About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 


我 的 自 行 车 看 上 去 和 别 的 自 行 车 一 样 。

Wo3 de zi4xing2che1 kan4shang4qu4 he2 bie2 de zi4xing2che1 yi2yang4.

My bike looks just like the other bikes.

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
CricketMikeKaren LeeJeremy

他 吃 得 多 , 他 爱 人 吃 得 极 少 。

Ta1 chi1 de duo1, ta1 ai4ren2 chi1 de ji2 shao3.

He eats like a horse, his wife eats like a bird.

Wang JinHuang JialiCao HuiShu Chang
DaveCherieRoryAllenAshley

飞 蛾 扑 火 。 。 。

Fei1 e2 pu1 huo3...

Like a moth to a flame...

Hu XinyingLiu Yu RongDu FengLi ChunjiangGu Zheng
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

北 京 有 许 多 胡 同 , 但 是 它 们 和 美 国 的 胡 同 不 一 样 , 它 们 很 漂 亮 。

Bei3jing you3 xu3duo1 hu2tong4, dan4shi4 ta1men he2 Mei3guo2 de hu2tong4 bu4 yi2yang4, ta1men hen3 piao4liang.

Beijing has a lot of alleys, but they're not like alleys in the States, they're beautiful.

( 美 国 人 在 国 外 时 , 经 常 把 “ States” 作 为 美 国 的 绰 号 -- 虽 然 我 们 用 “ American” , 那 是 因 为 你 不 能 发 出 “ United Statesian” 的 音 , 我 们 认 为 我 们 的 国 家 是 “ United States” , “ US” , 或 “ States” 。 )

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

我 太 饿 了 就 像 一 只 饿 狼 。

Wo3 tai4 e4 le, jiu4 xiang4 yi4 zhi1 e4 lang2.

I'm so hungry I could eat like a hungry wolf.

( 英 文 中 我 们 会 说 “ I'm so hungry I could eat a horse!” 。 )

Zhang NingWT ZhengLi ZhenShu Chang
KarenAllenKaren LeeBrianNic
Like · 1

在 美 国 , 厨 房 用 具 是 指 刀 子 , 勺 子 一 类 的 物 件 儿 , 但 不 包 括 杯 子 或 盘 子 。

Zai4 Mei3guo2, chu2fang2 yong4ju4 shi4 zhi3 dao1zi, shao2zi, yi2 lei4 de wu4jian4r, dan4 bu4 bao1kuo4 bei4zi huo4 pan2zi.

In America, utensils are things like knives and spoons, but not cups or plates.

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
Cashmeira

我 真 傻 。

Wo3 zhen1 sha3.

I feel like I don't have a brain in my head.

( 英 文 中 , 经 常 有 关 于 身 体 的 习 惯 用 法 -- 当 说 到 自 己 时 , 这 不 是 非 常 负 面 的 意 思 , 但 说 到 别 人 时 , 是 。 在 说 自 己 时 , 是 犯 错 误 后 的 一 种 道 歉 的 方 式 )

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

他 不 知 道 怎 样 省 钱 , 钱 像 水 一 样 从 他 手 边 流 走 了 !

Ta1 bu4 zhi1dao4 zen3yang4 sheng3qian2, qian2 xiang4 shui3 yi2yang4 cong2 ta1 shou3 bian1 liu2 zou3 le.

He doesn't know how to hold onto money. It slips through his fingers like water.

Liu Yu RongCheng HongDu FengLi ChunjiangGu ZhengZhang Zhida
AprilRachelFrankAustin

他 的 课 无 聊 极 了 , 每 次 上 他 的 课 都 跟 受 刑 似 的 。

Ta1 de ke4 wu2liao2 ji2le, mei3ci4 shang4 ta1 de ke4 dou1 gen1 shou4xing2 shi4de.

His class is so boring. It's like I'm being tortured.

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn Yufei
JeremyAbbie

你 应 该 为 自 己 的 所 作 所 为 感 到 羞 耻 。

Ni3 ying1gai1 wei4 zi4ji3 de suo3zuo4 suo4wei2 gan3dao4 xiu1chi3.

You should feel ashamed of yourself for acting like that.

Du FengGao YanlinZheng LeiLiu Weihong
AprilJeremyBrian
Like · 2

我 的 胃 难 受 , 我 想 吐 。

Wo3 de wei4 nan2shou4, wo3 xiang3 tu4.

I am sick to my stomach, I feel like throwing up.

( 我 要 吐 ; 我 想 吐 ; 我 昨 天 晚 上 吐 了 -- 这 绝 不 是 一 个 愉 快 的 话 题 , “ throw up” 是 它 稍 好 一 点 的 说 法 )

Liu Yu RongSun BinSun JingsuLi ChunjiangGu Zheng
JeremySarah GAnn

你 长 得 象 你 爸 爸 。

Ni3 zhang3 de xiang4 ni3 ba4ba.

You look like your father.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

你 有 和 这 个 一 样 的 吗 ?

Ni3 you3 he2 zhe4 ge4 yi2yang4 de ma?

Do you have one like this one?

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

今 天 天 气 怎 么 样 ?

Jin1tian1 tian1qi4 zen3meyang4?

What's the weather like today?

Zhang MengLiu XiaoyunLin QingCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

像 你 那 样 站 在 门 口 , 别 人 就 没 法 过 去 了 。

Xiang4 ni3 na4yang4 zhan4zai4 men2kou3, bie2ren2 jiu4 mei2fa3 guo4qu le.

When you stand in the entrance like that, people can't get by you.

( 表 示 你 正 站 在 过 道 上 , 路 被 你 挡 住 了 -- 而 且 你 站 着 不 动 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn
Like · 3

我 就 要 一 张 这 样 的 桌 子 。

Wo3 jiu4 yao4 yi4 zhang1 zhe4yang4 de zhuo1zi.

I only want a table like this one.

Zhang MengZhang LiLi ZhenShu ChangSun Gang
ScribMal

事 后 诸 葛 亮

Shi4hou4 Zhu1ge3 Liang4.

There's nothing like hindsight!

Jin YanLi ShiyanSun JingsuPan Zilong
CashmeiraEllen
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012