About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


You should feel ashamed of yourself for acting like that. 

你 应 该 为 自 己 的 所 作 所 为 感 到 羞 耻 。

Ni3 ying1gai1 wei4 zi4ji3 de suo3zuo4 suo4wei2 gan3dao4 xiu1chi3.

Du FengGao YanlinZheng LeiLiu Weihong
AprilJeremyBrian

Beijing has a lot of alleys, but they're not like alleys in the States, they're beautiful. 

北 京 有 许 多 胡 同 , 但 是 它 们 和 美 国 的 胡 同 不 一 样 , 它 们 很 漂 亮 。

Bei3jing you3 xu3duo1 hu2tong4, dan4shi4 ta1men he2 Mei3guo2 de hu2tong4 bu4 yi2yang4, ta1men hen3 piao4liang.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

My bike looks just like the other bikes. 

我 的 自 行 车 看 上 去 和 别 的 自 行 车 一 样 。

Wo3 de zi4xing2che1 kan4shang4qu4 he2 bie2 de zi4xing2che1 yi2yang4.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

He eats like a horse, his wife eats like a bird. 

他 吃 得 多 , 他 爱 人 吃 得 极 少 。

Ta1 chi1 de duo1, ta1 ai4ren2 chi1 de ji2 shao3.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

Like a moth to a flame... 

飞 蛾 扑 火 。 。 。

Fei1 e2 pu1 huo3...

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy
Like · 1

I feel like I don't have a brain in my head.  (literally -- I'm really silly. In Chinese, referring directly to the brain would be very insulting. This translation has approximately the same social meaning. Don't use sha3 with ni3 你 or ta1 他 -- it will mean you look down on the person.)

我 真 傻 。

Wo3 zhen1 sha3.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

There's nothing like hindsight!  (Zhuge Liang was a famous figure in Chinese history who always knew what was going to happen - it compares you to him with humor - but implies that you know what will happen after it has happened.)

事 后 诸 葛 亮

Shi4hou4 Zhu1ge3 Liang4.

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen

He doesn't know how to hold onto money. It slips through his fingers like water. 

他 不 知 道 怎 样 省 钱 , 钱 像 水 一 样 从 他 手 边 流 走 了 !

Ta1 bu4 zhi1dao4 zen3yang4 sheng3qian2, qian2 xiang4 shui3 yi2yang4 cong2 ta1 shou3 bian1 liu2 zou3 le.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

When you stand in the entrance like that, people can't get by you.  (literally -- Appear you like that standing in the doorway, no one has a way to pass.)

像 你 那 样 站 在 门 口 , 别 人 就 没 法 过 去 了 。

Xiang4 ni3 na4yang4 zhan4zai4 men2kou3, bie2ren2 jiu4 mei2fa3 guo4qu le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

You look like your father.  (using zhang3 makes it physical appearance - xiang4 used alone implies similar actions and thoughts as well)

你 长 得 象 你 爸 爸 。

Ni3 zhang3 de xiang4 ni3 ba4ba.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle
Like · 2

Do you have one like this one?  (said in a store to get a similar item)

你 有 和 这 个 一 样 的 吗 ?

Ni3 you3 he2 zhe4 ge4 yi2yang4 de ma?

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

I only want a table like this one. 

我 就 要 一 张 这 样 的 桌 子 。

Wo3 jiu4 yao4 yi4 zhang1 zhe4yang4 de zhuo1zi.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

I am sick to my stomach, I feel like throwing up. 

我 的 胃 难 受 , 我 想 吐 。

Wo3 de wei4 nan2shou4, wo3 xiang3 tu4.

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

His class is so boring. It's like I'm being tortured.  (shou4xing2 expresses more suffering so would be a better simile, but zuo4lao2 can also be used in the same sentence)

他 的 课 无 聊 极 了 , 每 次 上 他 的 课 都 跟 受 刑 似 的 。

Ta1 de ke4 wu2liao2 ji2le, mei3ci4 shang4 ta1 de ke4 dou1 gen1 shou4xing2 shi4de.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn Yufei
JeremyAbbie

In America, utensils are things like knives and spoons, but not cups or plates. 

在 美 国 , 厨 房 用 具 是 指 刀 子 , 勺 子 一 类 的 物 件 儿 , 但 不 包 括 杯 子 或 盘 子 。

Zai4 Mei3guo2, chu2fang2 yong4ju4 shi4 zhi3 dao1zi, shao2zi, yi2 lei4 de wu4jian4r, dan4 bu4 bao1kuo4 bei4zi huo4 pan2zi.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira
Like · 3

What's the weather like today?  (literally Today's weather how?)

今 天 天 气 怎 么 样 ?

Jin1tian1 tian1qi4 zen3meyang4?

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

I'm so hungry I could eat like a hungry wolf. 

我 太 饿 了 就 像 一 只 饿 狼 。

Wo3 tai4 e4 le, jiu4 xiang4 yi4 zhi1 e4 lang2.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllenKaren LeeBrianNic
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012