A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


About Money
The units of money
in China compared
to US currency.

account(at a bank)

zhang4

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

six accounts

六 笔 帐

liu4 bi3 zhang4

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

account(bank)

帐 户

zhang4hu4

Feng XieLi Yu ZhengCao HuiWT Zheng
TimKaren LeeJeremyMaggy

I want to open an account in the bank.

我 想 在 银 行 开 个 帐 户 。

Wo3 xiang3 zai4 yin2hang2 kai1 ge4 zhang4hu4.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
Dave

Besides this 10 yuan, I have no money.

除 了 这 十 元 以 外 , 我 没 有 钱 了 。

Chu2le zhe4 shi2 yuan2 yi3wai4, wo3 mei2you3 qian2 le.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengWT Zheng
MichaelKaren LeeBrian

to honor, to cash, to make good on

兑 现

dui4xian4

Li Chunjiang
Danielle

change(The money you get back when you give the cashier a ten dollar bill for an eight dollar book.)

零 钱

ling2qian2

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenBrienneMike

to make change, to give change, to give back(as of change in a store)

找 钱

zhao3 qian2

Feng XieLi Yu ZhengLiu XiaoyunCao Hui
KarenJulieMike

U.S. currency

美 国 币

Mei3guo2 bi4

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneCricket

People's currency, RMB, renminbi(Chinese currency -- Rarely used and usually doesn't need a measure word -- use zhang1 when you want to refer to a number of bills. See yuan2 and kuai4 -- the basic units of currency.)

人 民 币

ren2min2bi4

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunCao Hui
JoshBrienneJeremyCricket

currency, money

货 币

huo4bi4

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

The US dollar is one of the principal currencies used in international business.

美 元 是 国 际 贸 易 中 使 用 的 主 要 货 币 之 一 。

Mei3yuan2 shi4 guo2ji4 mao4yi4 zhong1 shi3yong4 de zhu3yao4 huo4bi4 zhi1yi1.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

I gave him 10 dollars in Chinese money.(meaning that you gave him the equivalent of 10 American dollars in yuan2.)

我 给 他 相 当 十 美 元 的 中 国 钱 。

Wo3 gei3 ta1 xiang1dang1 shi2 Mei3yuan2 de Zhong1guo2 qian2.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKaren

In China, they use Renminbi (Chinese currency), called yuan.

在 中 国 用 人 民 币 , 叫 元 。

Zai4 Zhong1guo2 yong4 ren2min2bi4, jiao4 yuan2.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKaren

debt

zhai4

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

a unit of debt

一 笔 债

yi4 bi3 zhai4

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

Do you have American dollars?

你 有 没 有 美 元 ?

Ni3 you3 mei2you3 mei3yuan2?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKaren

to exchange(money)

兑 换

dui4huan4

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelRory

to change money

换 钱

huan4 qian2

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelRory

an amount of spending

一 笔 开 支

yi4 bi3 kai1zhi1

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

expenses, spending

开 支

kai1zhi1

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

cash withdrawal form(this is what is printed on the bank forms)

取 款 单

qu3kuan3dan1

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

I need two funds, one to save and one to buy a car.

我 要 两 笔 款 子 , 一 笔 攒 下 , 一 笔 买 一 辆 车 。

Wo3 yao4 liang3 bi3 kuan3zi, yi4 bi3 zan3le, yi4 bi3 mai3 yi2 liang4 che1.

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi Longfei
FredShawn

fund, a sum of money

款 子

kuan3zi

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

an amount of income

一 笔 收 入

yi4 bi3 shou1ru4

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

interest(on money)

利 息

li4xi1

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
SethJulieAustin

The government published the new interest rates.

政 府 公 布 了 新 的 利 率 。

Zheng4fu3 gong1bu4 le xin1 de li4lu~4.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnMikeDanielle

5.54(In Chinese Yuan)

五 块 五 毛 四 。

wu3 kuai4 wu3 mao2 si4.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
AustinSarah

1/10 of a yuan(is a synonym of jiao = 10 fen (our dime unit) - used in spoken Chinese instead of jiao - both are measure words.)

mao2

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
BrienneJeremyCricket

He has only $1 left.

他 只 剩 一 美 元 了 。

Ta1 zhi3 sheng4 yi4 mei3yuan2 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyAustin

Will you lend me twenty dollars? I'll pay it back next month.

你 可 以 借 我 二 十 美 元 吗 ? 下 个 月 还 你 。

Ni3 ke3yi3 jie4 wo3 er4shi2 mei3yuan2 ma? Xia4 ge yue4 huan2 ni3.

Shao DanniCheng HongWang Wenjing

$165.00

¥ 165.00

yi4 bai3 liu4shi2wu3 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$100,000.00 one hundred thousand

十 万 元

shi2wan4 yuan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$10,000.00 ten thousand

一 万 块 钱

yi2 wan4 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$2.59

¥ 2.59

liang3 kuai4 wu3 mao2 jiu3 fen1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

money

qian2

Zhang MengLiu XiaoyunLi SiWT ZhengFeng Kui
BrienneKarenJeremy

a sum of money

一 笔 钱

yi4 bi3 qian2

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

several wads of money

几 沓 钱

ji3 da2r qian2

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

$1,000,000.00 one million

一 百 万 块 钱

yi4 bai3wan4 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$58.60

五 十 八 块 六

wu3shi2ba1 kuai4 liu4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$123.70

一 百 二 十 三 块 七

yi4 bai3 er4shi2san1 kuai4 qi1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$15.37

十 五 块 三 毛 七 分 钱

shi2wu3 kuai4 san1 mao2 qi1 fen1 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$60.00

六 十 元

liu4shi2 yuan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$.09

九 分 钱

jiu3 fen1 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$110.00

一 百 一 十 块 钱

yi4 bai3 yi1 shi2 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$105.00

¥ 105.00

yi4 bai3 ling2 wu3 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$200.00

二 百

er4 bai3

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$125.00

一 百 二 十 五 块 钱

yi4 bai3 er4shi2wu3 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$1,179.00(the second yi1 is first tone due to convention)

一 千 一 百 七 十 九 块 钱

yi4 qian1 yi1 bai3 qi1shi2jiu3 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$2,800.00

¥ 2, 800. 00

liang3 qian1 ba1 bai3 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$30.00

三 十 块

san1shi2 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$15,700.00

¥ 15,700.00

yi2 wan4 wu3 qian1 qi1 bai3 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$1,250.00

¥ 1,250.00

yi4 qian1 er4 bai3 wu3shi2 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustin

$4,300.00

¥ 4,300.00

si4 qian1 san1 bai3 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$830.00

八 百 三 十 元

ba1 bai3 san1shi2 yuan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$900.00

九 百 块 钱

jiu3 bai3 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$7,300.00(note that there are different ways of saying money, kuai4 is the informal for yuan2)

七 千 三 百 元

qi1 qian1 san1 bai3 yuan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$4.34

¥ 4.34

si4 kuai4 san1 mao2 si4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$8.63

八 块 六 毛 三 分 钱

ba1 kuai4 liu4 mao2 san1 fen1 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$7.30

¥ 7.30

qi1 kuai4 san1 (mao2)

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenAustinChrystal

$20.00

二 十 块

er4shi2 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$35.00

三 十 五 元

san1shi2wu3 yuan2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$18.53

¥ 18.53

shi2ba1 kuai4 wu3 mao2 san1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$12.41

¥ 12.41

shi2er4 kuai4 si4 mao2 yi1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$11.40

¥ 11.40

shi2yi1 kuai4 si4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$15.17

¥ 15.17

shi2wu3 kuai4 yi1 mao2 qi1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$16.65

十 六 块 六 毛 五 分 钱

shi2liu4 kuai4 liu4 mao2 wu3 fen1 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$23.70

二 十 三 块 七

er4shi2san1 kuai4 qi1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$56.32(say er4 before fen1, NOT liang3)

五 十 六 块 三 毛 二 分 钱

wu3shi2liu4 kuai4 san1 mao2 er4 fen1 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$10.00

十 块

shi2 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$16.00

十 六 块 钱

shi2liu4 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$1,950.00

一 千 九 百 五 十 块 钱

yi4 qian1 jiu3 bai3 wu3shi2 kuai4 qian2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$4,555.00

¥ 4,555.00

si4 qian1 wu3 bai3 wu3shi2wu3 kuai4

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$3,780.30

¥ 3,780.30

san1 qian1 qi1 bai3 ba1shi2 kuai4 san1 mao2

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

$.78

¥ .78

qi1 mao2 ba1

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

1/100 of a yuan(measure word -- like our unit "penny")

fen1

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
BrienneKarenJeremy

I want 5 RMB; 2 10's and 3 50's.(you want 170 yuan in total, but you want 5 notes)

我 要 五 张 人 民 币 ; 两 张 十 元 和 三 张 五 十 元 。

Wo3 yao4 wu3 zhang1 ren2min2bi4; liang3 zhang1 shi2 yuan2 he2 san1 zhang1 wu3shi2 yuan2.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

He saved a sum of money.

他 存 了 一 笔 钱 。

Ta1 cun2 le yi4 bi3 qian2.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

He couldn't spend his vacation in Paris because he was broke.

他 不 能 继 续 在 巴 黎 度 假 , 因 为 他 把 钱 花 光 了 。

Ta1 bu4 neng2 ji4xu4 zai4 Ba1li2 du4jia4, yin1wei2 ta1 ba3 qian2 hua1guang1 le.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
Karen

yen(Japanese currency)

日 元

Ri4yuan2

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

I have 100 yuan.

我 有 一 百 元 。

Wo3 you3 yi4 bai3 yuan2.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

yuanChinese dollar (doesn't need a measure word because it is a measure word for qian2 (money) -- the measure word kuai4 is most often substituted for yuan2 in speech.)

yuan2

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008