A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


打 哈 哈

da3 ha1ha

to crack a joke, to make fun

Liu Yu RongDa Di
Maggy

他 在 逗 你 !

Ta1 zai4 dou4 ni3!

He's kidding you!

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

Da DiFeng XieLiu Yu Rong
AustinStephan

dou4

to kid, to tease, to play with

Da DiFeng Xie
AustinStephan

只 是 说 说 玩 儿 , 看 你 的 反 应 。

Zhi3 shi4 shuo1shuo1 wan2r, kan4 ni3 de fan3ying4

I only said it to see your reaction.

Da DiFeng XieLiu Yu Rong
AustinStephan

你 真 滑 稽 !

Ni3 zhen1 hua2ji!

You're so funny!

Feng Xie
LynnMal

滑 稽

hua2ji

funny, humorous

Feng Xie
Karen

可 能 、 也 许 、 大 概

ke3neng2 / ye3xu3 / da4gai4

probably, possibly, maybe

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
Fred

漫 画

man4hua4

cartoon, caricature

Hu SiyuWang ChenLi Xinzhou

别 紧 张 , 我 是 闹 着 玩 儿 的 。

Bie2 jin3zhang1, wo3 shi4 nao4zhewan2r de.

Take it easy, I'm joking around.

Zhang MengFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
KarenDaveJeremy

善 意 地

shan4yi4 de

harmlessly, kindly, jokingly

Da DiFeng Xie
AustinStephan

善 意

shan4yi4

goodwill, good feelings; without malice

Da DiFeng Xie
AustinStephan

善 意 地 欺 骗

shan4yi4 de qi1pian4

to be deceiving in a non-harmful manner

Da DiFeng XieLiu Yu Rong
AustinStephan

他 和 我 开 玩 笑 。

Ta1 he2 wo3 kai1 wan2xiao4.

He's teasing me.

Zhang XiutingWang WenjingZhang Zhida
JamesMaggy

玩 笑

wan2xiao4

joke

Da DiFeng Xie
AustinStephan

开 某 人 的 玩 笑

kai1 mou3ren2 de wan2xiao4

to tease someone

( 问 一 个 年 轻 的 女 孩 关 于 她 男 朋 友 的 事 , 她 觉 得 不 好 意 思 -- 这 是 “ teasing”-- 当 我 们 开 玩 笑 时 , 我 们 也 用 这 个 词 )

Da DiFeng XieLiu Yu Rong
AustinStephan

约 翰 告 诉 玛 莉 他 为 她 的 生 日 准 备 了 一 块 很 大 的 石 头 ( 钻 石 ) 。

Yue1han4 gao4su Ma3li4, ta1 wei4 ta1de sheng1ri4 zhun3bei4 le yi2 kuai4 hen3 da4 de shi2tou (zuan4shi2).

John tells Mary that he has gotten her a very large stone for her birthday.

( 英 文 中 , 当 谈 到 珠 宝 时 , 我 们 称 钻 石 , 红 宝 石 , 和 其 它 珍 贵 的 矿 石 为 石 头 -- 它 也 是 一 块 硬 土 )

Da DiFeng XieLi ChunjiangGu Zheng
AustinStephan

他 就 真 的 送 给 她 了 一 块 石 头 。

Ta1 jiu4 zhen1de song4 gei3 ta1 le yi2 kuai4 shi2tou2.

Then he really gave her a chunk of stone.

Da DiFeng XieLi ChunjiangGu Zheng
AustinStephan

我 骗 你 呢 !

Wo3 pian4 ni3 ne!

I was just kidding you!

Da DiFeng Xie
AustinStephan

爸 爸 对 女 儿 说 : 我 敢 说 那 个 男 孩 儿 非 常 喜 欢 你 !

Ba4ba dui4 niu3r shuo1: Wo3 gan3 shuo1 na4ge nan2hai2r fei1chang2 xi3huan1 ni3!

Daddy to daughter: "I bet that boy likes you a lot!"

Shao DanniLiu Yu RongWang Wenjing
AustinStephan

女 儿 : 爸 爸 !

Niu3r: Ba4ba!

Daughter: "Oh, daddy!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

爸 爸 : 我 打 赌 约 翰 是 你 的 男 朋 友 !

Ba4ba: Wo3 da3du3 Yue1han4 shi4 ni3de nan2peng2you.

Daddy: "I bet Johnny's your boyfriend!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

女 儿 : 别 说 了 !

Niu3r: Bie2 shuo1 le!

Daughter: "Stop!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
Stephan

爸 爸 : 我 只 是 开 玩 笑 。

Ba4ba: Wo3 zhi3 shi4 kai1 wan2xiao4.

Daddy: "I was just kidding you."

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
Stephan

8 岁 的 儿 子 对 妈 妈 说 : 我 们 现 在 能 走 吗 ? ( 妈 妈 正 在 化 妆 , 儿 子 在 车 里 等 她 带 他 出 去 )

Ba1 sui4de er2zi dui4 ma1ma shuo1: wo3men xian4zai4 neng2 zou3 ma? (mama zheng4zai4 hua4zuang1, er2zi zai4 che1 li3 deng3 ta1 dai4 ta1 chu1qu)

Eight-year-old son to his mother: "Can we go now?" (Mother's putting on her make-up and the son's waiting to be taken somewhere in the car)

Shao DanniLiu Yu RongWang Wenjing
AustinStephan

妈 妈 : 马 上 。

Ma1ma: Ma3shang4.

Mother: "In just a bit."

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

儿 子 : 你 10 分 钟 前 就 这 么 说 !

Er2zi: Ni3 shi2 fen1zhong1 qian2 jiu4 zhe4me shuo1.

Son: "You said that 10 minutes ago!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

妈 妈 : 别 闹 ! 我 马 上 就 好 。

Ma1ma: Bie2 nao4! Wo3 ma3shang4 jiu4 hao3.

Mother: "Quiet! I'll be ready soon."

Shao DanniLiu Yu RongWang Wenjing
AustinStephan

儿 子 : 好 吧 , 我 先 把 车 开 出 来 !

Er2zi: Hao3ba, wo3 xian1 ba3 che1 kai1 chu1 lai2.

Son: "All right, I'll just get the car out!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

妈 妈 : 你 敢 !

Ma1ma: Ni3 gan3!

Mother: "You dare!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

儿 子 : 我 也 就 那 么 一 说 !

Er2zi: Wo3 ye3 jiu4 na4me yi4shuo1!

Son: "I was just kidding you!"

Shao DanniLiu Yu RongWang WenjingGu Zheng
AustinStephan

当 你 看 见 一 男 一 女 , 男 的 拎 着 所 有 袋 子 , 你 知 道 他 们 在 恋 爱 。

Dang1 ni3 kan4jian4 yi4 nan2 yi4 nu~3, nan2 de lin1zhe suo3you3 dai4zi, ni3 zhi1dao4 ta1men zai4 lian4'ai4.

When you see a man and a woman and he is carrying all of the packages, you know they are dating.

Liu Yu RongLi Chunjiang
James

当 你 看 见 一 男 一 女 , 男 女 各 拎 着 一 半 袋 子 , 你 知 道 他 们 刚 结 婚 。

Dang1 ni3 kan4jian4 yi4 nan2 yi4 nu~3, nan2 nu~3 ge4 lin1zhe yi2 ban4 dai4zi, ni3 zhi1dao4 ta1men gang1 jie2hun1.

When you see a man and a woman and they are each carrying half the packages, you know they are newly married.

Liu Yu RongLi Chunjiang
James

当 你 看 见 一 男 一 女 , 女 的 拎 着 所 有 袋 子 , 你 知 道 他 们 结 婚 很 久 了 。

Dang1 ni3 kan4jian4 yi4 nan2 yi4 nu~3, nu~3 de lin1zhe suo3you3 dai4zi, ni3 zhi1dao4 ta1men jie2hun1 hen3 jiu3 le.

When you see a man and a woman and she is carrying all of the packages, you know they have been married a long time!

Liu Yu RongLi Chunjiang
James
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008