le yi4 pan2 yin1yue4 ci2dai4

I bought a music cassette.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

一 盘 磁 带

yi4 pan2 ci2dai4

an audio tape

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiMa XiaoyuanSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

当 心 ! 那 个 梯 子 不 安 全 !

Dang1xin1! Na4ge4 ti1zi bu4 an1quan2!

Look out! The ladder isn't safe.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

电 灯

dian4deng1

electric light

Zhang MengJessie WangShao JingxianChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

电 扇

dian4shan4

electric fan

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

今 晚 的 电 视 节 目 没 有 意 思 。

Jin1wan3 de dian4shi4 jie2mu4 mei2you3 yi4si.

The television program wasn't interesting tonight.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

电 视

dian4shi4

television

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
TimJulieMichael

我 们 去 了 我 家 看 电 视 。

Wo3men qu4 le wo3 jia1 kan4 dian4shi4.

We went to my house to watch television.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengWang YongLi SiShu ChangDa DiSun Gang
AnselJulieBrienneStephan

电 视 机 太 大 了 。

Dian4shi4ji1 tai4 da4 le.

The television's too big.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

电 视 ( 机 )

dian4shi4 (ji1)

television (set)

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu Lin
KarenMichaelAprilRory

电 线

dian4xian4

electric wire, electric cord

Zhang MengCao HuiZhang JingMi ZhaoxiFeng KuiLiang Yan
KarenMichaelAprilRory

一 颗 钉 子

yi4 ke1 ding1zi

a nail

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
KarenNickSarah

地 毯

di4tan3

carpet, carpeting

( 英 文 中 , 如 果 地 毯 是 从 一 大 卷 中 裁 下 来 , 在 地 上 从 一 面 墙 铺 到 另 一 面 墙 , 它 被 称 为 “ carpeting” , 或 “ wall to wall carpeting” )

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelAprilRory

一 卷 地 毯

yi4 juan3 di4tan3

a roll of carpet

Zhang MengJessie WangLiu MingkeChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenNickSarah

我 要 给 这 些 裤 子 钉 扣 子 , 然 后 熨 着 一 下 。

Wo3 yao4 gei3 zhe4 xie1 ku4zi ding4 kou4zi, ran2hou4 yun4 zhe yi2 xia4.

I need to sew buttons on these pants, then iron them.

Liu QiuxiaShao DanniZhang MengJin YanCao LihuaLi Boyuan
DawnStephanLynnKenAshley

缝 上

feng2 shang4

to sew up

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

缝 纫 机

feng2ren4ji1

sewing machine

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

一 套 园 艺 工 具

yi2 tao4 yuan2yi4 gong1ju4

a set of gardening tools

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
SethJulieAustin

妈 妈 正 在 挂 窗 帘 。

Ma1ma zheng4zai4 gua4 chuang1lian2.

Mother's putting up curtains on the window.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

花 盆

hua1pen2

flowerpot

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

我 丢 了 一 把 剪 子 。

Wo3 diu1 le yi4 ba3 jian3zi.

I lost a pair of scissors.

Liu XiaoyunWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredMillieMikeApril

剪 子

jian3zi

scissors

Liu XiaoyunWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredMillieMikeApril

今 天 晚 上 有 两 个 好 节 目 。

Jin1tian1 wan3shang you3 liang3 ge4 hao3 jie2mu4.

There are two good television programs on tonight.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

节 目

jie2mu4

television program, program

( “ program” 可 以 表 示 电 视 节 目 , 或 者 指 任 何 有 时 间 安 排 的 活 动 -- 例 如 会 议 上 的 一 系 列 讲 座 , 或 者 一 个 研 究 项 目 。 )

Feng XieLi DiZhang MengCao Hui
TimJulieMichael

客 厅

ke4ting1

living room, drawing room, parlor

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

我 家 有 两 间 客 厅

Wo3 jia1 you3 liang3 jian1 ke4ting1

My house has 2 living rooms.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

扣 子

kou4zi

button

Wang WenjingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

蜡 烛

la4zhu2

candle

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

蜡 烛 台

la4zhu2tai2

candlestick

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

蜡 烛 台 上 的 蜡 烛 在 燃 烧 。

La4zhu2tai2 shang4 de la4zhu2 zai4 ran2shao1.

The candles are burning in the candlesticks .

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

空 白 的 录 相 带

kong4bai2 de lu4xiang4dai4

blank video cassette

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

我 们 看 了 一 个 中 国 的 录 相 带 。

Wo3men kan4 le yi2 ge4 Zhong1guo2 de lu4xiang4dai4.

We watched a Chinese video.

Liu Yu RongLi Yu ZhengLiu WeihongZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

今 年 夏 季 我 在 北 京 买 了 一 个 新 录 相 带 。

Jin1nian2 xia4ji4 wo3 zai4 Bei3jing1 mai3 le yi2 ge4 xin1 lu4xiang4dai4.

I bought a new video in Beijing this summer.

( 当 我 们 租 或 买 一 部 电 影 时 , 我 们 经 常 说 “ video tape” 或 “ video” -- “ Want to watch a video tonight? ” -- 其 他 人 很 可 能 会 问 影 片 的 名 字 -- 你 可 以 建 议 去 录 像 带 租 赁 店 看 看 。 。 。 )

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

录 相 带

lu4xiang4dai4

video cassette

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiMa XiaoyuanSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

录 相 机

lu4xiang4ji1

video recorder, VCR

Zhang MengLi Yu ZhengZhang JingLi SiMa XiaoyuanLiang Yan
TerryJulieBrienneStephan

录 相 片

lu4xiang4pian1

video tape, video taped movie

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
TerryJulieBrienneStephan

录 音

lu4yin1

to record; recording

Zhang MengLi ZhenShao JingxianWT ZhengChu Lin
AnselBrienneJeremyCricket

我 常 常 听 录 音 。

Wo3 chang2chang ting1 lu4yin1.

I often listen to recordings.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

暖 气

nuan3qi4

room heating, space heating, radiator

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
SethJulieAustin

暖 气 片

nuan3qi4pian4

radiator

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
SethJulieAustin

盆 栽

pen2zai1

potted plants, bonsai

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

钳 子

qian2zi

pliers, forceps, tongs, tweezers

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

一 把 钳 子

yi4 ba3 qian2zi

a pair of pliers

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

软 尺

ruan3chi3

tape measure

Zhang MengFeng XieHuang JialiGuBai Jing
JoshKarenFrank

杀 虫 剂

sha1chong2ji4

insecticide

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

扇 子

shan4zi

fan

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

这 是 一 把 扇 子

Zhe4 shi4 yi4 ba3 shan4zi.

This is a fan.

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
Ansel

一 桶 水

yi4 tong3 shui3

a bucket of water

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

他 爬 上 梯 子 去 刷 天 花 板 。

Ta1 pa2shang4 ti1zi qu4 shua1 tian1hua1ban3.

He climbed up the ladder to paint the ceiling.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremyFrank

梯 子

ti1zi

ladder

Wang WenjingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

一 桶 油

yi4 tong3 you2

a barrel of oil

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

tu2

picture, drawing, chart, map, plan, intention

Wang WenjingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
JeremyAprilShawnStevenQ

玩 具

wan2ju4

toy, plaything

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshKarenFrank

有 线 电 视

you3 xian4dian4shi4

television cable, cable

Sun BinCheng HongZheng JieSun Jingsu
AllenEricDanielle

吸 尘 器

xi1chen2qi4

vacuum cleaner

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

烟 灰 缸

yan1hui1gang1

ashtray

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012