A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


二 百

er4 bai3

$200.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

他 存 了 一 笔 钱 。

Ta1 cun2 le yi4 bi3 qian2.

He saved a sum of money.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredStevenQ

美 国 币

Mei3guo2 bi4

U.S. currency

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneCricket

除 了 这 十 元 以 外 , 我 没 有 钱 了 。

Chu2le zhe4 shi2 yuan2 yi3wai4, wo3 mei2you3 qian2 le.

Besides this 10 yuan, I have no money.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengWT Zheng
MichaelKaren LeeBrian

他 不 能 继 续 在 巴 黎 度 假 , 因 为 他 把 钱 花 光 了 。

Ta1 bu4 neng2 ji4xu4 zai4 Ba1li2 du4jia4, yin1wei2 ta1 ba3 qian2 hua1guang1 le.

He couldn't spend his vacation in Paris because he was broke.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
Karen

兑 换

dui4huan4

to exchange

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelRory

兑 现

dui4xian4

to honor, to cash, to make good on

Li Chunjiang
Danielle

九 分 钱

jiu3 fen1 qian2

$.09

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 18.53

shi2ba1 kuai4 wu3 mao2 san1

$18.53

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 12.41

shi2er4 kuai4 si4 mao2 yi1

$12.41

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

十 六 块 六 毛 五 分 钱

shi2liu4 kuai4 liu4 mao2 wu3 fen1 qian2

$16.65

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

五 十 六 块 三 毛 二 分 钱

wu3shi2liu4 kuai4 san1 mao2 er4 fen1 qian2

$56.32

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

fen1

1/100 of a yuan

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
BrienneKarenJeremy

政 府 公 布 了 新 的 利 率 。

Zheng4fu3 gong1bu4 le xin1 de li4lu~4.

The government published the new interest rates.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnMikeDanielle

换 钱

huan4 qian2

to change money

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelRory

货 币

huo4bi4

currency, money

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

你 可 以 借 我 二 十 美 元 吗 ? 下 个 月 还 你 。

Ni3 ke3yi3 jie4 wo3 er4shi2 mei3yuan2 ma? Xia4 ge yue4 huan2 ni3.

Will you lend me twenty dollars? I'll pay it back next month.

Shao DanniCheng HongWang Wenjing

开 支

kai1zhi1

expenses, spending

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

一 笔 开 支

yi4 bi3 kai1zhi1

an amount of spending

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

五 十 八 块 六

wu3shi2ba1 kuai4 liu4

$58.60

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 百 二 十 三 块 七

yi4 bai3 er4shi2san1 kuai4 qi1

$123.70

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

十 五 块 三 毛 七 分 钱

shi2wu3 kuai4 san1 mao2 qi1 fen1 qian2

$15.37

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 百 一 十 块 钱

yi4 bai3 yi1 shi2 kuai4 qian2

$110.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 105.00

yi4 bai3 ling2 wu3 kuai4

$105.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 百 二 十 五 块 钱

yi4 bai3 er4shi2wu3 kuai4 qian2

$125.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 千 一 百 七 十 九 块 钱

yi4 qian1 yi1 bai3 qi1shi2jiu3 kuai4 qian2

$1,179.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 2, 800. 00

liang3 qian1 ba1 bai3 kuai4 qian2

$2,800.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

三 十 块

san1shi2 kuai4

$30.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 15,700.00

yi2 wan4 wu3 qian1 qi1 bai3 kuai4

$15,700.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 1,250.00

yi4 qian1 er4 bai3 wu3shi2 kuai4

$1,250.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustin

¥ 4,300.00

si4 qian1 san1 bai3 kuai4

$4,300.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

九 百 块 钱

jiu3 bai3 kuai4 qian2

$900.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 4.34

si4 kuai4 san1 mao2 si4

$4.34

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

二 十 块

er4shi2 kuai4

$20.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

十 块

shi2 kuai4

$10.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

十 六 块 钱

shi2liu4 kuai4 qian2

$16.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 千 九 百 五 十 块 钱

yi4 qian1 jiu3 bai3 wu3shi2 kuai4 qian2

$1,950.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 4,555.00

si4 qian1 wu3 bai3 wu3shi2wu3 kuai4

$4,555.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 3,780.30

san1 qian1 qi1 bai3 ba1shi2 kuai4 san1 mao2

$3,780.30

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 百 万 块 钱

yi4 bai3wan4 kuai4 qian2

$1,000,000.00 one million

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

一 万 块 钱

yi2 wan4 kuai4 qian2

$10,000.00 ten thousand

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 165.00

yi4 bai3 liu4shi2wu3 kuai4

$165.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

我 要 两 笔 款 子 , 一 笔 攒 下 , 一 笔 买 一 辆 车 。

Wo3 yao4 liang3 bi3 kuan3zi, yi4 bi3 zan3le, yi4 bi3 mai3 yi2 liang4 che1.

I need two funds, one to save and one to buy a car.

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi Longfei
FredShawn

款 子

kuan3zi

fund, a sum of money

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

零 钱

ling2qian2

change

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
KarenBrienneMike

利 息

li4xi1

interest

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
SethJulieAustin

mao2

1/10 of a yuan

(“ Dime” 等 于 一 美 元 的 十 分 之 一 。)

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
BrienneJeremyCricket

五 块 五 毛 四 。

wu3 kuai4 wu3 mao2 si4.

5.54

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
AustinSarah

¥ 7.30

qi1 kuai4 san1 (mao2)

$7.30

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenAustinChrystal

¥ 11.40

shi2yi1 kuai4 si4

$11.40

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ 15.17

shi2wu3 kuai4 yi1 mao2 qi1

$15.17

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

二 十 三 块 七

er4shi2san1 kuai4 qi1

$23.70

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

¥ .78

qi1 mao2 ba1

$.78

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

八 块 六 毛 三 分 钱

ba1 kuai4 liu4 mao2 san1 fen1 qian2

$8.63

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

美 元 是 国 际 贸 易 中 使 用 的 主 要 货 币 之 一 。

Mei3yuan2 shi4 guo2ji4 mao4yi4 zhong1 shi3yong4 de zhu3yao4 huo4bi4 zhi1yi1.

The US dollar is one of the principal currencies used in international business.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
James

你 有 没 有 美 元 ?

Ni3 you3 mei2you3 mei3yuan2?

Do you have American dollars?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKaren

一 笔 钱

yi4 bi3 qian2

a sum of money

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

几 沓 钱

ji3 da2r qian2

several wads of money

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

qian2

money

Zhang MengLiu XiaoyunLi SiWT ZhengFeng Kui
BrienneKarenJeremy

我 给 他 相 当 十 美 元 的 中 国 钱 。

Wo3 gei3 ta1 xiang1dang1 shi2 Mei3yuan2 de Zhong1guo2 qian2.

I gave him 10 dollars in Chinese money.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKaren

¥ 2.59

liang3 kuai4 wu3 mao2 jiu3 fen1

$2.59

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

取 款 单

qu3kuan3dan1

cash withdrawal form

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

在 中 国 用 人 民 币 , 叫 元 。

Zai4 Zhong1guo2 yong4 ren2min2bi4, jiao4 yuan2.

In China, they use Renminbi (Chinese currency), called yuan.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKaren

我 要 五 张 人 民 币 ; 两 张 十 元 和 三 张 五 十 元 。

Wo3 yao4 wu3 zhang1 ren2min2bi4; liang3 zhang1 shi2 yuan2 he2 san1 zhang1 wu3shi2 yuan2.

I want 5 RMB; 2 10's and 3 50's.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

人 民 币

ren2min2bi4

People's currency, RMB, renminbi

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunCao Hui
JoshBrienneJeremyCricket

日 元

Ri4yuan2

yen

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKaren

他 只 剩 一 美 元 了 。

Ta1 zhi3 sheng4 yi4 mei3yuan2 le.

He has only $1 left.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyAustin

一 笔 收 入

yi4 bi3 shou1ru4

an amount of income

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuWang Jin
FredShawn

我 想 在 银 行 开 个 帐 户 。

Wo3 xiang3 zai4 yin2hang2 kai1 ge4 zhang4hu4.

I want to open an account in the bank.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
Dave

六 十 元

liu4shi2 yuan2

$60.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

七 千 三 百 元

qi1 qian1 san1 bai3 yuan2

$7,300.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

八 百 三 十 元

ba1 bai3 san1shi2 yuan2

$830.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

三 十 五 元

san1shi2wu3 yuan2

$35.00

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

yuan2

yuan

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

我 有 一 百 元 。

Wo3 you3 yi4 bai3 yuan2.

I have 100 yuan.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

十 万 元

shi2wan4 yuan2

$100,000.00 one hundred thousand

Zhang MengJessie WangLi ZhenHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

zhai4

debt

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

一 笔 债

yi4 bi3 zhai4

a unit of debt

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

六 笔 帐

liu4 bi3 zhang4

six accounts

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

zhang4

account

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredShawn

帐 户

zhang4hu4

account

Feng XieLi Yu ZhengCao HuiWT Zheng
TimKaren LeeJeremyMaggy

找 钱

zhao3 qian2

to make change, to give change, to give back

Feng XieLi Yu ZhengLiu XiaoyunCao Hui
KarenJulieMike
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008