xin4jiao4

to be religious 信 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

hong2yi1zhu3jiao4

cardinal 红 衣 主 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Fo2jiao4

Buddhism 佛 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Qing1zhen1jiao4

Islam, Islamism 清 真 教

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

yi4jiao4

paganism, heathenism 异 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Zhang3lao3zong1

Calvinism 长 老 宗

Du FengJin YanRuan Yilang
AllenKaren Lee

Huang2jiao4

Yellow Lamaism 黄 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Lu4de2jiao4hui4 de

Lutheran 路 德 教 会 的

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Zhu3jiao4zhi4 de

Episcopalian 主 教 制 的

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Jiu4jiao4

Catholicism 旧 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

li3jiao4

Confucian ethical code, Confucian ethics 礼 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnLynnKenAshley

Qing1zhen1

Islam, Islamic 清 真

Da DiSun JingsuJin YanShao Jingxian
AprilRickKen

ji4shen2

to sacrifice, to offer sacrifices to the gods 祭 神

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

qi2qiu2

to pray, to supplicate 祈 求

Feng XieCheng HongDu FengLiu WeihongGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

Yi1si1lan2jiao4

Islam, Islamism 伊 斯 兰 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

xie2jiao4

heresy 邪 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Ye1su1jiao4

Protestantism 耶 稣 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Ru2jiao4

Confucianism, teachings of Confucius 儒 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Xin1jiao4

Protestantism 新 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

Tian1zhu3jiao4

Catholicism 天 主 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

ni2gu1

Buddhist nun 尼 姑

Gao YanlinLi XinzhouCheng MiaoRen Shuang
AnselAustinAnnDawn

bai4wu4jiao4

fetishism 拜 物 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Dong1 Zheng4jiao4

Eastern Orthodox Church 东 正 教

Liu Yu RongDa DiDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Yi4 xie1 Ji1du1tu2 dai4 shi2zi4jia4 shi4 yong4 lai2 bi4xie2. Hai2you3 yi4 xie1 ren2 dai4 shi4 xin4yang3 de xiang4zheng1.

Some Christians wear a cross like a talisman to protect themselves from evil,  others wear it to show their faith. 一 些 基 督 徒 把 十 字 架 作 为 护 身 符 用 来 避 邪 。 还 有 一 些 人 戴 是 信 仰 的 象 征 。

Jin YanZheng HaotianLiu WeihongRuan Yilang
CashmeiraAnsel

Yu2yue4jie2

Passover 逾 越 节

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Ye1su1

Jesus, Jesus Christ 耶 稣

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
TerryKenAbbie

tian1shen2

god, deity 天 神

Feng XieCheng HongDu FengZheng JieGu Zheng
CherieJamesGlisonDavid

You2tai4jiao4

Judaism 犹 太 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKen

zong1jiao4

religion 宗 教

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

nie4pan2

nirvana 涅 盘

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

guo2jiao4

state religion 国 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

ni2

Buddhist nun 尼

Liu JinzheLi Yu ZhengZhang XiaoweiMi ZhaoxiCao Lihua
SarahJulieRoryLennie

bai2ta3

white Buddhist stupa, temple 白 塔

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

Da4wei4wang2zhi1xing1

Star of David 大 卫 王 之 星

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Bai4huo3jiao4

Zoroastrianism 拜 火 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

duo1shen2jiao4

polytheism 多 神 教

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

Jing3jiao4

Nestorianism 景 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Zheng4jiao4

Orthodox Church 正 教

Liu Yu RongDa DiSun JingsuDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

ming2jiao4

Confucian ethical code, Confucian ethics 名 教

Shao DanniDa DiFeng XieDa Di
DawnStephanLynnKenAshley

Yin4du4jiao4

Hinduism 印 度 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

You4tai4ren2

Jew 犹 太 人

Du FengZhuo ShuoTan LiLi Xinzhou
DavidChris

shen2

supernatural, magical 神

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

Dao4jiao4

teachings of Daoism, religion of Daoism 道 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Ji1du1tu2

Christian 基 督 徒

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

fo2xiang4

image of Buddha, figure of Buddha 佛 像

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

Xin4tu2

Christian 信 徒

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Hui2jiao4

Islam 回 教

Liu QiuxiaHuaZhang MengJin YanCao LihuaLi BoyuanLiu Xuechun
DawnStephanLynnKenAshley

Ji1du1jiao4

Christianity 基 督 教

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
JeremyJenniferKen

Ne2zha1

Nata 哪 吒

Zhang MengZhang NingLi LongfeiMi Zhaoxi
AprilMaggy

Zhang3lao3jiao4 hui4yuan2

Presbyterian 长 老 教 会 员

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Zhang3lao3zhi4 de

Presbyterian 长 老 制 的

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Guan1yin1

Guanyin, Kwan Yin, Goddess of Mercy, form of Buddha 观 音

Du FengZhuo ShuoTan LiRen Shuang
AnnRoryGlisonLennie

yi4 zun1 fo2xiang4

a statue of Buddha 一 尊 佛 像

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

Ma3ding1 Lu4de2

Martin Luther 马 丁 路 德

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012