About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


fifteen minutes to four (3:45) 

差 十 五 分 四 点

3:45

Du FengSun JingsuShao JingxianPu Ming MingPu Ming Ming
SarahRobCricketBrianJenniferDavid

From each according to his ability, to each according to his need.  (principle of communism)

各 尽 所 能 , 按 需 分 配

Ge4jin4 suo3neng2, an4xu1 fen1pei4

Cheng HongRuan YilangWang WenjingAn YufeiZhang Zhida
SarahFrank

She applied makeup before going out to dinner. 

她 去 吃 饭 之 前 画 了 妆 。

Ta1 qu4 chi1fan4 zhi1qian2 hua4 le zhuang1.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle

An old steed in the stable still aspires to gallop a thousand li.  (= old people may still cherish high aspirations)

老 骥 伏 枥 , 志 在 千 里

Lao3ji4fu2li4 zhi4zai4qian1li3.

Zhang NingZhang JingShao JingxianWT Zheng
KarenJulieMike

Wait for me next to the Korean cafeteria. 

在 朝 鲜 食 堂 旁 边 儿 等 我 。

Zai4 Chao2xian3 shi2tang2 pang2bian1r deng3 wo3.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate
To · 1

I'm going to the store to buy a broom. 

我 去 商 店 买 一 把 苕 帚 。

Wo3 qu4 shang1dian4 mai3 yi4 ba3 tiao2zhou.

Zhang MengWang MeiHua
CricketMalLeslieKaren Lee

Not up to much. 

不 怎 么 样 。

Bu4 zen3meyang4.

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenLiu Mingke
JulieSethDavid

I want to buy three pounds of apples. 

我 要 买 三 斤 苹 果 。

Wo3 yao4 mai3 san1 jin1 ping2guo3.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TerryJulieBrienneStephan

The library's very close to the university. 

图 书 馆 离 大 学 很 近 。

Tu2shu1guan3 li2 da4xue2 hen3 jin4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

I bought a bottle of Coca-Cola at the store to drink at the park. 

我 在 商 店 买 了 一 瓶 可 口 可 乐 去 公 园 喝 。

Wo3 zai4 shang1dian4 mai3 le yi4 ping2 ke3ko3ke3le4 qu4 gong1yuan2 he1.

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng HaotianLiu WeihongZheng LeiHua
AnselJulieBrienneStephan
To · 2

That man went to court. 

那 个 人 上 法 院 了 。

Na4 ge4 ren2 shang4 fa3yuan4 le.

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMikeTerry

She devoted herself to her cause. 

她 献 身 事 业 。

Ta1 xian4shen1 shi4ye4.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Going to my home's not difficult. 

到 我 家 去 不 难 。

Dao4 wo3 jia1 qu4 bu4 nan2.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

I'll go back to my dormitory. 

我 要 回 宿 舍 了 。

Wo3 yao4 hui2 su4she4 le.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
AnselJulieAustinSarah

Get a lift to the office. 

搭 车 上 班 。

Da1 che1 shang4ban1.

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril
To · 3

Do you want something more to eat? 

你 还 要 吃 吗 ?

Ni3 hai2 yao4 chi1 ma?

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng HaotianLiu WeihongZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

Elephants are a type of animal that needs to be protected, in spite of the fact they look extremely strong. 

大 象 是 一 类 应 该 受 到 保 护 的 动 物 , 虽 然 它 们 看 起 来 非 常 强 壮 。

Da4xiang4 shi4 yi2 lei4 ying1gai1 shou4dao4 bao3hu4 de dong4wu4, sui1ran2 ta1men kan4qi3lai fei1chang2 qiang2zhuang4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen

What else do you want to say? 

你 还 要 说 什 么 呢 ?

Ni3 hai2 yao4 shuo1 shen2me ne?

Liu Yu RongLi Yu ZhengZheng JieZhao MoZheng LeiHua
TerryJulieBrienneStephan

She was engaged to that man. 

她 和 那 个 男 人 订 婚 了 。

Ta1 he2 na4 ge4 nan2ren2 ding4hun1 le.

Zhang NingLi ZhenHuang JialiShu ChangCao Hui
KarenDaveStevenQ

Emissaries to foreign countries help develop trade.  (The passive voice is used as an adjective - literally - emissaries by foreign country dispatched help develop trade.)

使 者 被 派 往 外 国 去 帮 助 发 展 贸 易 。

Shi3zhe3 bei4 pai4wang3 wai4guo2 qu4 bang1zhu4 fa1zhan3 mao4yi4.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenWei Xing
KarenAllen
To · 4

It's very far from the United States to China. 

从 美 国 到 中 国 很 远 。

Cong2 Mei3guo2 dao4 Zhong1guo2 hen3 yuan3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

To the north of the Forbidden City.  (landmarks are often a good way to give directions)

在 故 宫 北 边 。

Zai4 Gu4gong1 bei3bian1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHua
LynnMikeTerryDanielle

She came to my house from the office to eat dinner. 

她 从 办 公 室 到 我 家 吃 饭 。

Ta1 cong2 ban4gong1shi4 dao4 wo3 jia1 chi1fan4.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
JoshLynnEricKaren Lee

I work from morning to night. 

我 从 早 到 晚 工 作 。

Wo3 cong2 zao3 dao4 wan3 gong1zuo4.

Liu Yu RongWang YongWT ZhengCao LihuaGao Mingjiang
AprilKateScott

It's very far from my house to your house. 

我 家 离 你 家 很 远 。

Wo3 jia1 li2 ni3 jia1 hen3 yuan3.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian
To · 5

It takes me 1 hour from here to home. 

从 这 儿 到 家 , 我 要 用 一 ( 个 ) 小 时 。

Cong2 zhe4r dao4 jia1, wo3 yao4 yong4 yi1 xiao3shi2.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

I need two funds, one to save and one to buy a car. 

我 要 两 笔 款 子 , 一 笔 攒 下 , 一 笔 买 一 辆 车 。

Wo3 yao4 liang3 bi3 kuan3zi, yi4 bi3 zan3le, yi4 bi3 mai3 yi2 liang4 che1.

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi Longfei
FredShawnCricketChelsea

To go to the Landau Shopping Center, take the number 28 bus and get off at the terminal. 

去 蓝 岛 购 物 中 心 , 坐 二 十 八 路 到 终 点 。

Qu4 Lan2dao3 Gou4Wu4 Zhong1xin1, zuo4 er4shi2ba1 lu4 dao4 zhong1dian3.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuHuang JialiMa Xiaoyuan
LynnMikeTerryDanielle

to, for; to give 

gei3

Li Yu ZhengFeng XieCao HuiWT ZhengHua
KateBrienneScribMichael

Mr. Li showed his skill in the kitchen to his guests. 

李 先 生 在 厨 房 里 为 客 人 们 露 了 一 手 。

Li3 xian1sheng zai4 chu2fang2 li3 wei4 ke4ren2men lou4 le yi4 shou3.

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenApril
To · 6

This suitcase is very heavy, it will take a strong hand to lift it. 

这 个 箱 子 很 重 , 提 起 它 需 要 一 把 力 气 。

Zhe4ge xiang1zi hen3 zhong4, ti2qi3 ta1 xu1yao4 yi4 ba3 li4qi.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
TimMalLeslieKaren Lee

We rent that house in Shanghai to others.  (literal -- That house in Shanghai, we rent to others.)

上 海 的 那 处 房 子 我 们 租 给 了 别 人 。

Shang4hai3 de na4 chu4 fang2zi zu1gei3le bie2ren.

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimDaleJulie

My house is very close to the University. 

我 的 房 子 离 大 学 很 近 。

Wo3 de fang2zi li2 da4xue2 hen3 jin4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

We should pay attention to hygiene. 

我 们 要 讲 卫 生 。

Wo3men yao4 jiang3 wei4sheng1.

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarahTerry

On the Internet, information materials can be brought to your system. 

INTERNET 上 的 可 存 取 资 源 综 合 系 统 。

INTERNET shang4 de ke3 cun2qu3 zi1yuan2 zong1he2 xi4tong3.

Shao DanniZhang MengZheng HaotianLiu WeihongZheng Lei
KarenMalAustinChrystal
To · 7

Let me introduce you to each other. 

我 给 你 们 介 绍 一 下 。

Wo3 gei3 ni3men jie4shao4 yi2 xia4.

Li Yu ZhengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

How many miles is it to the city from here?  (this sentence would be more common in the countryside -- in the city they would use "you3" or "yao4 zou3")

从 这 儿 到 城 里 头 要 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3tou yao4 ji3 li3 lu4?

Wang YongWT ZhengHuang JialiLiu MingkeGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

Do you want to go to this showing of the movie? 

你 要 去 看 这 场 电 影 吗 ?

Ni3 yao4 qu4 kan4 zhe4 chang3 dian4ying3 ma?

Zhang MengLiu XiaoyunLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMalMaggyTravis

He ought to come tomorrow.  (notice the use of dei3 - very common in spoken language - pronounced as de and dei3 to indicate the possibility of the accompanying verb)

他 明 天 得 来 。

Ta1 ming2tian1 dei3 lai2.

Zhang MengLi ZhenChu LinLiu MingkeCao Hui
JulieSethDavid

Jilin's next door to North Korea. 

吉 林 与 朝 鲜 相 邻 。

Ji2lin2 yu3 Chao3xian2 xiang1lin2.

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiZhang LiZhao HeZheng Lei
JoshLynnAnselAustin
To · 8

When he was on the bus, he wanted to sit next to her, but didn't have the nerve. 

坐 车 的 时 候 他 想 坐 在 她 旁 边 , 但 是 没 好 意 思 。

Zuo4 che1 de shi2hou ta1 xiang3 zuo4 zai4 ta1 pang2bian1, dan4shi4 mei2 hao3 yi4si.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

Quarter to nine. 

差 十 五 分 九 点 。

Cha4 shi2wu3 fen1 jiu3 dian3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

We'll go to the store, OK? 

我 们 去 商 店 , 行 不 行 ?

Wo3men qu4 shang1dian4, xing2 bu xing2?

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunMi Zhaoxi
JoshBrienneJeremyCricket

Open your books to page 100. 

打 开 书 , 翻 到 100 页 。

Da3kai1 shu1, fan1dao4 100 ye4.

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

This evening we'll listen to a Beijing opera. 

晚 上 我 们 去 听 一 场 京 剧 。

Wan3shang wo3men qu4 ting1 yi4 chang3 jing1ju4

Zhang MengFeng XieLi ZhenMi Zhaoxi
KateBrienneScribMichael
To · 9

I'm really pleased to meet you. 

认 识 您 我 真 高 兴 。

Ren4shi nin2, wo3 zhen1 gao1xing4

Zhang MengLi ZhenLiu XiaoyunLi Yu Zheng
JoshBrienneCricket

He's very polite to us. 

他 对 我 们 很 客 气 。

Ta1 dui4 wo3men hen3 ke4qi4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
AbbieMalSarahBrianDawn

How much is postage to America?  (you don't have to mention letters or postage when you are in the post-office, they will know what you mean)

到 美 国 , 多 少 钱 ?

Dao4 Mei3guo2, duo1shao3 qian2?

Zhang MengWang JunZhang XiaoweiZhang LiLiu JinzheZhu Mengxi
JoshKarenFrank

If you have some problems, please turn to me. 

如 果 你 有 问 题 , 请 来 找 我 。

Ru2guo3 ni3 you3 wen4ti2, qing3 lai2 zhao3 wo3.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

It's a quarter to 5. 

现 在 五 点 差 一 刻 。

Xian4zai4 wu3dian3 cha4 yi2 ke4.

Sun BinFeng XieWang WenjingZheng Jie
AbbieMalSarahBrianDawn
To · 10

He turned on the radio to listen to the news. 

他 打 开 收 音 机 听 新 闻 。

Ta1 da3kai1 shou1yin1ji1 ting1 xin1wen2.

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

At the second stoplight, turn to the right. 

从 第 二 个 红 绿 灯 向 右 拐

Cong2 di4er4 ge4 hong2lu~4deng1 xiang4 you4 guai3

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

My bedroom's next to the bathroom. 

我 的 卧 室 在 洗 澡 间 旁 边 。

Wo3 de wo4shi4 zai4 xi3zao3jian1 pang2bian1.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnTerryDanielle

Do you have the schedule for the trains from Beijing to Tianjin?  (literally -- Do you have a from Beijing to Tianjin train schedule?)

你 有 从 北 京 到 天 津 的 列 车 时 刻 表 吗 ?

Ni3 you3 cong2 Bei3jing1 dao4 Tian1jin1 de lie4che1 shi2ke4biao3 ma?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

The Silk Road started in Xi'an and led straight to the West. 

丝 绸 之 路 从 西 安 开 始 , 一 直 通 往 西 方 。

Si1chou2 Zhi1lu4 cong2 Xi1'an1 kai1shi3, yi4zhi2 tong1wang3 xi1fang1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian
To · 11

A sociopath is very dangerous because it is not easy to know what will make him crazy. 

变 态 狂 是 很 危 险 的 , 因 为 你 很 难 知 道 什 么 会 让 他 变 态 。

Bian4tai4kuang2 shi4 hen3 wei1xian3 de, yin1wei2 ni3 hen3 nan2 zhi1dao4 shen2me hui4 rang4 ta1 bian4tai4.

Hu SiyuNa ZitaoLi XinzhouWang Wenjing
SarahJulieRory

We went to my house to watch television. 

我 们 去 了 我 家 看 电 视 。

Wo3men qu4 le wo3 jia1 kan4 dian4shi4.

Liu QiuxiaLi Yu ZhengWang YongLi SiShu ChangDa DiSun Gang
AnselJulieBrienneStephan

It's ten to three. 

差 十 分 三 点

Cha4 shi2 fen1 san1 dian3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

to, towards  (often followed by a direction -- right, left, up, back -- then it can be translated as go right, go up ... movement toward the direction)

wang4, wang3

Zhang MengLi Yu ZhengLi DiLi SiFeng Kui
TimKaren LeeJeremyMaggy

He's coming to America. 

他 到 美 国 来 。

Ta1 dao4 Mei3guo2 lai2.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate
To · 12

I like to go to the bookstore. 

我 喜 欢 到 书 店 去 。

Wo3 xi3huan dao4 shu1dian4 qu4.

Shao DanniLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

Is he coming to China to study? 

他 到 中 国 念 书 来 吗 ?

Ta1 dao4 Zhong1guo2 nian4shu1 lai2 ma?

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

How do you get from your house to the library? 

从 你 家 到 图 书 馆 怎 么 走 ?

Cong2 ni3 jia1 dao4 tu2shu1guan3 zen3me zou3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

I went from the university to the library to borrow some books. 

我 从 大 学 到 图 书 馆 借 书 去 。

Wo3 cong2 da4xue2 dao4 tu2shu1guan3 jie4 shu1 qu4.

Zhang LiLi Yu ZhengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
JoshEricKaren Lee

Let's drink to our friendship! 

为 友 谊 干 杯 !

Wei4 you3yi4 gan1bei1!

Liu Yu RongZhang MengLi ZhenWang Jun
TerryJulieAustinSarah
To · 13

to, toward 

对 于

dui4yu2

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

Hey! Throw the ball to me. 

嗨 ! 把 球 扔 给 我 。

Hai4! Ba3 qiu2 reng1 gei3 wo3.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

He waved to his friend to come over and join the group at his table.  (yi4zhuo1 -- means a table of people)

他 向 他 的 朋 友 招 手 来 和 他 一 桌 吃 饭 。

Ta1 xiang4 ta1 de peng2you zhao1shou3 lai2 he2 ta1 yi4zhuo1 chi1fan4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

Let me point to the section of the book that you should read. 

让 我 指 出 书 中 你 应 该 读 的 部 分 。

Rang4 wo3 zhi3chu1 shu1 zhong1 ni3 ying1gai1 du2 de bu4fen.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

You have to change to a lower gear to drive up this hill. 

为 了 爬 山 你 必 须 换 成 低 排 挡 。

Wei4le pa2shan1 ni3 bi4xu1 huan4 cheng2 di1 pai2dang4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Yu RongWang Wenjing
JamesAnn
To · 14

Who's coming to breakfast?  (both shei2 and shui2 are used -- both are correct)

谁 和 我 们 一 起 共 进 早 餐 ?

Shei2 he2 wo3men yi4qi3 gong4jin4 zao3can1?

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

This road goes to the country. 

这 条 路 通 向 农 村 。

Zhe4 tiao2 lu4 tong1 xiang4 nong2cun1.

Liu Yu RongCheng HongSun BinGu ZhengZhang Zhida
JamesKaren LeeBrian

How many miles is it to the city from here?  (The Chinese sentence uses li3 -- a Chinese mile -- 1/3 of an English mile)

从 这 儿 到 城 里 有 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3 you3 ji3 li3 lu4?

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

How many miles is it to the city from here?  (The Chinese sentence uses li3 -- a Chinese mile -- 1/3 of an English mile)

从 这 儿 到 城 里 要 走 几 里 路 ?

Cong2 zhe4r dao4 cheng2 li3 yao4 zou3 ji3 li3 lu4?

Cheng HongZhao JianWang WenjingZhuo ShuoLi Xinzhou
RickLindsayJames

to, toward 

chao2

Sun JingsuZheng HaotianLiu WeihongGu Chunlei
NicLindsayScribFrank
To · 15

The conductor shouted to the engineer to hold the train for a group of late passengers.  (note the use of the adjective wan3 as a verb.)

列 车 员 大 声 叫 火 车 司 机 暂 时 不 要 开 车 , 因 为 有 一 队 人 晚 了 。

Lei4che1yuan2 da4sheng1 jiao4 huo3che1 si1ji1 zan4shi2 bu2yao4 kai1che1, yin1wei2 you3 yi2 dui4 ren2 wan3 le.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

We look to our parents for love and support and also for money when we are short of cash. 

我 们 期 待 着 父 母 给 我 们 爱 和 支 持 , 并 且 当 我 们 缺 乏 钱 时 , 给 我 们 经 济 上 的 支 持 。

Wo3men qi1dai4 zhe fu4mu3 gei3 wo3men ai4 he2 zhi1chi2, bing4qie3 dang1 wo3men que1fa3 qian2 shi2, gei3 wo3men jing1ji4 shang4 de zhi1chi2.

Liu Yu RongFeng XieLin QingWang WenjingJi Xiaozhe

Do you want to go to lunch or wait until later? 

你 想 去 吃 午 饭 还 是 稍 等 一 会 儿 ?

Ni3 xiang3 qu4 chi1 wu3fan4 hai2shi shao1deng3 yi2hui4r?

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

I often write to Mr. Xie. 

我 常 常 给 谢 先 生 写 信 。

Wo3 chang2 chang2 gei3 Xie4 Xian1sheng xie3 xin4.

WT ZhengFeng XieLi ZhenGao MingjiangFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

Can you drive me to the airport? 

你 能 开 车 送 我 到 机 场 吗 ?

Ni3 neng2 kai1 che1 song4 wo3 dao4 ji1chang3 ma?

Zhang MengLi ZhenHuang JialiWT Zheng
JoshJulieAustinSarah
To · 16

To him, friendship's much more important than money. 

对 他 来 说 , 友 谊 比 金 钱 重 要 得 多 。

Dui4 ta1 lai2 shuo1, you3yi4 bi3 jin1qian2 zhong4yao4 de duo1.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

I like to weed. 

我 很 喜 欢 除 草 。

Wo3 hen3 xi3huan chu2 cao3.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

She's able to do everything, everything's done well. 

她 什 么 都 会 干 , 什 么 都 干 得 很 好

Ta1 shen2me dou1 hui4 gan4, shen2me dou1 gan4 de hen3 hao3.

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012