A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


搬 运 工 把 行 李 搬 到 火 车 上 。

Ban1yun4gong1 ba3 xing2li ban1 dao4 huo3che1shang.

The porter put the baggage on the train.

Cheng HongLiu Yu RongSun BinLi Chunjiang
JamesLindseyRick

九 点 零 五 分 那 趟 是 特 快 列 车 。 我 觉 得 应 该 等 那 辆 车 。七 点 那 趟 到 兰 州 要 比 特 快 晚 。

Jiu3 dian3 ling2wu3 fen1 na4 tang4 shi4 te4kuai4 lie4che1. Wo3 jue2de ying1gai1 deng3 na4 liang4 che1. Qi1 dian3 na4 tang4 dao4 Lan2zhou1 yao4 bi3 te4kuai4 wan3.

There is an express at 9:05. I think we should wait for that one. The 7:00 train will actually arrive in Lanzhou later than the express.

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

有 好 几 车 皮 的 粮 食 正 运 往 南 方 。

You3 hao3ji3 che1pi2 de liang2shi zheng4 yun4 wang3 nan2fang1.

Several freight trains are taking grain to the south.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
Ellen

cheng2

to ride, to take (a bus, train, plane, escalator), to take advantage of (an opportunity)

Zhang LiZhang MengHuang JialiZhang NingGao MingjiangHua
KarenFredSarahJoshKate

这 列 火 车 只 有 五 节 车 厢 。

Zhe4 lie4 huo3che1 zhi3 you3 wu3 jie2 che1xiang1.

The train only had 5 cars.

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraLynn

一 节 车 箱

yi4 jie2 che1xiang1

a box car

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
FredJenniferStevenQ

车 厢

che1xiang1

train car, carriage

车 箱

che1xiang1

railway car, box car

Liu Yu RongCao HuiChu PinganMi ZhaoxiWei Xing
FredJenniferStevenQ

车 站

che1zhan4

station

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
FredJenniferStevenQ

ci4

measure word for the schedule number of a train

Zhang NingLi Yu ZhengLiu YawenCao Hui
JulieSethDavid

我 要 买 一 张 八 十 一 次 的 票 。

Wo3 yao4 mai3 yi4 zhang1 ba1shi2yi1 ci4 de piao4.

I want to buy a ticket for number 81.

Liu Yu RongZhao JianWang ChengLi ChunjiangLi XinzhouNa ZitaoZhang Zhida
ScribBrian

列 车 员 大 声 叫 火 车 司 机 暂 时 不 要 开 车 , 因 为 有 一 队 人 晚 了 。

Lei4che1yuan2 da4sheng1 jiao4 huo3che1 si1ji1 zan4shi2 bu2yao4 kai1che1, yin1wei2 you3 yi2 dui4 ren2 wan3 le.

The conductor shouted to the engineer to hold the train for a group of late passengers.

(“to” 表 示 很 大 的 声 音 , 但 不 生 气 , 只 是 传 递 信 息 。)

Zhang MengLiu Xiao YunHuang XuLiu Weihong
JamesAnn

赶 火 车

gan3 huo3che1

to catch the train

Li DiChu LinLin QingCao HuiShu Chang
KarenDaveJeremyFrank

你 如 果 赶 不 上 这 趟 火 车 也 不 要 紧 , 因 为 稍 晚 一 点 儿 还 有 一 趟 。

Ni3 ru2guo3 gan3 bu2 shang4 zhe4 tang4 huo3che1 ye3 bu2 yao4jin3, yin1wei2 shao1 wan3 yi4dian3r hai2 you3 yi2 tang4.

It doesn't matter if you make this train because there's another later.

Wang YongZhang MengJin YanGao MingjiangCao Lihua
CricketAustinNick

我 想 坐 火 车 去 成 都 , 因 为 我 害 怕 坐 飞 机 。

Wo3 xiang3 zuo4 huo3che1 qu4 Cheng2du1, yin1wei2 wo3 hai4pa4 zuo4 fei1ji1.

I want to take a train to Chengdu because I'm afraid to fly.

Liu Yu RongZhang XiutingDu FengWang WenjingGu Zheng
CricketJeremyKaren LeeBrianGlison

无 盖 货 车

wu2gai4 huo4che1

flatcar

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

在 英 语 和 汉 语 中 , 火 车 都 是 呜 呜 的 叫 。

Zai4 Ying1yu3 he2 Han4yu3 zhong1, huo3che1 dou1 shi4 wu1wu1 de jiao4.

When trains talk, they say whooooooooo in both English and Chinese.

Feng XieChu LinLiu MingkeCao HuiShu Chang
DaveJenniferCeCeliaBrian

一 列 货 车

yi2 lie4 huo4che1

a freight train

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

许 多 列 货 运 火 车 正 把 粮 食 运 往 南 方 。

Xu3duo1 lie4 huo4yun4 huo3che1 zheng4 ba3 liang2shi yun4 wang3 nan2 fang1.

Many freight trains are taking grain to the south.

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

货 运 火 车

huo4yun4 huo3che1

freight train

Jiang JieGu ChunleiMeng SichenPan Zilong
CashmeiraEllen

平 台 货 车

ping2tai2 huo4che1

flatcar

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

煤 水 车

mei2shui3che1

tender, coal car

Du FengLiu WeihongZheng HaotianAn YufeiLi Shiyan
DavidEllen

火 车

huo3che1

train

Feng XieLi Yu ZhengChu LinCao Hui
TimJulieSarah

货 车

huo4che1

freight train

Jiang JieGu ChunleiShao DanniPan ZilongZhu Jing
CashmeiraChelsea

火 车 司 机

huo3che1 si1ji1

engineer, train engineer

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

火 车 匹

huo2che1pi1

freight train

CashmeiraEllen

北 京 有 两 个 火 车 站 , 一 个 叫 北 京 站 , 另 一 个 叫 西 客 站 。

Bei3jing1 you3 liang3 ge4 huo3che1zhan4, yi2 ge4 jiao4 Bei3jing1zhan4, ling4 yi2 ge4 jiao4 Xi1ke4zhan4.

There are two train stations in Beijing, one called Beijing Station, and one called Western Station.

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
TerryJulieAustinSarah

火 车 站

huo3che1zhan4

train station

Zhang NingLi Yu ZhengHuang XuLi LongfeiWang Jin
KarenMichaelAprilRory

开 车

kai1 che1

to drive, to start (car, train), to get a machine going

[I drive, he drives, they drive /*drove /I have driven, he has driven, they have driven /* had driven /// get, got, has gotten, had gotten]

Feng XieZhang MengLi ZhenCao HuiWT Zheng
TimJulieMichael

特 别 快 车

te4bie2 kuai4che1

express train

Shao DanniLi ShiyanSun JingsuRuan Yilang
CricketDavidJenniferFrank

列 车

lie4che1

train

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

列 车 正 点 吗 ?

Lie4che1 zheng4dian3 ma?

Is the train on time?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

列 车 员

lie4che1yuan2

conductor, train conductor

Zhang MengLiu XiaoyunHuang XuCao Lihua
AshleyJeremyLynnNick

到 波 士 顿 的 末 班 车 是 几 点 的 ?

Dao4 Bo1shi4dun4 de mo4ban1che1 shi4 ji3dian3 de?

When does the last train to Boston leave?

抱 歉 。 末 班 车 已 经 开 走 了 。

Bao4qian4. Mo4ban1che1 yi3jing1 kai1 zou3 le.

I'm sorry. The last train has already left.

我 要 买 张 票 。

Wo3 yao4 mai3 zhang1 piao4.

I'd like a ticket.

大 多 数 人 想 要 软 卧 票 。

Da4duo1shu4 ren2 xiang3yao4 ruan3wo4 piao4.

Most people prefer the soft sleeper ticket.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganLiu WeihongMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

我 愿 意 睡 上 铺 。

Wo3 yuan4yi4 shui4 shang4pu4.

I want the upper berth.

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

瞧 , 我 们 的 车 来 了 ! 我 们 到 的 正 是 时 候 !

Qiao2, wo3men de che1 lai2le! Wo3men dao4de zheng4shi4 shi2hou4!

Oh, look, here's our train! We made it just in time!

Du FengCao LihongRen ShuangWang ChenGu Zheng
DavidAnnLennie

列 车 时 间 表

lie4che1 shi2jian1biao3

train schedule

Lynn

火 车 时 刻 表

huo3che1 shi2ke4biao3

train schedule

Lynn

列 车 时 刻 表

lie4che1 shi2ke4biao3

train schedule

Lynn

你 有 从 北 京 到 天 津 的 列 车 时 刻 表 吗 ?

Ni3 you3 cong2 Bei3jing1 dao4 Tian1jin1 de lie4che1 shi2ke4biao3 ma?

Do you have the schedule for the trains from Beijing to Tianjin?

Liu Yu RongZhang MengChu PinganHuang JialiMi ZhaoxiBai Jing
DaveMaggyBrianAustin

你 有 没 有 一 本 列 车 时 刻 表 。

Ni3 you3 mei2you3 yi4 ben3 lie4che1 shi2ke4biao3?

Do you have a train schedule?

Zhang XiaoweiZhang MengLiu JinzheLu YawenHuaGao Mingjiang
DaveJenniferCeCeliaBrian

下 雪 了 , 所 以 火 车 晚 点 了 。

Xia4 xue3 le, suo3yi3 huo3che1 wan3dian3 le.

It snowed, so the train was late.

Liu Yu RongZhang MengZheng LeiHua
SethKateKaren LeeBrian

特 快 列 车

te4kuai4 lie4che1

express, express train

Jiang JieGu ChunleiZhu JingPan Zilong
Cashmeira

火 车 今 天 晚 点 了 。

Huo3che1 jin1tian1 wan3dian3 le.

The train's late today.

Liu QiuxiaDa DiWang YongZheng Jie
JoshLynnAnselAustin

火 车 正 在 晚 点 。

Huo3che1 zheng4zai4 wan3dian3.

The train's running behind schedule.

( behind = 在 后 面 , 晚 )

Zhang MengJessie WangLi ZhenCao Hui
DavidAbbie

头 等 的 卧 铺

tou2deng3 de wo4pu4

first class sleeper

Du FengLi ShiyanSun JingsuZheng HaotianZheng Jie
AprilDaveFrank

误 车

wu4che1

to miss the bus or train

Cashmeira

我 喜 欢 要 下 铺 。

Wo3 xi3huan yao4 xia4pu4.

I like the bottom berth.

Zhang MengLiu XiaoyunShao JingxianCao HuiWei Xing
CricketJeremyGlison

行 李 架

xing2li3jia4

luggage rack, baggage rack

Shao DanniZhang NingZhang LiCao HuiShu Chang
KenJenniferJeremy

硬 卧

ying4wo4

hard sleeper

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

硬 座

ying4zuo4

hard seat

Shao DanniLiu QiuxiaWT ZhengLi SiShu Chang
TimKaren LeeJeremyMaggy

站 台

zhan4tai2

platform, train platform

Cheng HongZhuo ShuoDeng YichenHu SiyuLi Xinzhou
SarahFrank
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/topics.html
Last Update: July 2012
©  Marilyn Shea 1999, 2001, 2004, 2008, 2012