A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Put the striped ball near the polka dotted one. 

把 有 条 纹 的 球 放 在 斑 点 的 附 近 。

Ba3 you3 tiao2wen2 de qiu2 fang4zai4 ban1dian3 de fu4 jin4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

bar (shape) 

条 形

tiao2xing2

CashmeiraEllen

to circle  (not common, but used -- see "quan1 qi3lai" or "hua4 quan1r")

打 圈 儿

da3 quan1r

Liu Yu RongDa DiJin YanLiu WeihongLi Shiyan
AprilMaggy

circle, ring 

圈 儿

quan1r

Gao YanlinZheng LeiHu SiyuRen Shuang
Ann

circle, ring  (measure word of people, of chairs)

quan1

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLi LongfeiZheng LeiWei Xing
KarenAllenApril

circumference, circle, ring 

zhou1

Liu JinzheZhang MengZhang XiaoweiLiu MingkeZhao HeZheng Lei
AnselAustin

concentrated, dense 

nong2

a square box of crackers 

一 袋 饼 干

yi2 dai4 bing3gan1

Li Yu ZhengWang MeiZhang XiaoweiLiu MingkeZheng LeiWei Xing
FredJenniferStevenQ

cube  (a solid form like a block)

立 方 体

li4fang1ti3

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

polka dotted, dotted, spotted 

斑 点 的

ban1dian3 de

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Get the red ball that's in front of the green box and put it on the blue circle. 

拿 起 绿 盒 子 前 面 的 红 球 , 把 它 放 到 蓝 色 圆 形 物 上 。

Na2qi3 lu~4se4 he2zi qian2mian de hong2 qiu2, ba3 ta1 fang4 dao4 lan2se4 yuan2xing2wu4 shang.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

Put the red one inside the yellow one. 

把 红 的 放 在 黄 的 里 面 。

Ba3 hong2 de fang4zai4 huang2 de li3mian4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

square kilometer 

平 方 公 里

ping2fang1gong1li3

I don't want a square one, I want a round one. 

我 不 要 方 的 , 我 要 圆 的 !

Wo3 bu2 yao4 fang1 de, wo3 yao4 yuan2 de.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Put the triangle next to the red rectangular one. 

把 三 角 形 放 在 红 的 长 方 形 的 旁 边 。

Ba3 san1jiao3xing2 fang4zai4 hong2 de chang2fang1xing2 de pang2bian1.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Put the tall green one behind the brown one. 

把 高 的 绿 色 的 放 在 褐 色 的 后 面 。

Ba3 gao1 de lu~4se4 de fang4zai4 he4se4 de hou4mian4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

Put the blue one on the red one. 

把 蓝 的 放 在 红 的 上 面 。

Ba3 lan2 de fang4zai4 hong2 de shang4mian4.

Du FengJin YanRuan YilangZheng Jie
AllenKaren Lee

rectangle, oblong 

长 方 形

chang2fang1xing2

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephan

rectangle; rectangular  (most common)

矩 形

ju3xing2

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

ring, link; to surround, to encircle 

huan2

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

round 

yuan2

Lin QingLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

square 

正 方

zheng4fang1

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

square 

广 场

guang3chang3

Feng XieWT ZhengLiu XiaoyunCao HuiLi ZhenZhang Meng
JoshTimGlisonSarah

square 

正 方 形

zheng4fang1xing2

Zhu JingCheng HongZheng HaotianRuan Yilang
JeremyStephanAnn

three dimensional 

三 维

san1wei2
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012