A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Red Star Imperial  (high proof liquor, not well known, not the best)

红 星 御

Hong2xing1 Yu4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

Luzhou  (used as a brand name for high proof alcohol - very well known)

泸 洲

Lu2zhou1

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

Dong liquor  (high proof)

董 酒

Dong3 jiu3

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

Great Wall liquor  (high proof)

长 城 干 白

Chang2cheng2 gan1bai2

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

Tianma liquor  (high proof and very expensive)

天 麻 灵 芝 酒

Tian1ma2ling2zhi1jiu3

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Beijing beer  (full name is 北 京 啤 酒 Bei3jing1 pi2jiu3)

京 酒

Jing1 jiu3

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

bottled beer 

瓶 啤

ping2pi2

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynn

canned beer 

扎 啤

zha1pi2

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
Glison

coconut juice 

椰 汁

ye1zhi1

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Coca-Cola, Coke 

可 口 可 乐

Ke3ko3ke3le4

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng JieZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

can of Coke  (may also get the Chinese brand)

听 可 乐

ting1 Ke3le4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

mixed juice  (three fruits - pineapple, orange, and apple - very sweet)

三 合 一

san1he2yi1

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Beijing liquor  (high proof)

北 京 醇

Bei3jing1 chun2

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
TerryGlison

orange juice with pits  (li4li4 refers to the seeds)

粒 粒 橙

li4li4cheng2

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

can of Sprite 

听 雪 碧

ting1 Xue3bi4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

almond nectar  (lu4 translates as syrup, but this is a thick juice)

杏 仁 露

xing4ren2lu4

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

fruit tea  (many varieties available)

果 茶

guo3cha2

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

vermouth 

味 美 思

wei4mei3si1

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
DawnStephanLynnKenAshley

mineral water 

矿 泉 水

kuang4quan2shui3

Feng XieChu LinShao JingxianCao HuiShu Chang
FredKateSarahJeremy
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012