About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without
She was drained of energy toward the end of the 5 K. race. 

当 她 快 跑 到 五 千 米 终 点 时 她 已 经 筋 疲 力 尽 了 。

Dang1 ta1 kuai4 pao4dao4 wu3 qian1mi3 zhong1dian3 shi2 ta1 yi3jing1 jin1pi2li4jin4 le.

to, toward 

对 于

dui4yu2

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Look who's coming toward us! I think it's Pete. 

看 向 我 们 走 过 来 的 是 谁 ! 我 想 是 《 彼 得 》 。

Kan4 xiang4 wo3men zou3guo4 lai2 de shi4 shei2. Wo3 xiang3 shi4 Bi3de2.

Cheng HongDu FengZhao JianZhao MoFen RanLi XinzhouZhang Zhida
LynnRoryAshleyBrianRachelCindy

Toward the right side of the keyboard, in the middle, you will find the page up and page down keys. 

在 键 盘 右 边 的 中 间 , 你 将 找 到 “ 上 页 ” 和 “ 下 页 ” 键 。

Zai4 jian4pan2 you4bian1 de zhong1jian1, ni3 jiang1 zhao3dao4 "shang4 ye4" he2 "xia4 ye4" jian4.

Wang YongDa DiJin YanGao MingjiangCao LihuaWei Xing
CricketAustinNick
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012