A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


yi1

one

Zhang MengLi ZhenLi SiChu Lin
JoshBrienneJeremyCricket

er4

two

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
KateBrienne

san1

three

Zhang MengLi ZhenCao HuiChu Lin
BrienneJeremyCricket

si4

four

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshBrienneJeremyCricket

wu3

five

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JoshBrienneJeremyCricket

liu4

six

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KateBrienne

qi1

seven

Liu XiaoyunZhang MengLi ZhenWang Jun
KateBrienne

ba1

eight

Zhang MengWT ZhengLi ZhenHua
KateBrienne

jiu3

nine

Zhang MengLi Yu ZhengLi Zhen
KateBrienne

shi2

ten

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
KateBrienne

1 , 2 , 3 , 4 , 5

yi1, er4, san1, si4, wu3

1, 2, 3, 4, 5

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
KarenMalAustinChrystal

6 , 7 , 8 , 9 , 10

liu4, qi1, ba1, jiu3, shi2

6, 7, 8, 9, 10

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalChrystal

11 , 12 , 13 , 14 , 15

shi2yi1, shi2er4, shi2san1, shi2si4, shi2wu3

11, 12, 13, 14, 15

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

16 , 17 , 18 , 19 , 20

shi2liu4, shi2qi1, shi2ba1, shi2jiu3, er4shi2

16, 17, 18, 19, 20

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30

er4shi2yi1, er4shi2er4 ...

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40

san1shi2yi1, san1shi2er4 ...

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

si4shi2yi1, si4shi2er4 ...

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60

wu3shi2yi1, wu3shi2er4 ...

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70

liu4shi2yi1, liu4shi2er4 ...

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80

qi1shi2yi1, qi1shi2er4 ...

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalKateChrystalAustin

81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90

ba1shi2yi1, ba1shi2er4 ...

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100

jiu3shi2yi1, jiu3shi2er4 ...

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20

er4, si4, liu4, ba1, shi2, shi2er4, shi2si4, shi2liu4, shi2ba1, er4shi2 ...

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30

san1, liu4, jiu3, shi2er4, shi2wu3, shi2ba1, er4shi2yi1, er4shi2si4, er4shi2qi1, san1shi2

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalDaleAustinChrystal

2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 , 512 , 1024

er4, si4, ba1, shi2liu4, san1shi2er4, liu4shi2si4, yi4bai3er4shi2ba1, er4bai3wu3shi2liu4, wu3bai3yi1shi2er4, yi4qian1ling2er4shi2si4

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalDaleAustinChrystal

bai3

hundred

Zhang MengZhang LiLi Zhen
JoshBrienneKarenJeremy

qian1

thousand, 1,000; numerous

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
JoshTimGlisonSarah

一 万

yi2wan4

ten thousand

( 英 文 中 用 来 表 示 无 法 确 定 的 巨 大 数 目 , 用 “ thousands” , “ thousands and thousands” 或 “ millions and millions” 。 )

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
JoshTimMalSarah

十 万

shi2wan4

one hundred thousand

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
TimKaren LeeJeremyMaggy

亿

yi4

hundred million

Zhang MengZhang LiLi ZhenLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

十 亿

shi2yi4

1,000,000,000.00 one billion

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

万 亿

wan4yi4

1,000,000,000,000.00 one trillion

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenMalAustinChrystal

百 分 之 八 十

bai3fen1zhi1 ba1shi2

80 percent

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenHuaZhang Meng
JulieSeth

你 的 花 园 是 我 的 四 倍 。

Ni3 de hua1yuan2 shi4 wo3 de si4bei4.

Your garden's four times as large as mine.

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

bei4

times

Zhang MengJessie WangMi ZhaoxiChu Lin
KarenJeremy

cheng2

to multiply

Da DiZhang Meng
CricketAustin

乘 除

cheng2chu2

multiplication and division, calculation, ups and downs

Da DiZhang Meng
CricketAustin

乘 法

cheng2fa3

multiplication

Da DiZhang Meng
CricketAustin

乘 方

cheng2fang1

to square a number; power (of the number)

Da DiZhang Meng
CricketAustin

乘 号

cheng2hao4

multiplication sign

Da DiZhang Meng
CricketAustin

de2

to get

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten]

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenMi Zhaoxi
KateBrienne

duo1

more than, odd

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
KarenMichaelRory

分 成

fen1cheng2

to divide into

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrian

hao4

number, date

Zhang MengLi ZhenLi Yu ZhengWei XingSun Gang
JoshBrienneJeremyCricket

我 的 电 话 号 码 是 6583 2301。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 shi4 6583 2301.

My phone number's 6583 2301.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
JulieAustinSarah

长 城 有 一 万 里 长 。

Chang2cheng2 you3 yi2wan4 li3 chang2.

The Great Wall's 10 thousand li.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDave

八 零 幺 路 很 快 。

Ba1ling2yao1lu4 hen3 kuai4.

The 801 bus is very fast.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
AustinSarah

ling2

zero

Zhang MengLi ZhenFeng XieCao HuiLiu Xiaoyun
KateBrienne

廿

nian4

twenty, 20

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

两 千

liang3 qian1

2 thousand

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
Sarah

每 小 时 有 一 千 人 参 观 故 宫 。

Mei3 xiao3shi2 you3 yi4 qian1 ren2 can1guan1 Gu4gong1.

A thousand tourists enter the Palace Museum each hour.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
Karen

我 的 电 话 号 码 里 有 四 个 三 。

Wo3 de dian4hua4 hao4ma3 li3 you3 si4 ge4 san1 .

There are four threes in my telephone number.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
Dave

五 加 五 等 于 十 。

Wu3 jia1 wu3 deng3yu2 shi2.

Five plus five gets ten.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAshley

shu4

number, figure

Shao DanniLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelRory

孩 子 们 喜 欢 在 晚 上 数 星 星 。

Hai2zimen xi3huan1 zai4 wan3shang shu3 xing1xing.

Children like to count stars at night.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDave

数 字

shu4zi4

number

Feng XieCheng HongDu FengGu Zheng
SarahBrian

把 这 些 苹 果 分 成 四 等 份 。

Ba3 zhe4xie1 ping2guo3 fen1cheng2 si4 deng3 fen4.

Divide these apples into four quarters.

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrian

四 等 份

si4 deng3 fen4

four quarters

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrian

四 分 之 一

si4 fen1 zhi1yi1

quarter, a quarter

Zhang MengJessie WangChu LinZheng LeiFeng Xi
MichaelKaren LeeBrian

我 们 已 经 走 了 全 程 的 四 分 之 一 。

Wo3men yi3jing1 zou3 le quan2cheng2 de si4 fen1 zhi1yi1.

We've already come a quarter of the distance.

Zhang MengWang MeiChu PinganHuang XuHuang JialiZhang Xiaowei
MichaelKaren LeeBrian

她 擅 长 算 术 。

Ta1 shan4chang2 suan4shu4.

She's good at arithmetic.

[I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're / I was, he was, we were, you were, they were /I have been, he has been, they have been /*had been]

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
KarenDaveJeremy

一 一 得 一 , 一 二 得 二 , 一 三 得 三 , 一 四 得 四 , 一 五 得 五 , 一 六 得 六 , 一 七 得 七 , 一 八 得 八 , 一 九 得 九

yi1 yi1 de2 yi1, y1 er4 de2 er4, y1 san1 de2 san1, etc.

1 times 1 is 1, 1 times 2 is 2, 1 times 3 is 3, etc.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKaren LeeBrian

2 X 2 ; 2 X 3 ; 2 X 4 ; 2 X 5 。 。 。

2 x 2; 2 x 3; 2 x 4; 2 x 5....

2 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
JoshKarenSarah

3 X 2 。 。 。

3 x 2....

3 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenRussLynnJosh

4 X 2 。 。 。

4 x 2....

4 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenBobJosh

5 X 2 。 。 。

5 x 2....

5 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenKyleJosh

6 X 2 。 。 。

6 x 2....

6 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenSarahJosh

7 X 2 。 。 。

7 x 2....

7 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenRussJosh

8 X 2 。 。 。

8 x 2....

8 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenKateJosh

9 X 2 。 。 。

9 x 2....

9 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

10 X 2 。 。 。

10 x 2....

10 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

11 X 2 。 。 。

11 x 2....

11 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

12 X 2 。 。 。

12 x 2....

12 times 2 etc.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
KarenJosh

一 万 个 外 宾

yi2 wan4 ge4 wai4bin1

ten thousand foreign visitors

Shao DanniWang Mei
Karen LeeJeremyMaggy

一 万 学 生 去 听 摇 滚 音 乐 会 。

Yi2wan4 xue2sheng qu4 ting1 yao2gun3 yin1yue4hui4.

Ten thousand students attended the rock concert.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
Karen

一 千 万 亿

yi1 qian1wan4yi4

one quadrillion

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
Sarah

yao1

one

Zhang MengLi ZhenLi SiChu Lin
TimKaren LeeJeremyMaggy

一 亿 是 一 百 万 的 一 百 倍 。

Yi2 yi4 shi4 yi4bai3wan4 de yi4bai3 bei4.

A hundred million is one hundred times a million.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuCao Li Hua
MalSarahBrian

中 国 有 八 亿 人 口 。

Zhong1guo2 you3 ba1 yi4 ren2kou3.

China has a population of 800 million.

Zhang MengJessie WangLi ZhenLi LongfeiHuang Xu
KarenFredSarahJoshKate
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2009
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008