A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


半 径

ban4jing4

radius, radii

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

cheng2

to multiply

Da DiZhang MengZheng HaotianLiu Weihong
CricketAustinNick

6 乘 以 3 得 18

liu4 cheng2yi3 san1 de2 shi2ba1

6 multiplied by 3 is 18

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

5 乘 以 8 得 40

wu3 cheng2yi3 ba1 de2 si4shi2

5 times 8 is 40

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

8 除 以 2 得 4

ba1 chu2yi3 er4 de2 si4

8 over 2 is 4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

10 除 以 2 得 5

shi2 chu2yi3 er4 de2 wu3

10 divided by 2 is 5

( 我 们 没 有 一 个 名 字 给 除 号 , 所 以 我 们 只 是 说 “ divided by” -- 小 孩 子 会 用 “ over” -- 4 over 2 is 2, 但 是 三 年 级 以 后 就 不 再 用 了 )

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

89 除 以 3 得 29 点 667

ba1shi2jiu3 chu2yi3 san1 de2 er4shi2jiu3dian3liu4liu4qi1

89 divided by 3 is 29.667

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

除 以

chu2yi3

to divide by

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

代 数

dai4shu4

algebra

Zhao JianCheng MiaoZhuo ShuoLi Xinzhou
DavidApril

8 减 3 得 5

Ba1 jian3 san1 de2 wu3

3 subtracted from 8 is 5

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

10 减 14 得 负 4

Shi2 jian3 shi2si4 de2 fu4 si4

14 subtracted from 10 is a minus 4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

等 边

deng3bian1

equilateral

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

9 减 7 等 于 2

Jiu3 jian3 qi1 deng3yu2 er4

7 subtracted from 9 equals 2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

69 减 89 等 于 负 20

Liu4shi2jiu3 jian3 ba1shi2jiu3 deng3yu2 fu4 er4shi2

89 subtracted from 69 equals minus 20

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

二 次 方 程 式 论

er4ci4 fang1cheng2shi4 lun4

quadratic theory

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

二 次 方

er4ci4 fang1

square, second power

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

二 次 方 程 式

er4ci4 fang1cheng2shi4

quadratic equation

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

二 等 边 的

er4deng3bian1 de

isosceles

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

反 比

fan3bi3

inverse ratio, inverse proportion

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
CherieDavid

1 加 1 等 于 2

yi1 jia1 yi1 deng3yu2 er4

1 added to 1 equals 2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

1 加 1 得 2

yi1 jia1 yi1 de2 er4

1 plus 1 is 2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

89 加 98 得 187

ba1shi2jiu3 jia1 jiu3shi2ba1 de2 yi4bai3ba1shi2qi1

89 plus 98 is 187

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

78 加 102 得 180

qi1shi2ba1 jia1 yi4bai3ling2er4 de2 yi4bai3ba1shi2

78 plus 102 is 180

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 加 4 得 7

san1 jia1 si4 de2 qi1

3 plus 4 is 7

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

1 加 1 得 2

yi1 jia1 yi1 de2 er4

1 and 1 is 2

(“and” 是 连 词 -- 这 是 表 示 加 法 得 比 较 好 的 方 式 , 因 为 它 比 “ plus” “ added to” 都 简 单 )

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

678 加 789 等 于 1467

liu4bai3qi1shi2ba1 jia1 qi1bai3ba1shi2jiu3 deng3yu2 yi4qian1si4bai3liu4shi2qi1

678 added to 789 equals 1467

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

2 减 1 得 1

er4 jian3 yi1 de2 yi1

2 minus 1 is 1

(“minus” 是 名 词 -- 它 是 符 号 的 名 字 , 用 于 数 学 中 的 减 法 -- 通 常 只 说 符 号 的 名 字 , 见 “ subtracted from” )

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 减 4 得 负 1

san1 jian3 si4 de2 fu4 yi1

3 minus 4 is minus 1

(“minus” 是 名 词 -- 它 是 符 号 的 名 字 , 用 于 数 学 中 的 减 法 和 负 数 的 表 示 -- 通 常 只 说 符 号 的 名 字 -- 对 于 负 数 可 能 加 不 定 冠 词 “ a”, “ -1” = a minus one, 或 = minus one)

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

78 减 3 等 于 75

qi1shi2ba1 jian3 san1 deng3yu2 qi1shi2wu3

78 minus 3 equals 75

(“minus” 和“ equal” 是 数 学 符 号 “ -” 和 “ =” 的 名 字 ; 等 于 被 用 作 动 词 )

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

51 减 22 得 29

wu3shi2yi1 jian3 er4shi2er4 de2 er4shi2jiu3

51 minus 22 is 29

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

几 何 学

ji3he2xue2

geometry

Du FengHu SiyuZheng LeiCao LihongWang Chen
AprilJeremyBrian

计 算

ji4suan4

to count, to calculate; counting, calculation

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
SethJulieAustin

要 想 掌 握 乘 法 运 算 表 , 就 要 多 练 习 。

Yao4 xiang3 zhang3wo4 cheng2fa3 yun4suan4 biao3, jiu4 yao4 duo1 lian4xi2.

You need to practice your multiplication tables if you want to get good at them.

Zheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
DavidAbbie

pai4

pi

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

平 均 数

ping2jun1shu4

mean

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

平 均 值

ping2jun1zhi2

mean, arithmetic mean, average

Du FengCao LihongZhou ShuoLi XinzhouFen Ran
AprilScribLynnKen

三 角 形

san1jiao3xing2

triangle

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

你 能 数 到 10 吗 ?

Ni3 neng2 shu3 dao4 shi2 ma?

Can you count to 10?

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

这 儿 有 八 个 苹 果 。 数 一 下 。

Zhe4r you3 ba1 ge ping2guo3. Shu3 yi2 xia4.

Here are eight apples. Count them.

Feng XieCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

shu3

to count, to number

Zhang MengWang MeiShao JingxianHua
CricketMalLeslieKaren Lee

维 恩 图 解

Wei2en1 tu2jie3

Venn diagram

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
AprilScribLynnKen

微 分 方 程

wei1fen1fang1cheng2

differential equation

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

微 积 分

wei1ji1fen1

calculus

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

系 数

xi4shu4

coefficient

Du FengJin YanSun BinAn Yufei
AnnScribMaggyFrank

一 亿 是 一 百 万 的 一 百 倍 。

Yi2 yi4 shi4 yi4bai3wan4 de yi4bai3 bei4.

A hundred million is one hundred times a million.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
AbbieMalSarahBrianDawn

正 比

zheng4bi3

proportion

Sun BinZhang MengZhu JingShao Jingxian
AnselAustinAnnDawn

直 角

zhi2jiao3

right angle

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
AprilRickKen

直 径

zhi2jing4

diameter

Du FengDeng YichenWang ChenZhou HuiRen Shuang
Ann

中 数

zhong1shu4

median

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen

众 数

zhong4shu4

mode

Zhao JianCao LihongNa ZitaoTan LiWang Chen
CricketAnselChrisKen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012