About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 


朝 鲜 离 中 国 很 近 。

Chao2xian3 li2 Zhong1guo2 hen3 jin4.

North Korea's near China.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

二 里 头 文 化

Er4li3tou wen2hua4

Erlitou culture (centered near Luoyang and along Wei River, early Bronze Age around 2000 BC)

CeCelia

在 中 信 大 楼 附 近 。

Zai4 Zhong1xin4 Da4lou2 fu4jin4.

Near the CITIC building.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
LynnMikeTerryDanielle

我 对 在 市 中 心 附 近 找 房 子 很 感 兴 趣 。

Wo3 dui4 zai4 shi4zhong1xin1 fu4jin4 zhao3 fang2zi hen3 gan3xing4qu4.

I'm interested in finding an apartment somewhere near the downtown area.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Cashmeira

警 察 局 就 在 附 近 。

Jing3cha2ju2 jiu4 zai4 fu4jin4.

The police station's near here.

Lin QingFeng XieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley
Near · 1

把 有 条 纹 的 球 放 在 斑 点 的 附 近 。

Ba3 you3 tiao2wen2 de qiu2 fang4zai4 ban1dian3 de fu4 jin4.

Put the striped ball near the polka dotted one.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

他 把 机 场 附 近 的 一 块 儿 地 开 发 成 了 工 业 区 。

Ta1 ba3 ji1chang3 fu4jin4 de yi2kuai4r di4 kai1fa1cheng2 le gong1ye4qu1.

He developed a site near the airport into an industrial park.

Zheng HaotianShao DanniSun JingsuRuan Liyang
DavidAnnDawn

乌 鲁 木 齐 发 现 了 木 乃 伊 。

Wu1lu3mu4qi2 fa1xian4 le mu4nai3yi1.

Ancient mummies were found near Urumqi.

Liu WeihongShao JingxianSun XiaomeiAn Yufei
KenAbbieDawn

那 边 牧 场 上 有 头 牛 。 别 靠 近 , 它 会 冲 向 你 。

Na4 bian1 mu4chang3 shang4 you3 tou2 niu2. Bie2 kao4jin4, ta1 hui4 chong1 xiang4 ni3.

There is a bull in that pasture. Don't go near it, it will charge.

Zhu JingGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
KayleeEllen

就 把 车 停 在 第 5 大 道 的 某 个 地 方 , 到 梅 西 百 货 来 见 我 。// 说 说 倒 是 挺 容 易 的 ! 我 得 打 车 来 ! // 说 说 倒 是 挺 容 易 的 ! 我 得 打 车 来 !

Jiu4 ba3 che1 ting2 zai4 di4 wu3 da4dao4 de mou3 ge4 di4fang, dao4 Mei2xi1 Bai3huo4 lai2 jian4 wo3. // Shuo1shuo dao4shi ting3 rong2yi4 de. Wo3 dei3 da3che1 lai2.

Just park the car somewhere near 5th Avenue and meet me at Macy's. // Easier said than done. I'll take a cab.

Near · 2

广 场 附 近 正 在 修 建 两 个 旅 馆 。

Guang3chang3 fu4jin4 zheng4zai4 xiu1jian4 liang3 ge4 lu~3guan3.

There are two hotels under construction near the public square.

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshKarenFrank

在 我 家 附 近 有 一 个 邮 电 局 。

Zai4 wo3 jia1 fu4jin4 you3 yi2ge4 you2dian4ju2.

There's a post and telecommunications office near my home.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyBrianAustin

中 山 公 园 在 天 安 门 广 场 附 近 。

Zhong1shan1 Gong1yuan2 zai4 Tian1'an1men2 Guang3chang3 fu4jin4.

Zhong Shan Park's near Tiananmen square.

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012