About · Above · According to · Across · After · Against · Along · Along with · Among · Around · At · Because of · Before · Behind · Below · Beneath · Beside · Besides · Between · Beyond · But · By · Concerning · Down · Due to · During · Except · Except for · For · From · In · Inside · Instead of · Into · Like · Minus · Near · Of · Off · On · Onto · Outside · Over · Past · Per · Since · Than · Through · To · Toward · Under · Unlike · Until · Upon · Up · With · Within · Without


1 2 3 4 5 


玩 爆 竹 是 很 危 险 的 。

Wan2 bao4zhu2 shi4 hen3 wei1xian3 de.

It's dangerous to play with firecrackers.

Zhang MengLi Yu ZhengLi ZhenLi SiWT ZhengSun Gang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

这 个 男 孩 手 里 拿 着 一 个 球 , 蹦 蹦 跳 跳 回 家 了 。

Zhe4 ge4 nan2hai2 shou3 li3 na2zhe yi2 ge4 qiu2, beng4beng4tiao4tiao4 hui2jia1 le.

The boy bounced back home, with a ball in his hand.

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

老 师 对 这 个 成 绩 很 满 意 。

Lao3shi1 dui4 zhe4 ge4 cheng2ji4 hen3 man3yi4.

The teacher was very satisfied with this score.

Feng XieShao DanniLiu XiaoyunCao HuiShu Chang
ScribMal

他 是 个 好 人 , 所 以 他 很 容 易 和 其 他 人 打 成 一 片 。

Ta1 shi4 ge4 hao3 ren2, suo3yi3 ta1 hen3 rong2yi4 he2 qi2ta1ren2 da3 cheng2 yi2pian4.

He's a kind man, so it's easy for him to identify with others.

[I am, he is, we are, you are, they are / I was, he was, we were, you were, they were / I have been, he has been, they have been / *had been]

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengHuaCao Hui
KarenDaveStevenQ

随 身 带 着 票 !

Sui2shen1 dai4 zhe piao4!

Take the ticket with you!

Li DiZhang MengLi SiWang JunFeng Kui
CricketMikeKaren LeeJeremy
With · 1

用 这 种 方 式 你 可 以 得 到 答 案 。

Yong4 zhe4 zhong3 fang1shi4 ni3 ke3yi3 de2dao4 da2'an4.

You can get the answer with this method .

[I get, he gets, they get /*got /I have gotten, he has gotten, they have gotten /*had gotten]

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaWT ZhengCao Hui
DaveCherieRoryAllenAshley

与 好 友 分 别 是 令 人 难 过 的 。

Yu3 hao3 you3 fen1bie2 shi4 ling4ren2 nan2guo4 de.

It's hard to part with friends.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

请 跟 我 来 。

Qing3 gen1 wo3 lai2.

Please come with me.

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
TimJulieMichael

he2

and; with

Li DiLi Yu ZhengLi ZhenCao Hui
AnselBrienneScribMichael

他 和 我 一 起 去 商 店 。

Ta1 he2 wo3 yi4 qi3 qu4 shang1dian4.

He came with me to the store.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal
With · 2

我 们 欢 天 喜 地 地 过 年 。

Wo3men huan1tian1xi3di4 de guo4nian2.

We celebrated New Year's with great joy.

Liu XiaoyunFeng XieWang JunWT Zheng
MichaelKaren LeeBrianNic

你 能 用 左 手 使 剪 刀 吗 ?

Ni3 neng2 yong4 zuo3shou3 shi3 jian3dao1 ma?

Can you use scissors with your left hand?

Zhang MengZhang JieWT ZhengGuHuang JialiBai Jing
DaveCherieRoryAllenAshley

他 下 决 心 好 好 学 习 。

Ta1 xia4 jue2xin1 hao3hao1 xue2xi2.

He started to study with great determination.

Zhang MengLi ZhenLi LongfeiMi ZhaoxiWei Xing
TerryJulieAustinSarah

回 去 后 请 和 我 联 系 。

Hui2qu4 hou4 qing3 he2 wo3 lian2xi4.

Please get in contact with me when you go back home.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

我 想 和 我 的 老 朋 友 聊 天 儿 。

Wo3 xiang3 he2 wo3 de lao3peng2you liao2tian1r.

I want to chat with my old friends.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
KarenFredBrianAllen
With · 3

淋 浴 喷 头 坏 了 。

Lin2yu4 pen1tou2 huai4le.

There's something wrong with the shower.

Huang XuZhao HeZhang MengZhao Mo
AprilJamesBrianAllen

我 喜 欢 写 毛 笔 字 。

Wo3 xi3huan xie3 mao2bi3zi4.

I like writing Chinese characters with a brush.

Shao DanniFeng XieCao HuiWT ZhengWei XingShu Chang
Sarah GMikeTerry

我 要 三 个 女 士 跟 我 来 。

Wo3 yao4 san1 ge4 nu~3shi4 gen1 wo3 lai2.

I want three girls to come with me.

WT ZhengFeng XieLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
TerryJulieAustinSarah

找 到 那 个 大 红 龙 的 牌 子 。 我 住 在 那 个 楼 里 。

Zhao3dao4 na4 ge4 da4 hong2 long2 de pai2zi. Wo3 zhu4 zai4 na4 ge4 lou2 li3.

Look for the sign with the big red dragon. I live in that building.

Zhang MengZhang LiLi SiShao JingxianShu Chang
ScribMal

她 的 手 很 巧 。

Ta1 de shou3 hen3 qiao3.

She's good with her hands.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShao JingxianShu ChangLiu Xuechun
AnselSarahMichaelCrystal
With · 4

怕 生

pa4sheng1

shy with strangers

Da DiZhang MengJin YanDa Di
CricketAprilMichael

我 们 应 该 跟 上 社 会 。

Wo3men ying1gai1 gen1 shang4 she4hui4.

We should keep up with society.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

我 和 他 很 熟 。

Wo3 he2 ta1 hen3 shu2.

I'm familiar with him.

WT ZhengZhang LiLi ZhenShu ChangLiu Xuechun
DaveSarahMichaelCrystal

他 每 天 总 得 睡 一 个 午 觉 才 能 继 续 工 作 。

Ta1 mei3 tian1 zong3 dei3 shui4 yi2 ge4 wu3jiao4 cai2neng2 ji4xu4 gong1zuo4.

He has to take a nap every afternoon so he can continue with his work.

Shao DanniFeng XieLi ZhenLiu Mingke
LynnMalMaggyTravis

现 代 化 改 变 了 许 多 旧 事 物 。

Xian4dai4hua4 gai3bian4 le xu3 duo1 jiu4 shi4wu4.

Many old things disappear with modernization.

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian
With · 5

这 位 歌 手 在 年 轻 人 之 中 很 有 名 。

Zhe4 wei4 ge1shou3 zai4 nian2qing1ren2 zhi1zhong1 hen3 you3ming2.

This singer's very famous with young people.

Zhang MengLiu Yu RongHuang XuLiu WeihongCao Li Hua
DaveMaggyBrianAustin

你 想 和 我 玩 ( 儿 ) 吗 ?

Ni3 xiang3 he2 wo3 wan2(r) ma?

Do you want to play with me?

( 对 这 句 话 最 普 遍 的 回 答 是 “ yes” 。 )

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
DaveJenniferCeCeliaBrian

紫 红 的 衬 衫 与 深 绿 的 裤 子 很 相 配 。

Zi3hong2 de chen4shan1 yu3 shen1lu~4 de ku4zi hen3 xiang1pei4.

The magenta shirt looks good with the dark green slacks.

Liu Yu RongZhang MengWT ZhengCao Lihua
AprilJeremySarahScott
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012