A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


160.5346 

一 百 六 十 点 五 三 四 六

yi4bai3liu4shi2 dian3r wu3san1si4liu4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

23.891 

二 十 三 点 八 九 一

er4shi2san1 dian3 ba1jiu3yi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

8.2 

八 点 二

ba1 dian3r er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

4 to the third power 

4 的 3 次 方

si4 de san1 ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3 to power of 10 

3 的 10 次 方

san1 de shi2 ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

5 to the second power 

5 的 2 次 方

wu3 de er4 ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

5 to the power of 2 

5 的 2 次 方

wu3 de er4 ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

2 cubed 

2 的 立 方

er4 de li4fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

9 to the nth power 

9 的 n 次 方

jiu3 de n ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

2 squared 

2 的 平 方

er4 de ping2fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

9 to the power of n 

9 的 n 次 方

jiu3 de n ci4 fang1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

1/21 

二 十 一 分 之 一

er4shi2yi1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/22 

二 十 二 分 之 一

er4shi2er4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/23 

二 十 三 分 之 一

er4shi2san1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/24 

二 十 四 分 之 一

er4shi2si4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/26 

二 十 六 分 之 一

er4shi2liu4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/27 

二 十 七 分 之 一

er4shi2qi1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/28 

二 十 八 分 之 一

er4shi2ba1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/29 

二 十 九 分 之 一

er4shi2jiu3fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/30 

三 十 分 之 一

san1shi2fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/31 

三 十 一 分 之 一

san1shi2yi1fen1zhi1yi1

Sun BinTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/32 

三 十 二 分 之 一

san1shi2er4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/20 

二 十 分 之 一

er4shi2fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/18 

十 八 分 之 一

shi2ba1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/17 

十 七 分 之 一

shi2qi1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/16 

十 六 分 之 一

shi2liu4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/15 

十 五 分 之 一

shi2wu3fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/14 

十 四 分 之 一

shi2si4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/13 

十 三 分 之 一

shi2san1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/12 

十 二 分 之 一

shi2er4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/11 

十 一 分 之 一

shi2yi1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/9 

九 分 之 一

jiu3fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/7 

七 分 之 一

qi1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/8 

八 分 之 一

ba1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/25 

二 十 五 分 之 一

er4shi2wu3fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/19 

十 九 分 之 一

shi2jiu3fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/2 

二 分 之 一

er4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

5/6  five sixths

六 分 之 五

liu4 fen1zhi1 wu3

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

3/4 

四 分 之 三

si4 fen1zhi1 san1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

2/16 

十 六 分 之 二

shi2liu4 fen1zhi1 er4

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

23/32 

三 十 二 分 之 二 十 三

san1shi2er4 fen1zhi1 er4shi2san1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

7/8 

八 分 之 七

ba1 fen1zhi1 qi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

1/3 

三 分 之 一

san1fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/4 

四 分 之 一

si4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/5 

五 分 之 一

wu3fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/6 

六 分 之 一

liu4fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

1/10 

十 分 之 一

shi2fen1zhi1yi1

Cao LihongTan LiNa ZitaoZheng JieRen Shuang
JenniferJeremyAbbie

y zero 

y0

y ling2

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

x subscript 1 

x 下 标 1

x xia4biao1 yi1

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

x one 

x1

x yi1

Cao LihongTan LiWang WenjingRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie

y subscript m 

y 下 标 m

y xia4biao1 m

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
JenniferJeremyAbbie
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012