A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


ba1 da1 ba1 da1

pitter pat

Li DiChu LinChu LinCao HuiWang JunShu Chang
SarahJulieRoryLennie

ba1da1

water drops -- ping ping ping

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ba1ji1

fall in mud, kesplash

Da DiWang JunSun JingsuWei XingZhang Jing
Stephan

ba1ji1

squelch

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

bang4

sound of a balloon popping = lips popping = smack

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

bang1bang1

bang bang

Da DiWang JunSun JingsuWei XingZhang Jing
Stephan

beng1

thump, bang

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ca1

the strike of a match - tsaaa

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

cha1

crack, snap

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

chan2chan2

murmur, purr, babble

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesDavid

ci1

spatter, fine spray

Zhang JingWang JunWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ci1la1

crash, tearing of paper --- chchchshshewew

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

ci1liu1

sound of slipping and falling, (of bullets) whistle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

cong2cong2

gurgle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

dang1

tinkle, ding-dong

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

dang1

tinkle, ding-dong

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

dang1lang1

tinkle, ding-dong

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

deng1deng1

thump, thud

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei XingZhang JingWang Jun
KarenAllen

di1da1

tick-tock

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao HuiZhang JingWang Jun
FredApril

di1da1

tick, ticktack, ticktock

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

di1di1da1da1

tic-toc, pitter-pat

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao HuiZhang JingWang Jun
FredApril

di1di1da1da1

tick-tock, pitter-pat

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao HuiZhang JingWang Jun
FredApril

di1du1

sound of a siren = ouuuuu ouuuuu ouuuuu

Zhang JingWang JunChu LinLiu Mingke
Stephan

di1li1

tick

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

di1li1la1da1

water leak

Zhang JingSun JingsuJin YanShao Jingxian
AnselLynnAustinAnnDawn

di1lida1la1

pitter-pat, pattering

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao HuiChu LinWang Jun
FredApril

ding1dang1

ding-dong, jingle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ding1dong1

tinkle

Zhang NingZhang JingZhang MengGuWang JunWei Xing
CricketAprilMichael

ding1dong1

ding-dong, jingle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ding1ling1

ding-a-ling, jingle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ding1ling1

sound of an alarm clock = brrrring, brrring

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

ding1lingdang1lang

ding-dong, jingle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

dong1

glug, glug, glug -- or a stone thrown in water

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

¡ ¡

Gu3 sheng1 long2long2.

The drums rolled.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
AprilJamesBrian

dong1dong1

thump-thump, drum beat

Wang YongZhang JingLin QingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
AprilJamesBrian

du1

toot, honk, busy signal

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

eng1

sound of an automobile = mmmmmmm, hummm

Shao DanniWang JunChu LinFeng Xie
Stephan

eng1'eng2

sound of gears shifting = like race car

Shao DanniWang JunChu LinFeng Xie

ga1

crack, snap

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ga1

sound of a car braking

Zhang NingZhang JingZhang MengGu
TerryGlison

ga1ba1

crack, snap

Ǧ ָ

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ga1beng1

sound of a snap = snap of fingers

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

֨

ga1zhi1

creak

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ge1deng1

click of heels on the floor, falling plastic object like a pen

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ge1ge1 sheng1

rattle

Wang YongDa DiZhang JingGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick

֨

ge1zhi1

creak

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
CherieJamesGlisonDavid

gua1da1

clip-clop, clack

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

gu1dong1

thud, splash, plump

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

gu1du1

bubble, gurgle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

ߴ

gu1ji1

squelch

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

¡

gu1long1

rumble, rattle, roll

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
CherieJamesGlisonDavid

¡

heng1long1

rumble, roll, building falling down

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

hong1

bang, boom

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

hu1

blowing, whhooo

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

hua1la1

crash

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

hu1chi1

puffing and blowing, poof, whoosh

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ߴ ߴ

ji1ji1

chirp, twitter

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ji1jizha1zha1

chirp, twitter, chirrup, girl's chatter

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ka1

click of a seatbelt = click

Zhao HeZhang JingLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiChu Lin
AnselLynnAustinAnnDawn

kaba

snap

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ka1cha1

click, snap of camera

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ka1cha1

snap, sound of breaking, snapping

snap -- С е С ֦

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

ka1cha1

snap, sound of breaking, snapping

snap -- С е С ֦

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

ka1da1

sound of click

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

ka1da1

click

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ka1keng1

sound of a broken auto = clank clang veroush bang ahhhh

ê

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

kua1da1

clop

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

kuang1

thump

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

kuang1

sound of crash, bang

Zhao HeZhang MengLi ZhenMi ZhaoxiZhang LiFeng Xi
KarenMichael

kuang1dang1

thump

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

kuang1lang1

crash, bang

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ling1ling1

sound of a phone = rrrrring rrrrring rrrrring

( )

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

Զ ¡ ¡

Yuan3chu4 lei2sheng1 long2long2.

The thunder rolled in the distance.

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao Lihua
AprilJamesBrian

¡ ¡

long2long2

rumble

Zhao HeZhang LiZhang MengZhang JingZheng LeiWang Jun
KarenFredAllen

ž

pa1

bang

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ž

pa1cha1

crash, clatter

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ž

pa1da1

patter, clatter

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ž

pa1la1

crash

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

pang1

bang

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

peng1

bang, thump = thuummp

( )

Shao DanniWang JunChu LinWei Xing
Stephan

peng1

thump, pit-a-pat

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

pi1chipu1chi1

sound of splashing water

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremySarah GAnn

ž

pi1lipa1la1

crackle and splutter

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ƹ

ping1

crack

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ƹ

ping1pang1

rattle

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremySarah GAnn

ž

pi1pa1

crack, clap

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ž

pi1pa1

sound of fireworks = bangbangbangbang

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

pu1chi1

squish = squiiishhhh

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
Stephan

pu1leng1

whirring

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

pu1teng1

thump, thud

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ͨ

pu1tong1

flop, thump, splash, pit-a-pat

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

qiang1

clang

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremyLynnAnnSarah G

qi1chika1cha1

clang, snap

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremySarah GAnn

qi1chikua1cha1

sound of falling and breaking -- bang

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremyLynnAnnSarah G

ɪ ɪ

se4se4

rustle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ɳ ɳ

sha1sha1

rustle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

ˢ

shua1

swish, rustle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

shua1la1

swish

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

si1

whistle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

sou1

whizz

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremyLynnAnnSarah G

su4su4

rustle, stream down

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremyLynnAnnSarah G

̤

ti1li1ta1la1

flip-flap

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremyLynnAnnSarah G

ting1lingtang1lang1

ding-dong, jingle

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ting1tang1

bang

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ͨ

ting1tong1

bang

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

̤

ti1ta1

flip, clop

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ͻ ͻ

tu1tu1

pit-a-pat, chug

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

wa1

burst

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremySarah GAnn

weng1

drone, buzz, hum

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

weng1weng1

sound of a fan = whoooo

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

weng1weng1

sound of a buzzer = ZZZZ ZZZZ ZZZZ harsh

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

wen1rwa1

sound of a car alarm = waaa waaa waaa waaa

Zhang JingWang JunChu LinWei Xing
Stephan

wu1

toot, hoot, zoom, wheee

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

wu1rwa1

toot

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ϡ

xi1lihua1la1

sound of running water

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ѽ

ya1

creak

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

ѽ

yi1ya4

squeak, creak, prattle, babble

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

zheng1zheng1

clank, clang

Zhang JingWang JunZheng HaotianLiu Weihong
JeremyLynnAnnSarah G

֨

zhi1

chirp, chirr, creak

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
JeremyLynnAnnSarah G

֨

zhi1niu1

squeak of door = squeak

Zhang JingWang JunSun JingsuWei Xing
Stephan
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012