About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 


Comment: Besides does NOT mean next to, that preposition is beside. Besides can mean 1) except, other than; 2) together with, in addition to. So, besides cannot substitute for most of the meanings of beside, but beside can sometimes substitute for besides, but it is safer to use besides when you mean except or together with. One more thing about besides that can cause confusion; even though it ends with s, it is not plural. English is fun.

除 自 己 以 外 , 有 另 外 七 名 学 生 也 下 课 。

Chu2 zi4ji3 yi3wai4, you3 ling4wai4 qi1 ming2 xue2sheng ye3 xia4ke4.

Besides me, seven others have finished the class.

( besides = 别 把 我 计 算 在 内 )

Wang YongFeng XieLin QingGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

除 我 以 外 , 其 他 七 名 学 生 也 修 完 了 这 门 课 。

Chu2 wo3 yi3wai4, qi2ta1 qi1 ming2 xue2sheng ye3 xiu1wan2 le zhe4 men2 ke4.

Besides me, seven others have finished the class.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
RickMaggyFrank

除 了 书 以 外 , 我 还 有 一 些 衣 服 带 走 。

Chu2le shu1 yi3wai4, wo3 hai2 you3 yi4 xie1 yi1fu dai4zou3.

Besides books, I have some clothes to take.

Li Yu ZhengFeng XieZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

这 个 月 , 除 了 副 食 我 没 有 什 么 要 买 的 。

Zhe4 ge4 yue4, chu2le fu4shi2 wo3 mei2you3 shen2me yao4 mai3 de.

I don't have anything to buy this month besides junk food.

( besides = 除 了 。 。 。 以 外 , 不 包 括 , 没 有 计 算 在 内 )

Shao DanniLiu Yu RongShao JingxianWang WenjingJi Xiaozhe
KenJenniferJeremy

除 了 。 。 。 以 外

chu2le...yi3wai4

besides, except, apart from

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenWT ZhengCao Hui
DaveKarenCricketStephanStevenQ
Besides · 1

除 了 新 闻 , 还 有 一 部 电 影 我 也 想 看 。

Chu2 le xin1wen2, hai2 you3 yi2 bu4 dian4ying3 wo3 ye3 xiang3 kan4.

Besides the news, there's a movie I also want to see.

( after = 按 顺 序 的 下 一 个 )

Li ZhenZhang JingJessie WangCao HuiShu Chang
DavidAbbie

除 了 这 十 元 以 外 , 我 没 有 钱 了 。

Chu2le zhe4 shi2 yuan2 yi3wai4, wo3 mei2you3 qian2 le.

Besides this 10 yuan, I have no money.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

除 了 我 还 有 其 他 的 五 个 人 参 加 了 这 个 会 议 。

Chu2le wo3 hai2 you3 qi2ta1 de wu3 ge4 ren2 can1jia1 le zhe4ge hui4yi4.

Besides me, there were five other people at the meeting.

( besides = 除 了 。 。 。 以 外 , 不 包 括 , 没 有 计 算 在 内 )

Zhang MengJessie WangShao JingxianCao HuiZhang Ning
KenJenniferJeremy

在 。 。 。 之 外

zai4...zhi1wai4

without, besides

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrian

咱 们 不 应 该 买 他 们 的 东 西 , 他 们 的 质 量 不 好 , 再 说 服 务 也 不 好 。

Zan2men bu4 ying1gai1 mai3 ta1men de dong1xi, ta1men de zhi4liang4 bu4 hao3, zai4shuo1 fu2wu4 ye3 bu4 hao3.

I don't think we should buy from them, their quality isn't very good, and besides, they don't have good service.

Cao LihongTan LiWang WenjingLi ChunjiangRen ShuangNa ZitaZhang Zhida
AprilRickKen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012