About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 


Children call women outside the family ayah.  (wei2 means "as" in this sentence)

孩 子 们 叫 家 庭 以 外 的 女 士 为 阿 姨 。

Hai2zimen jiao4 jia1ting2 yi3wai4 de nu~3shi4 wei2 a1yi2.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
CricketMikeKaren LeeJeremy

outside the door 

门 外

men2 wai4

People line up outside the park gate, waiting for it to open. 

人 们 在 公 园 门 口 排 队 , 等 待 开 门 。

Ren2men zai4 gong1yuan2 men2kou3 pai2dui4, deng3dai4 kai1men2.

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy

The people outside the restaurant are waiting for a table. 

饭 馆 外 边 的 人 在 等 位 子 。

Fan4guan3 wai4bian1 de ren2 zai4 deng3 wei4zi.

Wang YongDa DiGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

I heard the sound of a soft footstep outside my door. Unexpectedly, my mother had come for a visit. She was disappointed that I wasn't surprised, but her walk gave her away. 

我 听 到 门 外 柔 和 的 脚 步 声 。 没 想 到 是 我 妈 妈 来 了 。 我 居 然 没 有 感 到 惊 讶 , 所 以 她 很 失 望 。 因 为 她 的 脚 步 声 告 诉 我 她 来 了 。

Wo3 ting1dao4 men2 wai4 rou2he2 de jiao3bu4 sheng1. Mei2xiang3dao4 shi4 wo3 ma1ma lai2 le. Wo3 ju1ran2 mei2you3 gan3dao4 jing1ya4, suo3yi3 ta1 hen3 shi1wang4 le. Yin1wei2 ta1 de jiao3bu4 sheng1 gao4su wo3 ta1 lai2 le.

Outside · 1

I heard a sound outside the door. 

我 听 到 门 外 响 了 一 声 。

Wo3 ting1dao4 men2 wai4 xiang3 le yi4 sheng1.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraChelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012