About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 


I think you confused the dates, the meeting isn't until tomorrow. 

我 想 你 一 定 把 时 间 搞 乱 了 , 会 议 明 天 才 开 。

Wo3 xiang3 ni3 yi2ding4 ba3 shi2jian1 gao3luan4 le, hui4yi4 ming2tian1 cai2 kai1.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
CherieDavid

I have some errands to run this afternoon, I won't get through until 6. 

今 天 下 午 , 我 有 许 多 跑 腿 儿 的 活 , 我 得 到 六 点 才 能 办 完 。

Jin1tian1 xia4wu3 wo3 you3 xu3duo1 pao3tui3r de huo2, wo3 dei3 dao4 liu4 dian3 cai2 neng2 ban4 wan2.

Liu Yu RongZhao JianLi ChunjiangTan LiNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

I was up until midnight finishing this computer program. 

这 个 程 序 我 一 直 写 到 半 夜 才 弄 完 , 之 后 才 睡 觉 。

Zhe4 ge4 cheng2xu4 wo3 yi4zhi2 xie3 dao4 ban4ye4 cai2 nong4 wan2, zhi1hou4 cai2 shui4jiao4.

Zhu JingLi ShiyanLiu WeihongRuan Yilang
KenAbbieDawn

Never put off until tomorrow what you can do today. 

今 日 事 今 日 毕

jin1ri4shi4 jin1ri4bi4

Lynn

never put off until tomorrow what you can do today 

当 天 事 当 天 毕

dang4tian1shi4dang4tian1bi4

Until · 1

Do you want to go to lunch or wait until later? 

你 想 去 吃 午 饭 还 是 稍 等 一 会 儿 ?

Ni3 xiang3 qu4 chi1 wu3fan4 hai2shi shao1deng3 yi2hui4r?

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuZheng Jie
JamesAnn

We didn't go to sleep until 12 o'clock. 

我 们 到 12 点 才 睡 觉 。

Wo3men dao4 12 dian3 cai2 shui4jiao4.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveRoryAllenAshley

I can't come until 8:00. 

我 八 点 才 能 到 。

Wo3 ba1dian3 cai2neng2 dao4.

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

There are three weeks until vacation. 

还 有 三 个 星 期 放 假 。

Hai2 you3 san1 ge4 xing1qi1 fang4jia4.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
LynnMikeTerryDanielle
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012