CONTACT -- Bei Dao
遭 遇 -- 北 岛

Vocabulary
生 词http://hua.umf.maine.edu/Chinese/topics/zzcontact/douzhong.html
March 2007
©  Marilyn Shea 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007