A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


Cool Clock Game
Click on 玩 儿 when you open
the game to begin.


几 点 了 ?
酷 钟 网 络 游

The play'll begin in five minutes. 

戏 剧 五 分 钟 后 开 演 。

Xi4ju4 wu3 fen1zhong1 hou4 kai1yan3.

Li DiWT ZhengSong JiaWei XingShu Chang
FredKaren LeeStephanGlisonStevenQ

It begins at 8 o'clock. 

八 点 开 始 。

Ba1 dian3 kai1shi3.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

May I ask what time the last car leaves? 

请 问 , 末 班 车 到 几 点 ?

Qing3 wen4, mo4 ban1 che1 dao4 ji3 dian3?

Liu XiaoyunHuang XuHuang JialiZhao HeShu Chang
FredShawnCricketChelsea

Eight forty-five. 

八 点 三 刻 。

Ba1 dian3 san1 ke4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

Eleven thirty. 

十 一 点 半 。

Shi2yi1 dian3 ban4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHua
KarenJeremyMaggy

Five o'clock. 

五 点 了 。

Wu3 dian3 le.

Shao DanniZhang MengFeng XieShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

5:00 sharp 

5:00 整

5:00 zheng3

Zhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahSarahBrian

What time did you get up? 

你 几 点 起 床 ?

Ni3 ji3 dian3 qi3chuang2?

WT ZhengFeng XieLi ZhenGao MingjiangFeng Kui
LynnMikeTerryDanielle

One hour.  (this is the "correct" term, can also say "yi2 ge4 zhong1tou2" informally)

一 个 小 时 。

Yi2 ge4 xiao3shi2.

Shao DanniZhang MengFeng XieShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

a half hour 

半 小 时

ban4 xiao3shi2

Shao DanniZhang MengFeng XieShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

one and a half hours 

一 个 半 小 时

yi2 ge4 ban4 xiao3shi2

Shao DanniZhang MengFeng XieShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

half an hour 

半 个 小 时

ban4 ge4 xiao3shi2.

Li Yu ZhengLi ZhenZhang MengWei XingSun Gang
DaveCherieRoryAllenAshley

He was an hour late. 

他 迟 到 了 一 个 小 时 。

Ta1 chi2dao4le yi2 ge4 xiao3shi2.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

hour  (oral - see xiao3shi2 for the usual term -- zhong1tou2 is considered unrefined)

钟 头

zhong1tou2

Liu QiuxiaLi Yu ZhengLiu WeihongLi SiShu ChangSun Gang
FredMillieApril

Two hours, five minutes. 

两 个 小 时 零 五 分 。

Liang3 ge4 xiao3shi2 ling2 wu3 fen1.

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

In twenty minutes. 

在 二 十 分 钟 之 内 。

Zai4 er4shi2 fen1zhong1 zhi1nei4.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

How long does it last? 

多 长 时 间 ?

Duo1 chang2 shi2jian1?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

I won't be ten minutes. 

我 用 不 了 十 分 钟 。

Wo3 yong4 bu4 liao3 shi2 fen1 zhong1.

Jessie WangZhang MengLi ZhenCao Hui
FredApril

morning  (mid-morning - from about 9 to 12, see zao3chen2)

上 午

shang4wu3

Li Yu ZhengFeng XieLi ZhenChu PinganGao Mingjiang
LynnMalMaggyTravis

What time's the news tonight? 

今 天 晚 上 几 点 播 新 闻 ?

Jin1tian1 wan3shang ji3 dian3 bo1 xin1wen2?

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
LynnDaveJenniferBrianCeCelia

What time's the news tonight?  (informal)

新 闻 在 晚 上 几 点 ?

Xin1wen2 zai4 wan3shang ji3 dian3?

Zhang MengFeng XieLi ZhenHou YingShu Chang
DaveCeCeliaBrian

Quarter to nine. 

差 十 五 分 九 点 。

Cha4 shi2wu3 fen1 jiu3 dian3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

noon, (11-1 in daytime)  (see zhong1wu3 or zheng4wu3)

wu3

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

One fifteen. 

一 点 一 刻 。

Yi4 dian3 yi2 ke4.

Shao DanniZhang MengFeng XieShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

I'll pick you up at six o'clock. 

我 六 点 来 接 你 。

Wo3 liu4 dian3 lai2 jie1 ni3.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

second  (measure word for time)

miao3

Jessie WangZhang MengLi ZhenWT Zheng
JoshKarenJulieMike

Seven twenty-five. 

七 点 二 十 五 分 。

Qi1 dian3 er4shi2wu3 fen1.

Shao DanniZhang MengFeng XieShao Jingxian
KarenJeremyMaggy

It's 9:30, we should go now. 

九 点 半 了 , 我 们 该 走 了 。

Jiu3dian3 ban4 le, wo3men gai1 zou3 le.

Jessie WangFeng XieCao HuiWT ZhengSun Gang
DaveSarahMichael

I'll pick you up at your house at six o'clock. 

六 点 钟 我 在 你 家 接 你 。

Liu4 dian3 zhong1 wo3 zai4 ni3 jia1 jie1 ni3.

Zhang XiaoweiLi Yu ZhengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenFredSarahJoshKate

My grandpa has been in his study for almost 5 hours.  (notice the use of kuai4 as an adverb - almost)

我 爷 爷 在 他 的 书 房 里 呆 了 快 五 个 小 时 了 。

Wo3 ye2ye zai4 ta1 de shu1fang2 li3 dai1 le kuai4 wu3ge xiao3shi2 le.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

May I ask, what time?  (Very polite. Implies: What time does something start; What time do you want to meet? Defined by the situation.)

请 问 , 什 么 时 候 ?

Qing3 wen4 shen2me shi2hou?

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahKate

daylight savings time 

夏 令 时

xia4ling4shi2

Liu QiuxiaWang YongDa DiZheng JieGao MingjiangSun Gang
FredMillieApril

time (a point in), time (duration), moment 

时 候

shi2hou

Zhang MengFeng XieLi ZhenMi ZhaoxiFeng Kui
LynnMalMaggyTravis

(the duration of) time, (a point of) time  (the concept of time -- the more general term)

时 间

shi2jian1

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
FredKateJoshSarahJeremy

standard time 

标 准 时 间

biao1zhun3 shi2jian1

Zhang MengLiu JinzheZhu MengxiWang MeiMi ZhaoxiZhao He
FredMillieMikeApril

What time is it? 

几 点 了 ?

Ji3 dian3 le?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenMaggy

It's ten to three. 

差 十 分 三 点

Cha4 shi2 fen1 san1 dian3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

timetable, schedule 

时 刻 表

shi2ke4biao3

Zhang NingZhang JingLiu QiuxiaCao HuiWT Zheng
FredKarenGlison

time period, section  (measure word for trip -- includes time to go and return; measure word for a section of a road)

duan4

Shao DanniLi Yu ZhengLiu WeihongSong JiaZheng Lei
SethJulieAustin

Twelve sharp. 

十 二 点 整 。

Shi2er4 dian3 zheng3.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao MingjiangAn Yufei
KarenJeremyMaggy

Two thirty. 

两 点 半 。

Liang3 dian3 ban4.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

Two twenty-five. 

两 点 二 十 五 分 。

Liang3 dian3 er4shi2wu3 fen1.

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
KarenJeremyMaggy

I woke up at 8:30. 

我 八 点 半 醒 的 。

Wo3 ba1dian3ban4 xing3 de.

Shao DanniDa DiFeng XieLiu Mingke
DawnStephanLynnKenAshley

What time did you wake up? 

你 什 么 时 候 醒 的 ?

Ni3 shen2me shi2hou xing3 de?

Liu Yu RongDa DiZheng HaotianLiu Weihong
DawnStephanLynnKenAshley

What time is it now? 

现 在 几 点 钟 了 ?

Xian4zai4 ji3dian3 zhong1 le?

Feng XieLiu XiaoyunWang JunCao Hui
KarenJeremyMaggy

When?, What time?  (When do you want to go? What time do you want to meet?)

什 么 时 候 ?

Shen2me shi2hou?

Zhang NingWT ZhengLi ZhenCao HuiShu Chang
LynnMalMaggyTravis
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: January 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012